a2ps 4.12c

From: Peter Nilsson (pnidv96_at_student.vxu.se)
Date: 1999-12-08 11:49:26

Hej!

Här kommer en diff mellan översättningen jag skickade för ett par dagar
sedan och den senaste av a2ps 4.12c. Har ändrat det mesta som Göran
föreslog och lagt till någon kommentar där det var befogat. Några
synpunkter?

--- sv.po.4.12	Wed Dec 8 10:22:01 1999
+++ sv.po	Wed Dec 8 11:46:10 1999
@@ -1,12 +1,11 @@
 # Swedish Messages for a2ps
-# Copyright (C) 1998,1999 Peter Nilsson
-# Peter Nilsson <pnidv96@student.vxu.se> 1998, 1999.
-#
+# Copyright (C) 1998, 1999 Free Software Foundation, Inc.
+# First translator: Peter Nilsson <pnidv96@student.vxu.se>
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: a2ps 4.12\n"
-"POT-Creation-Date: 1999-09-18 12:33+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 1999-10-10 00:49+02:00\n"
+"Project-Id-Version: a2ps 4.12c\n"
+"POT-Creation-Date: 1999-09-27 14:24+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 1999-12-08 11:45+01:00\n"
 "Last-Translator: Peter Nilsson <pnidv96@student.vxu.se>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -19,13 +18,13 @@
 msgid "any type"
 msgstr "alla typer"
 
-#: lib/routines.c:153 lib/xbackupfile.c:248 lib/xbackupfile.c:276
+#: lib/routines.c:160 lib/xbackupfile.c:248 lib/xbackupfile.c:276
 #: lib/xbackupfile.c:284 src/delegate.c:265
 #, c-format
 msgid "cannot create file `%s'"
 msgstr "kan inte skapa filen \"%s\""
 
-#: lib/routines.c:183 lib/routines.c:189 src/delegate.c:274 src/select.c:218
+#: lib/routines.c:190 lib/routines.c:196 src/delegate.c:274 src/select.c:218
 #, c-format
 msgid "cannot open a pipe on `%s'"
 msgstr "kan inte öppna rör till \"%s\""
@@ -45,7 +44,7 @@
 msgid "`%s' is a directory"
 msgstr "\"%s\" är en katalog"
 
-#: lib/confg.c:293 lib/confg.c:456 lib/routines.c:147 src/generate.c:96
+#: lib/confg.c:292 lib/confg.c:455 lib/routines.c:154 src/generate.c:96
 #: src/main.c:558 src/main.c:567
 #, c-format
 msgid "cannot open file `%s'"
@@ -55,7 +54,7 @@
 #: lib/xbackupfile.c:224 src/generate.c:101
 #, c-format
 msgid "cannot get informations on file `%s'"
-msgstr "kan inte skaffa information om filen \"%s\""
+msgstr "kan inte avläsa information om filen \"%s\""
 
 #: src/generate.c:168
 #, c-format
@@ -113,7 +112,7 @@
 
 #: src/generate.c:346
 msgid "plain"
-msgstr "enkel"
+msgstr "normal"
 
 #: /home/akim/src/a2ps-4.12/src/lexssh.l:345
 msgid "end-of-line in string constant"
@@ -131,7 +130,7 @@
 #. TRANS: highlighting level = heavy (2/2)
 #: src/main.c:240
 msgid "heavy"
-msgstr "stor"
+msgstr "kraftig"
 
 #. TRANS: highlighting level = normal (1/2)
 #: src/main.c:244
@@ -170,11 +169,11 @@
 " file alignment = %s\n"
 " interior margin = %d\n"
 msgstr ""
-" medium        = %s%s, %s\n"
-" sidlayout       = %d x %d, %s\n"
-" kantlinjer      = %s\n"
-" \"fil-alignment\"    = %s\n"
-" inre marginal     = %d\n"
+" medium       = %s%s, %s\n"
+" sidlayout     = %d × %d, %s\n"
+" kantlinjer     = %s\n"
+" filjustering    = %s\n"
+" inre marginal   = %d\n"
 
 #: src/main.c:347
 msgid "portrait"
@@ -197,7 +196,7 @@
 #: src/main.c:362
 #, c-format
 msgid "font size is %gpt"
-msgstr "teckenstorleken är %.0f tum"
+msgstr "graden är %g punkter"
 
 #. number line: each line
 #: src/main.c:371
@@ -227,6 +226,7 @@
 " tabulatoravstånd       = %d\n"
 " format för oskrivbara tecken = %s\n"
 
+# OBS! Även sodfot. (Se nästa meddelande.)
 #: src/main.c:390
 msgid "Headers:\n"
 msgstr "Sidhuvud och sidfot:\n"
@@ -243,14 +243,14 @@
 " right title = %s\n"
 " under lay  = %s\n"
 msgstr ""
-" sidhuvud      = %s\n"
-" vänsterställd sidfot= %s\n"
-" sidfot       = %s\n"
-" högerställd sidfot = %s\n"
-" vänsterställd titel = %s\n"
-" centrerad titel   = %s\n"
-" högerställd titel  = %s\n"
-" text under sidor  = %s\n"
+" sidhuvud       = %s\n"
+" vänsterställd sidfot = %s\n"
+" sidfot        = %s\n"
+" högerställd sidfot  = %s\n"
+" vänsterställd titel = %s\n"
+" centrerad titel   = %s\n"
+" högerställd titel  = %s\n"
+" text under sidor   = %s\n"
 
 #: src/main.c:410 src/main.c:725
 msgid "Input:\n"
@@ -268,14 +268,14 @@
 " print anyway  = %s\n"
 " delegating   = %s\n"
 msgstr ""
-" klipp rader        = %s\n"
-" tolka           = %s\n"
-" radslut          = %s\n"
-" teckenuppsättning     = %s\n"
-" dokumenttitel       = %s\n"
-" prolog          = %s\n"
-" skriv ut i alla fall   = %s\n"
-" delegering        = %s\n"
+" klipp rader      = %s\n"
+" tolka         = %s\n"
+" radslut        = %s\n"
+" teckenkodning     = %s\n"
+" dokumenttitel     = %s\n"
+" prolog        = %s\n"
+" skriv ut i alla fall = %s\n"
+" delegering      = %s\n"
 
 #. TRANS: a2ps -E --list=options. Warning, this answer is also
 #. used for the PPD file. Make it compatible with both.
@@ -294,9 +294,9 @@
 " highlight level = %s\n"
 " strip level   = %d\n"
 msgstr ""
-" stilmall       = %s\n"
-" märkningsnivå     = %s\n"
-" borttagninngsnivå   = %d\n"
+" stilmall      = %s\n"
+" märkningsnivå   = %s\n"
+" borttagninngsnivå = %d\n"
 
 #: src/main.c:460
 msgid "never make backups"
@@ -351,7 +351,7 @@
 msgstr ""
 " \"magiskt tal\"       = %s\n"
 " skrivarbeskrivning (PPD)  = %s\n"
-" standard-PPF        = %s\n"
+" standard-PPD        = %s\n"
 " sidettikettsformat     = %s\n"
 " antal kopior        = %d\n"
 " sidor per ark       = %s\n"
@@ -422,17 +422,15 @@
 "style-sheets,\n"
 "          user-options)\n"
 msgstr ""
-" --version         visa version\n"
-" --help           visa denna hjälptext\n"
-" --guess          visa gissningar för filtyper av FILER\n"
-" --which          rapportera den fulla sökvägen till hjälpfilerna\n"
-"               FILER\n"
-" --glob           rapportera den fulla sökvägen till filer som\n"
-"               matchar FILER\n"
-" --list=defaults      visa standardinställningar och -parametrar\n"
-" --list=ÄMNE        visa detaljerad lista om ÄMNE (delegations,\n"
-"              encodings, features, variables, media, ppd,\n"
-"              printers, prologues, style-sheets, user-options)\n"
+" --version     visa version\n"
+" --help      visa denna hjälptext\n"
+" --guess      visa gissningar för filtyper av FILER\n"
+" --which      rapportera den fulla sökvägen till hjälpfilerna FILER\n"
+" --glob      rapportera den fulla sökvägen till filer som matchar FILER\n"
+" --list=defaults  visa standardinställningar och -parametrar\n"
+" --list=ÄMNE    visa detaljerad lista om ÄMNE (delegations,\n"
+"          encodings, features, variables, media, ppd, printers,\n"
+"          prologues, style-sheets, user-options)\n"
 
 #: src/main.c:664
 msgid ""
@@ -454,14 +452,14 @@
 "   --debug        enable debugging features\n"
 " -D, --define=KEY[:VALUE]  unset variable KEY or set to VALUE\n"
 msgstr ""
-" -q, --quiet, --silent    var helt tyst\n"
-" -v, --verbose[=NIVÅ]    slå på utförliga kommentarer (mångordighet)\n"
-"               eller sätt graden av utförlighet till NIVÅ\n"
-" -=, --user-options=FLAGGA  använd den av användaren definierade för-\n"
-"               kortningen FLAGGA\n"
-" --debug           slå på avlusning\n"
-" -D, --define=NYCKEL[:VÄRDE] ta bort variabeln NYCKEL, eller sätt den till\n"
-"               VÄRDE\n"
+" -q, --quiet, --silent    var helt tyst\n"
+" -v, --verbose[=NIVÅ]     slå på utförliga kommentarer (mångordighet)\n"
+"                eller sätt graden av utförlighet till NIVÅ\n"
+" -=, --user-options=FLAGGA  använd den av användaren definierade för-\n"
+"                kortningen FLAGGA\n"
+"   --debug         slå på avlusning\n"
+" -D, --define=NYCKEL[:VÄRDE] ta bort variabeln NYCKEL, eller sätt den till\n"
+"                VÄRDE\n"
 
 #: src/main.c:682
 msgid ""
@@ -481,17 +479,16 @@
 " -M, --medium=NAMN     använd utmedium NAMN\n"
 " -r, --landscape      skriv på liggande ark\n"
 " -R, --portrait       skriv på stående ark\n"
-" --columns=NUM       antal kolumner per ark (NUM > 0)\n"
-" --rows=NUM         antal rader per ark (NUM > 0)\n"
-" --major=RIKTNING      primär riktning att fylla i (RIKTNING=rows\n"
+"   --columns=ANTAL    antal kolumner per ark (ANTAL > 0)\n"
+"   --rows=ANTAL      antal rader per ark (ANTAL > 0)\n"
+"   --major=RIKTNING    primär riktning att fylla i (RIKTNING=rows\n"
 "               eller columns för rader respektive kolumner)\n"
-" -1, -2, ..., -9      fördefinierade teckenstorlekar och layouter för "
-"\n"
+" -1, -2, ..., -9      fördefinierade teckenstorlekar och layouter för \n"
 "               1, .., 9 virtuella sidor\n"
-" -A, --file-align=LÄGE   \"align\" separata filer enligt MODE\n"
+" -A, --file-align=LÄGE   justera separata filer enligt LÄGE\n"
 "               (fill, rank, page, sheet eller ett tal)\n"
 " -j, --borders*       rita ramar runt kolumner\n"
-" --margin[=NUM]       definiera en inre marginal av storlek NUM\n"
+"   --margin[=N]     definiera en inre marginal av storlek N\n"
 
 #: src/main.c:697
 msgid ""
@@ -505,20 +502,21 @@
 " -T, --tabsize=NUM     set tabulator size to NUM\n"
 " --non-printable-format=FMT specify how non-printable chars are printed\n"
 msgstr ""
-" --line-numbers=NUM     skriv radnummer framför var NUM:te rad\n"
-" -C             ett annat sätt att skriva --line-numbers=5\n"
-" -f, --font-size=STORLEK  använd teckenstorlek STORLEK (flyttal)\n"
-" -L, --lines-per-page==NUM ange antal rader på en sida (teckenstorleken\n"
-"               justeras)\n"
-" --l, --chars-per-line=NUM ange hur många kolumner som skrivs ut per sida\n"
-"               (teckenstorleken justeras)\n"
-" -m, --catman        behandla filen som en man-fil (samma som -L66)\n"
-" -T, --tab-size=NUM     sätt tabulatoravståndet till NUM\n"
-" --non-printable-format=FMT ange hur icke skrivbara tecken skall skrivas\n"
+"   --line-numbers=N      skriv radnummer framför var N:te rad\n"
+" -C               ett annat sätt att skriva --line-numbers=5\n"
+" -f, --font-size=GRAD      använd teckengrad GRAD (flyttal)\n"
+" -L, --lines-per-page=ANTAL   ange antal rader på en sida (teckengraden\n"
+"                 justeras)\n"
+" -l, --chars-per-line=ANTAL   ange hur många kolumner som skrivs ut per\n"
+"                 sida (teckengraden justeras)\n"
+" -m, --catman          behandla filen som en man-fil (samma som\n"
+"                 -L66)\n"
+" -T, --tab-size=N        sätt tabulatoravståndet till N\n"
+"   --non-printable-format=FMT ange hur oskrivbara tecken skall skrivas\n"
 
 #: src/main.c:708
 msgid "Headings:\n"
-msgstr "Sudhuvud och sidfot:\n"
+msgstr "Sidhuvud och sidfot:\n"
 
 #: src/main.c:710
 #, no-c-format
@@ -539,8 +537,8 @@
 " --center-title[=TEXT]   ange titel på varje sida\n"
 " --left-title[=TEXT]    ange vänsterställd titel\n"
 " --right-title[=TEXT]    ange högerställd titel\n"
-" --left-footer[=TEXT]    ange sidfot för varje ark.\n"
-" --footer[=TEXT]      TEXT kan innehålla särskilda %- och $-sekvenser\n"
+" --left-footer[=TEXT]    ange sidfot för varje ark\n"
+" --footer[=TEXT]\n"
 " --right-footer[=TEXT]\n"
 
 #: src/main.c:721
@@ -563,13 +561,13 @@
 " -a, --pages[=OMRÅDE]    ange sidor att skriva ut\n"
 " -c, --truncate-lines*   klipp av långa rader\n"
 " -i, --interpret      tolka tecken för tab, backsteg och sidmatning\n"
-" --end-of-line=TYP     ange typ av radslut (TYP: r, n, nr, rn, any)\n"
+"   --end-of-line=TYP   ange typ av radslut (TYP: r, n, nr, rn, any)\n"
 " -X, --encoding=NAMN    använd teckenuppsättning NAMN för indata\n"
 " -t, --title=NAMN      ange titel på utskriftsjobbet\n"
-" --stdin=NAMN        ange namn på standard in\n"
-" --print-anyway*      tvinga a2ps att skriva ut binära filer\n"
-" --toc=TEXT         skapa innehållsförteckning\n"
+"   --stdin=NAMN      ange namn på standard in\n"
+"   --print-anyway*    tvinga a2ps att skriva ut binära filer\n"
 " -Z, --delegate*      delegera filer till ett annat program\n"
+"   --toc[=TEXT]      skapa innehållsförteckning\n"
 
 #: src/main.c:738
 msgid ""
@@ -579,7 +577,8 @@
 "PostScript, PDF etc.\n"
 msgstr ""
 "När delegeringar är påslagna, kan a2ps använda andra program för filer som\n"
-"inte skall skrivas ut som rå information, exempelvis HTML, PostScript och PDF.\n"
+"inte skall skrivas ut som rå information, exempelvis HTML, PostScript och "
+"PDF.\n"
 
 #: src/main.c:745
 msgid ""
@@ -589,11 +588,11 @@
 " -g             alias for --highlight-level=heavy\n"
 " --strip-level=NUM     level of comments stripping\n"
 msgstr ""
-" -E, --pretty-print[=SPRÅK] slå på snygg utskrift (sätt stil till SPRÅK)\n"
-" --highlight-level=NIVÅ   sätt nivån på märkning (highlight) vid snygga\n"
-"               utskrifter\n"
-" -G             samma som --highlight-level=heavy\n"
-" --strip-level=NIVÅ     nivå på bortrensning av kommentarer\n"
+" -E, --pretty-print[=SPRÅK] slå på snygg utskrift (sätt stil till SPRÅK)\n"
+"   --highlight-level=NIVÅ sätt nivån på märkning (highlight) vid snygga\n"
+"               utskrifter; NIVÅ kan vara none, normal och heavy\n"
+" -g             samma som --highlight-level=heavy\n"
+"   --strip-level=NIVÅ   nivå på bortrensning av kommentarer\n"
 
 #: src/main.c:754
 msgid ""
@@ -650,7 +649,7 @@
 "  a2ps -=book paper.dvi.gz -d\n"
 msgstr ""
 "a2ps är gjort så att det normalt gör vad du vill, så lita på det.\n"
-"För att skriva ut innehållet i katalogen \"src\" snyggt medinnehållsförteckniing\n"
+"För att skriva ut innehållet i katalogen \"src\" snyggt med innehållsförteckning\n"
 "och skicka resultatet till skrivaren \"lw\",\n"
 "  a2ps -P lw --toc src/*\n"
 "För att bearbeta filerna \"sample.ps\" och \"sample.html\" och visa resultatet,\n"
@@ -675,17 +674,15 @@
 msgid "Report bugs to <bug-a2ps@gnu.org>.\n"
 msgstr ""
 "Rapportera fel till <bug-a2ps@gnu.org>.\n"
-"Rapportera fel på översättningen till <pnidv96@student.hv.se>.\n"
-"Översättaren är medveten om att översättningen har brister. Kom gärna med\n"
-"konstruktiva synpunkter och tips på förbättringar!\n"
+"Skicka anmärkningar på översättningar till <sv@li.org>\n"
 
 #: src/main.c:912
 msgid ""
 "Copyright (c) 1988-93 Miguel Santana\n"
 "Copyright (c) 1995-99 Akim Demaille, Miguel Santana"
 msgstr ""
-"Copyright (c) 1988-93 Miguel Santana\n"
-"Copyright (c) 1995-99 Akim Demaille, Miguel Santana"
+"Copyright (©) 1988-93 Miguel Santana\n"
+"Copyright (©) 1995-99 Akim Demaille, Miguel Santana"
 
 #: src/main.c:1140
 msgid "Table of Content"
@@ -721,7 +718,7 @@
 #: src/ssheet.c:1462
 #, c-format
 msgid "cannot find style sheet `%s': using plain style"
-msgstr "kan inte hitta stilmallen \"%s\": använder enkel stilmall"
+msgstr "kan inte hitta stilmallen \"%s\": använder normalstilmall"
 
 #: src/sshread.c:453
 #, c-format
@@ -730,7 +727,7 @@
 
 #: src/version-etc.c:38
 msgid "Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc."
-msgstr "Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr "Copyright (©) 1999 Free Software Foundation, Inc."
 
 #: src/version-etc.c:60
 #, c-format
@@ -779,35 +776,35 @@
 msgid "write error"
 msgstr "fel vid skrivning"
 
-#: lib/confg.c:258 lib/encoding.c:639
+#: lib/confg.c:257 lib/encoding.c:639
 #, c-format
 msgid "invalid option `%s'"
 msgstr "otillåten flagga \"%s\""
 
-#: lib/confg.c:269 lib/encoding.c:577 lib/encoding.c:617 lib/prolog.c:146
+#: lib/confg.c:268 lib/encoding.c:577 lib/encoding.c:617 lib/prolog.c:146
 #, c-format
 msgid "missing argument for `%s'"
 msgstr "argument för \"%s\" saknas"
 
-#: lib/confg.c:325 lib/confg.c:332 lib/confg.c:339
+#: lib/confg.c:324 lib/confg.c:331 lib/confg.c:338
 #, c-format
 msgid "invalid definition for printer `%s': %s"
 msgstr "ogiltig definition för skrivaren \"%s\": %s"
 
-#: lib/confg.c:330 lib/confg.c:333
+#: lib/confg.c:329 lib/confg.c:332
 msgid "Unknown Printer"
 msgstr "Okänd skrivare"
 
-#: lib/confg.c:337 lib/confg.c:340
+#: lib/confg.c:336 lib/confg.c:339
 msgid "Default Printer"
 msgstr "Standardskrivare"
 
-#: lib/confg.c:393 lib/options.c:703
+#: lib/confg.c:392 lib/options.c:703
 #, c-format
 msgid "invalid variable identifier `%s'"
 msgstr "ogiltig variabelidentifierare \"%s\""
 
-#: lib/confg.c:422
+#: lib/confg.c:421
 #, c-format
 msgid "obsolete `%s' entry. Ignored"
 msgstr "\"%s\" obsolet. Ignorerad"
@@ -834,12 +831,12 @@
 #: lib/getnum.c:123
 #, c-format
 msgid "Valid arguments are integers n such that: %s\n"
-msgstr "Tillåtna argument är heltal n så att: %s\n"
+msgstr "Tillåtna argument är heltal n sådana att: %s\n"
 
 #: lib/getnum.c:223
 #, c-format
 msgid "Valid arguments are floats f such that: %s\n"
-msgstr "Tillåtna argument är flyttal f så att: %s\n"
+msgstr "Tillåtna argument är flyttal f sådana att: %s\n"
 
 #: lib/jobs.c:306
 #, c-format
@@ -876,7 +873,7 @@
 #. e.g. -#v #?q|-q|| #?j|-d|| #?r||-c| -w#w -h#h
 #: lib/metaseq.c:104 lib/metaseq.c:113
 msgid "Known Variables"
-msgstr "Kända metasekvenser (makron)"
+msgstr "Kända variabler (makron)"
 
 #: lib/metaseq.c:288 lib/metaseq.c:300
 #, c-format
@@ -903,14 +900,14 @@
 #. * the standard strftime(3)
 #: lib/metaseq.c:364 lib/metaseq.c:675
 msgid "%b %d, %y"
-msgstr "%d %b %y"
+msgstr "%Y-%m-%d"
 
 #. Translators: please make a long date format
 #. * according to the std form in your language, using
 #. * GNU strftime(3)
 #: lib/metaseq.c:373 lib/metaseq.c:684
 msgid "%A %B %d, %Y"
-msgstr "%Aen den %d %B %Y"
+msgstr "%A den %d %B %Y"
 
 #: lib/metaseq.c:419 lib/metaseq.c:448 lib/metaseq.c:491 lib/metaseq.c:724
 #: lib/metaseq.c:808 lib/metaseq.c:867 lib/metaseq.c:922 lib/metaseq.c:1099
@@ -951,7 +948,7 @@
 #: lib/metaseq.c:822
 #, c-format
 msgid "Page %d/%d"
-msgstr "Siidan %d/%d"
+msgstr "Sidan %d/%d"
 
 #: lib/metaseq.c:1266
 msgid "output command"
@@ -1066,7 +1063,7 @@
 #: lib/xbackupfile.c:255
 #, c-format
 msgid "restored file `%s'"
-msgstr "återskapad fil \"%s\""
+msgstr "återställde filen \"%s\""
 
 #: lib/argmatch.c:173
 #, c-format


MVH/Peter Nilsson
--
'(#\P . (#\e . (#\t . (#\e . (#\r)))))

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.