Re: binutils-2.14rel030712

Författare: Tomas Gradin (tg_at_df.lth.se)
Datum: 2004-10-06 10:39:33

Jag önskar nästan att ni kunde japanska, för då kunde jag förklara mycket
enkelt vad det är för skillnad mellan "flagga X har utgått" och "flaggan X har
utgått" :-)

Jag måste dock göra ett försök på svenska:

I det första fallet, "flagga B har utgått", så har vi en följd av flaggor
t.ex. A-E, och vad beträffar just B så har den utgått. Det är B som är
huvudordet, medan "flagga" nästan framstår som attribut.

Jämför:

 - På fråga ett svarar vi "Oslo" och på fråga två svarar vi "vet inte".

Man säger ju inte "frågan ett".

Däremot, "flaggan B har utgått", så är det just "flaggan, som heter B" man
pratar om. Det är "flaggan" som är huvudordet, medan B är ett attribut.


Ser ni inte nu vad jag vill säga så lägger jag av. Jag tycker nämligen detta
är helt solklart och hade inte alls förväntat mig en sån motvilja.

/tg_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.