Re: lilypond

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-03-21 21:47:47

Daniel Resare writes:
> Vill du sedan åta dig att översätta något programpaket, t.ex.
> lilypond fyller du i och skickar en papperdisclaimer till FSF
> (http://www.iro.umontreal.ca/contrib/po/HTML/disclaim.html) och anmäler
> sedan paketet du vill översätta till vår samordnare Göran Uddeborg.

Jag tar och noterar dig direkt för lilypond.  Men om det skall vara
någon mening måste du som Daniel säger skicka in en disclaimer.  (Ett
ord som jag ännu inte sett någon bra översättning på, apropå
ingenting.)

Vad är lilypond för program, förresten?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.