Rättelse till fileutils 4.0k

From: =?ISO-8859-1?Q?G=F6ran Uddeborg?= (göran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 1999-12-21 10:36:06

Jag upptäckte att ett meddelande som förklarade flaggorna inte stämde
ihop med synopsis. Nedan följer min rättade text. En rättelse är
även på väg in i det engelska orginalet. (Det gällde speciellt
--target-directory för "ln".)


#: src/ln.c:329
msgid ""
"Create a link to the specified TARGET with optional LINK_NAME. If there is\n"
"more than one TARGET, the last argument must be a directory; create links\n"
"in DIRECTORY to each TARGET. Create hard links by default, symbolic links\n"
"with --symbolic. When creating hard links, each TARGET must exist.\n"
"\n"
" -b, --backup[=CONTROL]   make a backup of each existing destination file\n"
" -d, -F, --directory     hard link directories (super-user only)\n"
" -f, --force         remove existing destination files\n"
" -n, --no-dereference    treat destination that is a symlink to a\n"
"                directory as if it were a normal file\n"
" -i, --interactive      prompt whether to remove destinations\n"
" -s, --symbolic       make symbolic links instead of hard links\n"
" -S, --suffix=SUFFIX     override the usual backup suffix\n"
"   --target-directory=DIR  move all SOURCE arguments into directory DIR\n"
" -v, --verbose        print name of each file before linking\n"
"   --help         display this help and exit\n"
"   --version        output version information and exit\n"
"\n"
msgstr ""
"Skapa en länk till det angivna MÅLet med det valfira LÄNKNAMNet. Om det finns\n"
"mer än ett MÅL, skall det sista argumentet vara en katalog; skapa länkar i\n"
"KATALOG till varje MÅL. Skapa hårda länkar om inget annat anges, symboliska\n"
"länkar med --symbolic. När hårda länkar skapas måste varje MÅL existera.\n"
"\n"
" -b, --backup[=STYR]     gör säkerhetskopior av existerande destinationer\n"
" -d, -F, --directory     länka kataloger hårt (endast superanvändare)\n"
" -f, --force         ta bort existerande destinationsfiler\n"
" -n, --no-dereference    behandla destination som är symbolisk länk till\n"
"                en katalog som om det vore en vanlig fil\n"
" -i, --interactive      fråga om destinationer skall tas bort\n"
" -s, --symbolic       gör symboliska länkar istället för hårda\n"
" -S, --suffix=SUFFIX     ersätt den vanliga säkerhetskopieändelsen\n"
"   --target-directory=KAT ange katalogen KAT i vilken länkarna skall skapas\n"
" -v, --verbose        skriv namnet på varje fil före länkning\n"
"   --help         visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version        visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.