hur mycket skall man översätta (was: ny grep-2.4.sv.po)

From: Daniel Resare (noa_at_melody.se)
Date: 1999-12-08 10:31:03

On tis, dec 07, 1999 at 10:22:41 +0100, Göran Uddeborg wrote:
> > +# valde att inte översätta 'memory-mapped input' då en användare av den
> > +# svenska översättningen sanorlikt inte är datalog, vilket nästan krävs
> 
> "sannolikt", inte "sanorlikt".
> 
> Sedan kan man ju diskutera om det är bättre att använda systemanropets
> namn. Jag skulle tro att de som känner till "mmap()" är en delmängd
> av de som förstår "memory-mapped".
> 
> Jag tycker du skall försöka översätta. "Minnesmappad" används i
> dagligt tal, men det är ju lite svengelska över det. Någon som har
> bättre förslag. Jag har inte tittat i datatermgruppens och övrigas
> ordlistor, men jag misstänker att det inte finns med där.

Det är möjligt att du har rätt i att folk känner till begreppet
'minnesmappad' och i sådana fall tycker jag också att man skall
använda det uttrycket.

Dock tycker jag att det finns ett problem med att använda väldigt
obskyra svensköversättningar, då kan man hamna i läget att de som
skulle ha förstått den engelska översättningen inte förstår den
svenska, vilket är olyckligt. 


> 
> > -" -d, --directories=ACTION hur kataloger skall hanteras\n"
> > -"              ACTION är \"read\", \"recurse\" eller \"skip\".\n"
> > +" -d, --directories=VÄRDE  hur kataloger skall hanteras\n"
> > +"              VÄRDE är \"read\", \"recurse\" eller \"skip\".\n"
> 
> "Värde" är definitivt bättre än "action". Ett annat förslag vore
> "åtgärd".

Det blir ännu bättre ja. Jag ändrar

/d

-- 
Daniel Resare @ Melody Interactive Solutions 
email: noa@melody.se cellphone: +46 707 333 914

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.