authconfig

From: =?ISO-8859-1?Q?G=F6ran Uddeborg?= (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-02-22 11:38:00

> #: ../authconfig.c:202 ../authconfig.c:899
> #, c-format
> msgid "%s: cannot open /etc/ldap.conf: %s\n"
> msgstr "%s: cannot open /etc/ldap.conf: %s\n"

Den svenska översättningen flyter inte riktigt bra, tycker jag. :-)

> "   --help        show this screen\n"
> "   --help        visa denna skärm\n"

Även om det är längre från orginalet skulle jag nog rekommendera "visa
denna hjälptext" istället.

> #: ../authconfig.c:1412
> msgid "dialog was cancelled\n"
> msgstr "dialogrutan avbröts\n"

Blir det inte bättre med "dialogen avbröts"?

> #: ../authconfig.c:1499
> #, c-format
> msgid "%s: critical error with shadow password manipulation\n"
> msgstr "%s: kritiskt fel vid manipulering med skugglösenord\n"

"Manipulering" har nog en mer negativ laddning än det engelska ordet.
Vad sägs om hantering/behandling eller något sådant?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.