svenska meddelanden till man

From: =?ISO-8859-1?Q?G=F6ran Uddeborg?= (göran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 1999-12-13 22:57:13

> -	"Man was compiled with automatic cat page compression,\n\
> -but the configuration file does not define COMPRESS.\n"
> +	"man var kompilerat med automatisk sidkompression av cat-typ\n\
> +men konfigurationsfilen inehåller inget värde för COMPRESS.\n"

Det ser ut som det är kompressionen som är av "cat-typ", men det är ju
sidor av "cat-typ" som skall komprimeras.

> -	"What manual page do you want from section %s?\n"
> +	"Vilken manualsida vill du ha från sektionen %s?\n"


> -	"No entry for %s in section %s of the manual\n"
> +	"Det finns ingen manualsida som beskriver %s i sektionen %s\n"

I de här två fallen tycker jag obestämd form "sektion" passar bättre.
Men jag vet att det finns delade meningar på den punkten, och om du
inte håller med så får du naturligtvis göra som du vill ha det.  Jag
skrev den här kommentaren för att du skulle kunna överväga saken.

> -	"Error executing formatting or display command.\n\
> -System command %s exited with status %d.\n"
> +	"Fel när formaterins- eller visningskommandot skulle köras.\n\
> +Programmet %s returnerade värdet %d.\n"

"formaterinGs-"

> -	"globbing %s\n"
> +	"matchar %s med jokertecken\n"	

Kan nog verka förvirrande om "%s" inte innehåller några jokrar.  Jag
tror man förstår om du bara skriver "matchar %s".

> -	"Formatting page, please wait...\n"
> +	"Formatterar sida, var god vänta...\n"

När kommer "man" med odräglig pausmusik?

:-)

> -	"status from is_newer() = %d\n"
> +	"värdet från is_newer() är %d\n"

Varför behöll du inte likhetstecknet?  Det känns som det finns ett
resonemang bakom, men jag förstår inte riktigt vilket.

> -	"Warning: cannot stat file %s!\n"
> +	"Varning: kunde inte anropa stat() för filen %s!\n"

Förslag inspirerat av libc:
Varning: kan inte ta status på filen %s!

> -	"\npath directory %s "
> +ZZZ
> +	"\nsökväg katalog %s "

Är ZZZ en markering av att du skulle kolla upp detta, kanske?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.