Re: fileutils 4.0q

From: Richard Hult (rhult_at_hem.passagen.se)
Date: 2000-03-18 23:05:03

Några kommentarer, mest smådetaljer som kanske inte är värda att ändras på.

>   #: lib/userspec.c:141
> N msgid "invalid user"
> N msgstr "felaktig användare"
> N 
>   #: lib/userspec.c:142
> N msgid "invalid group"
> N msgstr "felaktig grupp"

Felaktig användare, är det en användare som det är något fel på? ;)
Ogiltig användare/grupp kanske låter bättre?

>   #: lib/userspec.c:144
> N msgid "cannot get the login group of a numeric UID"
> N msgstr "kan inte ta fram logingrupp för en numerisk användare"

"användar-id" eller liknande vore nog lämpligare. Jag har inte den blekaste
aning
om vad en numerisk användare är... En nolla kanske? ;)
 
>   #: src/copy.c:523
>   #, c-format
> N msgid "cannot move directory onto non-directory: %s -> %s"
> N msgstr "kan inte flytta en katalog till en något annat än en katalog:
%s
-> %s"

"till något annat än en", alltså ett "en" mindre.

> msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
> msgstr "%s: flagan \"%c%s\" tar inget argument\n"

"tar inga argument" tycker jag låter bättre.

> #: lib/getopt.c:723 lib/getopt.c:896
> #, c-format
> msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
> msgstr "%s: flaggan \"%s\" behöver ett argument\n"

"kräver ett argument" ?

> #: lib/makepath.c:182 lib/makepath.c:415 src/cp.c:369 src/cp.c:390
> #, c-format
> msgid "`%s' exists but is not a directory"
> msgstr "\"%s\" finns men är ingen katalog"

"finns, men är", ett kommatecken kanske?

> #: src/copy.c:483
> #, c-format
> msgid "%s: cannot overwrite directory with non-directory"
> msgstr "%s: kan inte ersätta en katalog med en annan slags fil"

Hm. "katalog med en icke-katalog" låter ju inte så bra, men ändå bättre än
"annan slags fil". Någon som har bättre förslag?

> #: src/copy.c:515 src/ln.c:247
> #, c-format
> msgid "%s: cannot overwrite directory"
> msgstr "%s: kan inte ersätta katalog"

Förstår man verkligen vad "ersätta" betyder i detta sammanhang när
man får detta meddelande? Det kanske är bättre att säga "skriva över"?

> #: src/mknod.c:154
> msgid ""
> "when creating block special files, major and minor device\n"
> "numbers must be specified"
> msgstr "när blockspecialfiler skapas, måste övre och undre enhetsnumer
anges"

"enhetsnummer" ist.f. "enhetsnumer"

/Richard

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.