Re: fileutils 4.0h

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 1999-05-18 17:07:35

Tog mig en hastig titt...

Göran Uddeborg wrote:
> #: src/mkfifo.c:60
> "Create named pipes (FIFOs) with the given NAMEs.\n"
> "Skapa namngivna rör (FIFOn) med det givna NAMNet.\n"

Ska det inte vara "Skapa namngivna rör (FIFOn) med de givna NAMNen.\n" ?
D.v.s. ett flertal namn?

/Christian

#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.