Securities

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-06-03 22:50:31

> securities
> ----------
> Det är ju någon typ av värdepapper men jag vet inte exakt vad.

Jag har sett det använt för värdepapper i allmänhet, när man inte
preciserat sig.  Kan det stämma i det här sammanhanget?

> Credite line
> ------------
> Kan man helt frankt översätta det till kreditkonto?

Någon föreslog checkkredit, men jag tror att jag sett termen använd
för storleken på en checkkredit.  Alltså vad som på svenska väl skulle
kallats kreditgräns, eller kanske kreditlimit på ekonomsvengelska.

Men om det är som ett konto, så är nog checkkredit en bättre
översättning.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.