Re: system-config-securitylevel

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2004-09-14 18:43:14

Jan D. writes:
> N msgstr ""
> N "\n"
> N "Brandväggskonfiguration\n"
> N "\n"
> N "  En brandvägg är placerad mellan din dator och nätverket,\n"
> N "  och bestämmer vilka resurser på din dator som\n"
> N "  fjärranvändare på nätverket kan komma åt. En korrekt\n"
> N "  konfigurerad brandvägg kan avsevärt förbättra\n"
> N "  standardsäkerheten på ditt system.\n"
> N "\n"
> N
> 
> Komma före och (..., och bestämmer vilka ...)

Det finns redan ett där. Eller menar du att det är fel?

>  #: ../src/lokkit.c:156
> N msgid ""
> N "   * WWW (HTTP) -- HTTP is the protocol used \n"
> N "    to serve Web pages. If you plan on\n"
>  "    making your Web server publicly available,\n"
>  "    enable this option. This option is not\n"
>  "    required for viewing pages locally or\n"
> G "    developing Web pages. You need the Apache\n"
> N "    developing Web pages. You need the httpd\n"
>  "    package installed for this option to be\n"
>  "    useful.\n"
> N msgstr ""
> N "   * WWW (HTTP) -- HTTP är protokollet som används\n"
> N "    av Apache för att tillhandahålla webbsidor.\n"
> N "    Om du planerar att göra din webbserver allmänt\n"
> N "    tillgänglig använder du detta alternativ.\n"
> N "    Detta alternativ krävs inte för att läsa\n"
> N "    lokala sidor eller utveckla webbsidor. Du\n"
> N "    behöver ha paketet httpd installerat för att\n"
> N "    detta alternativ ska vara användbart.\n"
> N
> 
> Missad ändring av orginalet. "... to serve Web pages" -> "används av 
> Apache".

Rättar.

>  #: ../src/selinux.tbl:148
> N msgid ""
> N "Allow users to run TCP servers (bind to ports and accept connection 
> from the "
> N "same domain and outside users) disabling this forces FTP passive 
> mode and "
> N "may change other protocols"
> N msgstr "Låt användare köra TCP-servrar (bind till portar och ta emot 
> anslutningar från samma domän och yttre användare) Avaktivering av 
> detta nödvändiggör passivt läge för FTP och kan ändra andra protokoll"
> N
> 
> "binda till portar" säger man. Nödvändiggör skulle jag byta mot 
> "tvingar fram".

Visst.

>  #: ../src/selinux.tbl:149
> N msgid "Allow user to stat ttyfiles"
> N msgstr "Låt användare att ta status py ttyfiler"
> N
> 
> py => på.

Sy det kan bli! :-)

Tack för granskningen!

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.