Re: svenska meddelanden till man

From: Daniel Resare (noa_at_melody.se)
Date: 1999-12-14 23:37:03

On mån, dec 13, 1999 at 10:57:13 +0100, Göran Uddeborg wrote:
> > -	"Man was compiled with automatic cat page compression,\n\
> > -but the configuration file does not define COMPRESS.\n"
> > +	"man var kompilerat med automatisk sidkompression av cat-typ\n\
> > +men konfigurationsfilen inehåller inget värde för COMPRESS.\n"
> 
> Det ser ut som det är kompressionen som är av "cat-typ", men det är ju
> sidor av "cat-typ" som skall komprimeras.

meddelandet har hursomhelst inte mycket mening om man inte förstår 
hur man använder /var/mancat för att cacha färdigformaterade sidor.
Förhoppningsvis lyckas användaren sätta COMPRESS :) Jag omformulerar:

	"man var kompilerat med automatisk sidkomprimering av cat-sidor\n\
men konfigurationsfilen inehåller inget värde för COMPRESS.\n"


> 
> > -	"What manual page do you want from section %s?\n"
> > +	"Vilken manualsida vill du ha från sektionen %s?\n"
> 
> 
> > -	"No entry for %s in section %s of the manual\n"
> > +	"Det finns ingen manualsida som beskriver %s i sektionen %s\n"
> 
> I de här två fallen tycker jag obestämd form "sektion" passar bättre.
> Men jag vet att det finns delade meningar på den punkten, och om du
> inte håller med så får du naturligtvis göra som du vill ha det.  Jag
> skrev den här kommentaren för att du skulle kunna överväga saken.

Jag har funderat och obestämd form känns rättare nu när jag tänkt på 
det :)

> 
> > -	"Error executing formatting or display command.\n\
> > -System command %s exited with status %d.\n"
> > +	"Fel när formaterins- eller visningskommandot skulle köras.\n\
> > +Programmet %s returnerade värdet %d.\n"
> 
> "formaterinGs-"

fixat.
> 
> > -	"globbing %s\n"
> > +	"matchar %s med jokertecken\n"	
> 
> Kan nog verka förvirrande om "%s" inte innehåller några jokrar.  Jag
> tror man förstår om du bara skriver "matchar %s".

sant.
> 
> > -	"status from is_newer() = %d\n"
> > +	"värdet från is_newer() är %d\n"
> 
> Varför behöll du inte likhetstecknet?  Det känns som det finns ett
> resonemang bakom, men jag förstår inte riktigt vilket.
> 

Detta är ett försök att göra meddelandet mer språkorienterat och mindre
programmeringsorienterat. I detta fall är det dock uppenbart att ingen
kommer att se meddelandet om han inte kör med någon obskyr debug-flagga.

> > -	"Warning: cannot stat file %s!\n"
> > +	"Varning: kunde inte anropa stat() för filen %s!\n"
> 
> Förslag inspirerat av libc:
> Varning: kan inte ta status på filen %s!

det var bättre, tack :)

> 
> > -	"\npath directory %s "
> > +ZZZ
> > +	"\nsökväg katalog %s "
> 
> Är ZZZ en markering av att du skulle kolla upp detta, kanske?

precis, tack.. gettext med po-validering är inte så tokigt :)

/d

-- 
Daniel Resare @ Melody Interactive Solutions
address: Bredgränd 4, Box 2163, SE-103 14 Stockholm
phone: +46 8 454 96 00 cellphone: +46 707 333 914

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.