runlevel?

From: =?ISO-8859-1?Q?G=F6ran Uddeborg?= (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-02-22 11:26:02

> Dagens fråga:
> Vad är en bra översättning av "runlevel"? Är en översättning bra?

Dagens?  Det verkar ju snarast vara kvartens! :-)

Tror du inte en direktöversättning "körnivå" är ganska bra, men med
det oöversatta i parentes.  (I installationssammanhang är det nog
viktigare än annars att ha med de engelska orden också i tveksamma
fall, för att undvika problem.)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.