Re: fileutils 4.0t

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-06-04 23:52:41

N "ett \":\".  ÄGARE OCH GRUPP kan vara såväl vara numeriska som
symboliska.\n"

Ett litet "och" kanske? "and" är litet i originalet.


N "      --backup[=STYR]  skapa säkerhetskopia destinationer som
finns\n"

Jag tycker detta låter konstigt. "Skapa säkerhetskopia _av_" ska det väl
vara?
Orginalet är "make a backup of each existing destination file". Jag
tycker "skapa säkerhetskopia av varje existerande destination" blir
bättre. Eller?

På ett annat ställe i filen har du använt "Gör säkerhetskopior av
existerande destinationer".


N "men nu (efter att ha gjort bytt till den katgalogen), är numren\n"

"gjort bytt"? Bara "bytt" blir nog bättre. =)
"katalogen" är dessutom felstavat.


N "För att ta bort filer vars namn börjar med \"-\", till exempel
\"-apa\",\n"
N "använd ett av dessa kommandon:\n"

Jag skulle ha skrivit om det som "För att ta bort filer vars namn börjar
med \"-\", till exempel \"-apa\", använder du ett av dessa kommandon:\n"


Snabbt jobbat förresten =)

/Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.