gnupg, lite fler kommenterer

From: =?ISO-8859-1?Q?G=F6ran Uddeborg?= (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-02-08 11:35:53

Nu har jag kommit en bit till, och har naturligtvis lite fler
kommentarer:

> #: g10/pkclist.c:560
> msgid "Note: This key has expired!\n"
> msgstr "Notera: Denna nyckel har blivit för gammal!\n"

Blir det inte tydligare (och mer normal svenska) med

 "Notera: Denna nyckel har gått ut!\n"

> #: g10/pkclist.c:588
> msgid "     The signature is probably a FORGERY.\n"
> msgstr "     Signaturen är sannolikt en FÖRFALSKNING.\n"

"SANNOLIKT" en förfalskning. De tar då i! De har väl egentligen
inget att motivera den sannolikheten med, förmodar jag, bara brist på
indikationer på motsatsen.

Men översättningen som sådan har jag inget att anmärka på.

> #: g10/pkclist.c:700 g10/pkclist.c:722 g10/pkclist.c:848 g10/pkclist.c:893
> #, c-format
> msgid "%s: skipped: %s\n"
> msgstr "%s: hoppade över: %s\n"

Det blir inte bättre med "överhoppad" istället? Alltså information om
det andra %s:et istället för ett "jag gör"-påstående.

> #: g10/pkclist.c:856
> #, c-format
> msgid "%s: error checking key: %s\n"
> msgstr "%s: fel när nyckeln %s undersöktes\n"

Jag tycker det är lite synd att du behöver flytta in det andra %s:et
här. Man ser lättare vad som är det undersökta objektet när det står
efter kolon och i slutet på raden.

> "About to generate a new %s keypair.\n"
> "Skall snart generera ett nytt %s nyckelpar.\n"

Jag tror att "Kommer att" blir bättre än "Skall snart". Kanske inte
riktigt lika nära bokstavligt, men det är nog så man skulle sagt på
svenska.

> #: g10/keygen.c:476
> msgid ""
> "Okay, but keep in mind that your monitor and keyboard radiation is also very "
> "vulnerable to attacks!\n"
> msgstr ""
> "Ok, men kom ihåg att din bildskärm och ditt tangentbord också är mycket\n"
> "känsliga för attacker!\n"

Man avser RÖS-attacker här förmodar jag, så det blir lite konstigt om
du helt tar bort "radiation". Däremot är det väl ok med en ganska fri
översättning här om du vill.

"Ok, men kom ihåg att din bildskärm och ditt tangentbord också sänder\n"
"avslöjande strålning som kan avlyssnas!\n"

> #: g10/keygen.c:553
> msgid "Key does not expire at all\n"
> msgstr "Nyckeln blir aldrig för gammal\n"

Jag skulle hellre använt "går ut" här också.

> #. print the date when the key expires
> #: g10/keygen.c:559
> #, c-format
> msgid "Key expires at %s\n"
> msgstr "Nyckeln blir för gammal vid följande tidpunkt: %s\n"

Och här.

> #: g10/keygen.c:978 g10/keygen.c:1077
> #, c-format
> msgid "Key generation failed: %s\n"
> msgstr "Genereringen av nycklar misslyckades: %s\n"

"Nyckelgenereringen misslyckades" blir lättare tycker jag (trots det
långa ordet).

> # c-format behövs inte i singularis
> #: g10/keygen.c:1022 g10/sig-check.c:312 g10/sign.c:105
> #, c-format
> msgid ""
> "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
> msgstr ""
> "nyckeln har blivit skapad %lu sekund in i framtiden (problemet är\n"
> "relaterat till tidsresande eller en felställd klocka)\n"

Jag förstår inte riktigt. Du säger i din kommentar att "c-format inte
behövs i singularis", men ändå är det bara sekunder i singularis, både
på svenska och engelska.

> #: g10/export.c:165
> #, c-format
> msgid "key %08lX: not a rfc2440 key - skipped\n"
> msgstr "nyckeln %08lX följer inte standarden beskriven i RFC2440 - hoppar över\n"

Du tror inte det räcker med "...följer inte RFC2440 - överhoppad"?

> #: g10/import.c:200
> #, c-format
> msgid "Total number processed: %lu\n"
> msgstr " Totalt antal behandlade enheter: %lu\n"

Varför indenterar du?

> #: g10/import.c:202
> #, c-format
> msgid "     w/o user IDs: %lu\n"
> msgstr "     utan användaridentiteter: %lu\n"

I detta och följande meddelande har du en annan indentering än
orginalet. Är det någon tanke bakom, eller har det blivit fel?

> #. we can't merge secret keys
> #: g10/import.c:602
> #, c-format
> msgid "key %08lX: already in secret keyring\n"
> msgstr "nyckel %08lX: finns redan i den hemliga nyckelringen\n"

Hmm, blir det rätt syftning där? Jag tänker mig att själva nycklarna
är hemliga, inte själva nyckelringen. Men egentligen spelar det
kanske ingen roll. Det är bara som jag tänker mig det.

> #: g10/keyedit.c:565
> msgid "q"
> msgstr "q"

Det skall inte vara "a" som i "avsluta" här? Jag bara gissar med
ledning av det föregående meddelandet.

> #: g10/keyedit.c:585
> msgid "change the expire date"
> msgstr "ändra utgångsdatum"

Ah, du använder ju själv begreppet "gå ut"! Va' bra! :-)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.