Re: binutils-2.14rel030712

Författare: Tommy Pettersson (ptp_at_lysator.liu.se)
Datum: 2004-10-06 16:46:36

I spörsmål om språkliga rätt och fel brukar man väldigt ofta
kunna ha både rätt och fel beroende på när och var man avgör.

Jag tror att du oavsiktligt väcker en del motvilja genom att
uttala dig så kategoriskt som du gör.

Framtidens språkforskare kanske rent av med glädje kommer att
skriva långa avhandlingar om hur svenska språket anpassades för
att förenkla kommunikationen mellan datorprogram och människor.

Det jag menar är att man kan väga in praktiska aspekter på
språket, som till exempel korta meddelanden.  Kontexten för
utdata från ett datorprogram är inte så omfattande, och
mycket av språkets uttryckskraft kanske bara är i vägen där.
Jag bedömer i alla fall nyttan med ett (till och med ganska
marginellt) kortare meddelande som större än tydligheten i
om det är flaggan som identitet eller begrepp som åsyftas
när användaren informeras om att använda en annan flagga.


-- 
Tommy Pettersson <ptp@lysator.liu.se>

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.