Re: system-config-securitylevel

Författare: Jan D. (jan.h.d_at_swipnet.se)
Datum: 2004-09-13 22:53:53

2004-09-12 kl. 22.18 skrev Göran Uddeborg:

> Det här är normalt Christians paket, men det blev lite mycket till och
> med för honom just nu, så jag har hjälpt till lite. Jag bifogar de
> ändringar som skett sedan senaste gången jag kunde se att denna
> översättning granskats. Christian har gjort en del sedan dess också,
> så huvuddelen av de nya är jag skyldig till, men inte alla.

N msgstr ""
N "\n"
N "Brandväggskonfiguration\n"
N "\n"
N "  En brandvägg är placerad mellan din dator och nätverket,\n"
N "  och bestämmer vilka resurser på din dator som\n"
N "  fjärranvändare på nätverket kan komma åt. En korrekt\n"
N "  konfigurerad brandvägg kan avsevärt förbättra\n"
N "  standardsäkerheten på ditt system.\n"
N "\n"
N

Komma före och (..., och bestämmer vilka ...)

  #: ../src/lokkit.c:156
N msgid ""
N "   * WWW (HTTP) -- HTTP is the protocol used \n"
N "    to serve Web pages. If you plan on\n"
  "    making your Web server publicly available,\n"
  "    enable this option. This option is not\n"
  "    required for viewing pages locally or\n"
G "    developing Web pages. You need the Apache\n"
N "    developing Web pages. You need the httpd\n"
  "    package installed for this option to be\n"
  "    useful.\n"
N msgstr ""
N "   * WWW (HTTP) -- HTTP är protokollet som används\n"
N "    av Apache för att tillhandahålla webbsidor.\n"
N "    Om du planerar att göra din webbserver allmänt\n"
N "    tillgänglig använder du detta alternativ.\n"
N "    Detta alternativ krävs inte för att läsa\n"
N "    lokala sidor eller utveckla webbsidor. Du\n"
N "    behöver ha paketet httpd installerat för att\n"
N "    detta alternativ ska vara användbart.\n"
N

Missad ändring av orginalet. "... to serve Web pages" -> "används av 
Apache".

  #: ../src/selinux.tbl:148
N msgid ""
N "Allow users to run TCP servers (bind to ports and accept connection 
from the "
N "same domain and outside users) disabling this forces FTP passive 
mode and "
N "may change other protocols"
N msgstr "Låt användare köra TCP-servrar (bind till portar och ta emot 
anslutningar från samma domän och yttre användare) Avaktivering av 
detta nödvändiggör passivt läge för FTP och kan ändra andra protokoll"
N

"binda till portar" säger man. Nödvändiggör skulle jag byta mot 
"tvingar fram".

  #: ../src/selinux.tbl:149
N msgid "Allow user to stat ttyfiles"
N msgstr "Låt användare att ta status py ttyfiler"
N

py => på.

Annars inga anmärkningar. Bra jobb.

	Jan D.


_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.