Frågor...

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-02-03 02:06:07

Jag har nu gett mig på uppgiften att översätta Red Hats
installationsprogram. När jag är färdig med den kommer jag givetvis att
posta den här för revision. =)
Installationen har översatts tidigare, men den gamla översättningen har
inte reviderats på ett bra tag.


Jag har ett par frågor om specifika översättningar:

swap space
	Växlingsfilsutrymme? Någon som har ett bättre förslag?

loopback
	Som i "loopback filesystem". Här har jag inte den minsta aning
	om vad det ska översättas med. Ska det över huvud taget
	översättas? Hjälp! ;)

back
	Som i en guide ("wizard"). Next -> Nästa, men Back -> Bakåt?
	Eller "Tillbaka" som den gamla översättningen föreslog?
	Vad brukar det stå i olika guider i t.ex. Windows? Någon som kan
	kolla upp detta? ;)
	Det hade varit skönt att använda samma svenska beteckningar i
	guider som de som användare är vana vid.

online help
	Syftar till interaktiv hjälp. "interaktiv hjälp" eller bara
	"hjälp"? Eller "Online-hjälp"?

configure site-specifik options of your computer
	"konfigurera lokala inställningar av din dator"?

hostname
	"datornamn"? "värdnamn"? Eller finns det bättre alternativ?

post install configuration
	"efterinstallations-konfiguration"? Kanske inte världens bästa
	förslag...

/Christian


#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

-----BEGIN GEEK CODE BLOCK-----
Version: 3.12
GED d- s: a22 C+++(++++) UL++++ P+ L++(+++) E W+++>$ N+ !o K- w+
O- M- !V PS PE Y PGP t 5 X+ R- tv+ b DI+ D+ G++ e(*) h !r y?
------END GEEK CODE BLOCK------

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.