mouseconfig

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-02-23 01:50:48

Här har vi mouseconfig. Håll till godo. Kom gärna med kommentarer.

/Christian


Help fight for the right to play DVD on Linux!  http://www.opendvd.org

#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################
# mouseconfig
# Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2000.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: mouseconfig\n"
"POT-Creation-Date: 2000-02-15 13:39-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2000-02-21 23:00+0100\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: ../mouseconfig.c:52
msgid "No Mouse"
msgstr "Ingen mus"

#: ../mouseconfig.c:54
msgid "PS/2"
msgstr "PS/2"

#: ../mouseconfig.c:55
msgid "Sun"
msgstr "Sun"

#: ../mouseconfig.c:57
msgid "ALPS GlidePoint (PS/2)"
msgstr "ALPS GlidePoint (PS/2)"

#: ../mouseconfig.c:59
msgid "ASCII MieMouse (serial)"
msgstr "ASCII MieMouse (seriell)"

#: ../mouseconfig.c:61
msgid "ASCII MieMouse (PS/2)"
msgstr "ASCII MieMouse (PS/2)"

#: ../mouseconfig.c:63
msgid "ATI Bus Mouse"
msgstr "ATI-bussmus"

#: ../mouseconfig.c:64
msgid "Generic Mouse (serial)"
msgstr "Standardmus (seriell)"

#: ../mouseconfig.c:66
msgid "Generic 3 Button Mouse (serial)"
msgstr "Standardmus med 3 knappar (seriell)"

#: ../mouseconfig.c:68
msgid "Generic Mouse (PS/2)"
msgstr "Standardmus (PS/2)"

#: ../mouseconfig.c:69
msgid "Generic 3 Button Mouse (PS/2)"
msgstr "Standardmus med 3 knappar (PS/2)"

#: ../mouseconfig.c:71
msgid "Genius NetMouse (serial)"
msgstr "Genius NetMouse (seriell)"

#: ../mouseconfig.c:73
msgid "Genius NetMouse (PS/2)"
msgstr "Genius NetMouse (PS/2)"

#: ../mouseconfig.c:75
msgid "Genius NetMouse Pro (PS/2)"
msgstr "Genius NetMouse Pro (PS/2)"

#: ../mouseconfig.c:77
msgid "Genius NetScroll (PS/2)"
msgstr "Genius NetScroll (PS/2)"

#: ../mouseconfig.c:79
msgid "Kensington Thinking Mouse (serial)"
msgstr "Kensington Thinking Mouse (seriell)"

#: ../mouseconfig.c:81
msgid "Kensington Thinking Mouse (PS/2)"
msgstr "Kensington Thinking Mouse (PS/2)"

#: ../mouseconfig.c:83
msgid "Logitech Mouse (serial, old C7 type)"
msgstr "Logitech Mouse (seriell, gammla C7-typen)"

#: ../mouseconfig.c:85
msgid "Logitech CC Series (serial)"
msgstr "Logitech CC Series (seriell)"

#: ../mouseconfig.c:87
msgid "Logitech Bus Mouse"
msgstr "Logitech-bussmus"

#: ../mouseconfig.c:88
msgid "Logitech MouseMan/FirstMouse (serial)"
msgstr "Logitech MouseMan/FirstMouse (seriell)"

#: ../mouseconfig.c:90
msgid "Logitech MouseMan/FirstMouse (PS/2)"
msgstr "Logitech MouseMan/FirstMouse (PS/2)"

#: ../mouseconfig.c:92
msgid "Logitech MouseMan+/FirstMouse+ (serial)"
msgstr "Logitech MouseMan+/FirstMouse+ (seriell)"

#: ../mouseconfig.c:94
msgid "Logitech MouseMan+/FirstMouse+ (PS/2)"
msgstr "Logitech MouseMan+/FirstMouse+ (PS/2)"

#: ../mouseconfig.c:96
msgid "Microsoft compatible (serial)"
msgstr "Microsoftkompatibel (seriell)"

#: ../mouseconfig.c:98
msgid "Microsoft Rev 2.1A or higher (serial)"
msgstr "Microsoft rev. 2.1A eller högre (seriell)"

#: ../mouseconfig.c:100
msgid "Microsoft IntelliMouse (serial)"
msgstr "Microsoft IntelliMouse (seriell)"

#: ../mouseconfig.c:102
msgid "Microsoft IntelliMouse (PS/2)"
msgstr "Microsoft IntelliMouse (PS/2)"

#: ../mouseconfig.c:104
msgid "Microsoft Bus Mouse"
msgstr "Microsoft-bussmus"

#: ../mouseconfig.c:105
msgid "Mouse Systems (serial)"
msgstr "Mouse Systems (seriell)"

#: ../mouseconfig.c:107
msgid "MM Series (serial)"
msgstr "MM Series (seriell)"

#: ../mouseconfig.c:108
msgid "MM HitTablet (serial)"
msgstr "MM HitTablet (seriell)"

#: ../mouseconfig.c:116
msgid ""
"\n"
"Usage: mouseconfig [--kickstart] [--device <dev>] [--emulthree] [--noprobe] "
"[<mousetype>]\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Användning: mouseconfig [--kickstart] [--device <enhet>] [--emulthree] [--noprobe] "
"[<mustyp>]\n"
"\n"

#: ../mouseconfig.c:118
msgid "    --noprobe    No automatic probing will be done\n"
msgstr "      --noprobe     Inget automatiskt testande kommer att utföras\n"

#: ../mouseconfig.c:119
msgid "    --device <dev>  Specify port mouse is on\n"
msgstr "      --device <enhet>  Ange port som musen är ansluten till\n"

#: ../mouseconfig.c:120
msgid ""
"      <dev> is typically ttyS[0-3], \n"
"         or psaux for PS/2 mice on a PS/2 port\n"
"\n"
msgstr ""
"         <enhet> är typiskt ttyS[0-3] \n"
"            eller psaux för PS/2-möss på en PS/2-port\n"
"\n"

#: ../mouseconfig.c:122
msgid "    <mousetype> is one of:\n"
msgstr "      <mustyp> är en av:\n"

#: ../mouseconfig.c:125
msgid ""
"\n"
"    If <mousetype> is not given then user will be interactively queried.\n"
msgstr ""
"\n"
"      Om <mustyp> inte anges kommer användaren att frågas interaktivt.\n"

#: ../mouseconfig.c:184
#, c-format
msgid "%s: cannot open /etc/sysconfig/mouse: %s\n"
msgstr "%s: kan inte öppna /etc/sysconfig/mouse: %s\n"

#: ../mouseconfig.c:211 ../mouseconfig.c:253 ../mouseconfig.c:287
#: ../mouseconfig.c:304
#, c-format
msgid "%s: mismatched quotes on line %d in /etc/sysconfig/mouse\n"
msgstr "%s: felaktigt antal citattecken på rad %d i /etc/sysconfig/mouse\n"

#: ../mouseconfig.c:320
#, c-format
msgid "%s: line %d unexpected in /etc/sysconfig/mouse\n"
msgstr "%s: rad %d är oväntad i /etc/sysconfig/mouse\n"

#: ../mouseconfig.c:327
#, c-format
msgid "%s: cannot read /etc/sysconfig/mouse: %s\n"
msgstr "%s: kan inte läsa /etc/sysconfig/mouse: %s\n"

#: ../mouseconfig.c:419 ../mouseconfig.c:427
msgid "Error"
msgstr "Fel"

#: ../mouseconfig.c:419 ../mouseconfig.c:427 ../mouseconfig.c:594
#: ../mouseconfig.c:618 ../mouseconfig.c:665 ../mouseconfig.c:758
#: ../mouseconfig.c:782 ../mouseconfig.c:792 ../mouseconfig.c:797
msgid "Ok"
msgstr "Ok"

#: ../mouseconfig.c:420
msgid "There was an error reading your current /etc/X11/XF86Config file"
msgstr "Det uppstod ett fel vid läsning av din nuvarande /etc/X11/XF86Config-fil"

#: ../mouseconfig.c:428
msgid "There was an error writing your new /etc/X11/XF86Config file"
msgstr "Det uppstod ett fel vid skrivning av din nya /etc/X11/XF86Config-fil"

#: ../mouseconfig.c:510
#, c-format
msgid "%s: failed to make /etc/sysconfig/mouse: %s"
msgstr "%s: misslyckades med att skapa /etc/sysconfig/mouse: %s"

#: ../mouseconfig.c:591
msgid "Emulate 3 Buttons?"
msgstr "Emulera 3 knappar?"

#: ../mouseconfig.c:595 ../mouseconfig.c:665
msgid "Back"
msgstr "Tillbaka"

#: ../mouseconfig.c:595 ../mouseconfig.c:758
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"

#: ../mouseconfig.c:597
msgid "Help"
msgstr "Hjälp"

#: ../mouseconfig.c:599
msgid "What type of mouse do you have?"
msgstr "Vilken typ av mus har du?"

#: ../mouseconfig.c:604
msgid "Configure Mouse"
msgstr "Konfigurera mus"

#: ../mouseconfig.c:618
msgid "Mouse Config Help"
msgstr "Hjälp för mouseconfig"

#: ../mouseconfig.c:619
msgid ""
"Choose your mouse from one of those listed. If you see your\n"
"mouse in the list, or know your mouse is compatible with one\n"
"of those listed, choose that entry. Pay attention to the\n"
"interface your mouse has; serial connectors are flat, PS/2\n"
"connectors round. If you are not sure what type of mouse you\n"
"have, or your mouse is not listed, choose the closest matching\n"
"\"Generic\" entry with the same interface and number of buttons."
msgstr ""
"Välj din mus från listan nedan. Om din mus finns med i listan,\n"
"eller om du vet att din mus är kompatibel med en av de som\n"
"finns med, väljer du det alternativet. Var uppmärksam på det\n"
"gränssnitt som din mus har; seriella kontakter är platta,\n"
"PS/2-kontakter runda. Om du är osäker på vad för typ av mus\n"
"du har, eller om din mus inte finns med, väljer du det\n"
"\"standard\"-alternativ, med samma gränssnitt och samma antal\n"
"knappar, som stämmer bäst överens."

#: ../mouseconfig.c:642
msgid "/dev/ttyS0 (COM1 under DOS)"
msgstr "/dev/ttyS0 (COM1 i DOS)"

#: ../mouseconfig.c:643
msgid "/dev/ttyS1 (COM2 under DOS)"
msgstr "/dev/ttyS1 (COM2 i DOS)"

#: ../mouseconfig.c:644
msgid "/dev/ttyS2 (COM3 under DOS)"
msgstr "/dev/ttyS2 (COM3 i DOS)"

#: ../mouseconfig.c:645
msgid "/dev/ttyS3 (COM4 under DOS)"
msgstr "/dev/ttyS3 (COM4 i DOS)"

#: ../mouseconfig.c:662
msgid "Mouse Port"
msgstr "Musport"

#: ../mouseconfig.c:663
msgid "Which serial port is your mouse connected to?"
msgstr "Vilken serieport är din mus ansluten till?"

#: ../mouseconfig.c:712
#, c-format
msgid "%s: bad argument %s: %s\n"
msgstr "%s: felaktigt argument %s: %s\n"

#: ../mouseconfig.c:720
#, c-format
msgid "%s: only one argument (the mouse type) may be used\n"
msgstr "%s: endast ett argument (mustypen) kan användas\n"

#: ../mouseconfig.c:742
#, c-format
msgid "%s: can only be run as root\n"
msgstr "%s: kan endast köras som root\n"

#: ../mouseconfig.c:749
msgid ""
" <Tab>/<Alt-Tab> between elements  | <Space> selects  | <F12> next "
"screen "
msgstr ""
" <Tab>/<Alt-Tab> mellan element  | <Blanksteg> väljer  | <F12> nästa "
"skärm "

#: ../mouseconfig.c:758
msgid "Error on Read"
msgstr "Fel vid läsning"

#: ../mouseconfig.c:759
msgid ""
"There was an error reading the file /etc/sysconfig/mouse.\n"
"\n"
"Would you like to proceed in creating a new configuration?"
msgstr ""
"Det uppstod ett fel vid läsning av filen /etc/sysconfig/mouse.\n"
"\n"
"Vill du fortsätta med att skapa en ny konfiguration?"

#: ../mouseconfig.c:778
msgid "Mouse"
msgstr "Mus"

#: ../mouseconfig.c:778
msgid "Probing for mouse type..."
msgstr "Testar mustyp..."

#: ../mouseconfig.c:782 ../mouseconfig.c:792
msgid "Probing Result"
msgstr "Testresultat"

#: ../mouseconfig.c:783
#, c-format
msgid "Probing found some type of %s mouse on port %s."
msgstr "Testet hittade någon typ av %s-mus på port %s."

#: ../mouseconfig.c:793
#, c-format
msgid "Probing found a %s mouse on port %s."
msgstr "Testet hittade en %s-mus på port %s."

#: ../mouseconfig.c:797
msgid "Probing Failed"
msgstr "Test misslyckades"

#: ../mouseconfig.c:798
msgid ""
"Unable to probe mouse type.\n"
"You must manually choose a mouse."
msgstr ""
"Kunde inte testa mustyp.\n"
"Du måste välja en mus manuellt."

#: ../mouseconfig.c:840
msgid "Emulate Three Buttons"
msgstr "Emulera tre knappar"

#: ../mouseconfig.c:840 ../mouseconfig.c:855
msgid "Yes"
msgstr "Ja"

#: ../mouseconfig.c:840 ../mouseconfig.c:855
msgid "No"
msgstr "Nej"

#: ../mouseconfig.c:841
msgid ""
"X Windows generally works best with a three button mouse. If your mouse "
"only has two buttons you can emulate the third by pressing both buttons at "
"the same time.\n"
"\n"
"Would you like to enable this emulation?\n"
"\n"
"(This option is only needed if you have a 2 button mouse)"
msgstr ""
"X Window-systemet fungerar bäst med en treknappars mus. Om din mus endast "
"har två knappar kan du emulera den tredje genom att trycka båda knappar "
"samtidigt.\n"
"\n"
"Vill du aktivera denna emulation?\n"
"\n"
"(Detta alternativ behövs endast om du har en 2-knappars mus)"

#: ../mouseconfig.c:855
msgid "Update X Configuration"
msgstr "Uppdatera X-konfiguration"

#: ../mouseconfig.c:856
msgid ""
"Mouseconfig can now update your XFree86 configuration file to reflect your "
"new mouse settings. Would you like mouseconfig to make these changes now?"
msgstr ""
"Mouseconfig kan nu uppdatera din XFree86-konfiguration för att återspegla "
"dina nya musinställningar. Vill du att mouseconfig ska göra dessa ändringar nu?"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.