Re: gnupg, lite fler kommenterer

From: Daniel Resare (noa_at_melody.se)
Date: 2000-02-09 09:11:13

On tis, feb 08, 2000 at 11:35:53 +0100, Göran Uddeborg wrote:
> Nu har jag kommit en bit till, och har naturligtvis lite fler
> kommentarer:
> 
> > #: g10/pkclist.c:560
> > msgid "Note: This key has expired!\n"
> > msgstr "Notera: Denna nyckel har blivit för gammal!\n"
> 
> Blir det inte tydligare (och mer normal svenska) med
> 
>  "Notera: Denna nyckel har gått ut!\n"

bra idé, jag ändrar.

> 
> > #: g10/pkclist.c:588
> > msgid "     The signature is probably a FORGERY.\n"
> > msgstr "     Signaturen är sannolikt en FÖRFALSKNING.\n"
> 
> "SANNOLIKT" en förfalskning. De tar då i! De har väl egentligen
> inget att motivera den sannolikheten med, förmodar jag, bara brist på
> indikationer på motsatsen.
> 
> Men översättningen som sådan har jag inget att anmärka på.

Överdriven försiktighet är ett stildrag som kommer igen i många
meddelanden.

> 
> > #: g10/pkclist.c:700 g10/pkclist.c:722 g10/pkclist.c:848 g10/pkclist.c:893
> > #, c-format
> > msgid "%s: skipped: %s\n"
> > msgstr "%s: hoppade över: %s\n"
> 
> Det blir inte bättre med "överhoppad" istället? Alltså information om
> det andra %s:et istället för ett "jag gör"-påstående.

yup. ändrar.

> 
> > #: g10/pkclist.c:856
> > #, c-format
> > msgid "%s: error checking key: %s\n"
> > msgstr "%s: fel när nyckeln %s undersöktes\n"
> 
> Jag tycker det är lite synd att du behöver flytta in det andra %s:et
> här. Man ser lättare vad som är det undersökta objektet när det står
> efter kolon och i slutet på raden.

Funderade lite på att byta ut undersöka till kontrollera också, 
mitt nya förslag:

msgstr "%s: fel vid kontroll av nyckeln: %s\n"

> 
> > "About to generate a new %s keypair.\n"
> > "Skall snart generera ett nytt %s nyckelpar.\n"
> 
> Jag tror att "Kommer att" blir bättre än "Skall snart". Kanske inte
> riktigt lika nära bokstavligt, men det är nog så man skulle sagt på
> svenska.
> 
> > #: g10/keygen.c:476
> > msgid ""
> > "Okay, but keep in mind that your monitor and keyboard radiation is also very "
> > "vulnerable to attacks!\n"
> > msgstr ""
> > "Ok, men kom ihåg att din bildskärm och ditt tangentbord också är mycket\n"
> > "känsliga för attacker!\n"
> 
> Man avser RÖS-attacker här förmodar jag, så det blir lite konstigt om
> du helt tar bort "radiation". Däremot är det väl ok med en ganska fri
> översättning här om du vill.
> 
> "Ok, men kom ihåg att din bildskärm och ditt tangentbord också sänder\n"
> "avslöjande strålning som kan avlyssnas!\n"
> 
> > #: g10/keygen.c:553
> > msgid "Key does not expire at all\n"
> > msgstr "Nyckeln blir aldrig för gammal\n"
> 
> Jag skulle hellre använt "går ut" här också.

ändrar
> 
> > #. print the date when the key expires
> > #: g10/keygen.c:559
> > #, c-format
> > msgid "Key expires at %s\n"
> > msgstr "Nyckeln blir för gammal vid följande tidpunkt: %s\n"
> 
> Och här.
ändrar
> 
> > #: g10/keygen.c:978 g10/keygen.c:1077
> > #, c-format
> > msgid "Key generation failed: %s\n"
> > msgstr "Genereringen av nycklar misslyckades: %s\n"
> 
> "Nyckelgenereringen misslyckades" blir lättare tycker jag (trots det
> långa ordet).
sant, ändrar
> 
> > # c-format behövs inte i singularis
> > #: g10/keygen.c:1022 g10/sig-check.c:312 g10/sign.c:105
> > #, c-format
> > msgid ""
> > "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
> > msgstr ""
> > "nyckeln har blivit skapad %lu sekund in i framtiden (problemet är\n"
> > "relaterat till tidsresande eller en felställd klocka)\n"
> 
> Jag förstår inte riktigt. Du säger i din kommentar att "c-format inte
> behövs i singularis", men ändå är det bara sekunder i singularis, både
> på svenska och engelska.

poängen är den att det finns två identiska meddelanden sånär som på
singularis-/pluralis-skillnaden och ändå skrivs antalet (som i singularis
bara kan vara == 1) ut som ett %lu istället för literalen 1 vilket jag
tycker är onödigt. Syftet med kommentaren är att skriva en patch och

> 
> > #: g10/export.c:165
> > #, c-format
> > msgid "key %08lX: not a rfc2440 key - skipped\n"
> > msgstr "nyckeln %08lX följer inte standarden beskriven i RFC2440 - hoppar över\n"
> 
> Du tror inte det räcker med "...följer inte RFC2440 - överhoppad"?

jag gillar min översättning bättre, eftersom den ger en fingervisning om
vad det handlar om även om man inte har en aning om vad RFC betyder. 
hoppar över -> överhoppad gillar jag dock. ändrar.

> 
> > #: g10/import.c:200
> > #, c-format
> > msgid "Total number processed: %lu\n"
> > msgstr " Totalt antal behandlade enheter: %lu\n"
> 
> Varför indenterar du?
> 
> > #: g10/import.c:202
> > #, c-format
> > msgid "     w/o user IDs: %lu\n"
> > msgstr "     utan användaridentiteter: %lu\n"
> 
> I detta och följande meddelande har du en annan indentering än
> orginalet. Är det någon tanke bakom, eller har det blivit fel?

I båda fallen handlar det om ett antal rader som är en summering
från aktiviteten vid en nyckelimport och alla dessa rader 
har jag indenterat så att : kommer under varandra.

> 
> > #. we can't merge secret keys
> > #: g10/import.c:602
> > #, c-format
> > msgid "key %08lX: already in secret keyring\n"
> > msgstr "nyckel %08lX: finns redan i den hemliga nyckelringen\n"
> 
> Hmm, blir det rätt syftning där? Jag tänker mig att själva nycklarna
> är hemliga, inte själva nyckelringen. Men egentligen spelar det
> kanske ingen roll. Det är bara som jag tänker mig det.

det är så finurligt att det finns nyckelringar, en för hemliga och en
för publika nycklar. Så syftningen både i originalet och översättningen
är rätt.

> 
> > #: g10/keyedit.c:565
> > msgid "q"
> > msgstr "q"
> 
> Det skall inte vara "a" som i "avsluta" här? Jag bara gissar med
> ledning av det föregående meddelandet.

jag är fortfarande av åsikten att en översättning inte skall ta bort
någon funktionalitet (vilket skulle ske om jag översatte q till a)
detta trots att jag nu sett att till mutt-översättningen gör just
det. Har det fattats något policy-beslut i frågan?

> 
> > #: g10/keyedit.c:585
> > msgid "change the expire date"
> > msgstr "ändra utgångsdatum"
> 
> Ah, du använder ju själv begreppet "gå ut"! Va' bra! :-)
> 

58% av filen kollad, man tackar :)

-- 
Daniel Resare @ Melody Interactive Solutions
address: Bredgränd 4, Box 2163, SE-103 14 Stockholm
phone: +46 8 454 96 15 cellphone: +46 707 333 914

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.