Shadow 981228 - mitt första försök

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 1999-01-18 22:50:45

> DISCLAIM ska jag posta med min underskrift så snart som möjligt. Hur mycket
> porto blir det till USA föresten ?

8 kr. (Om du inte vill spara en krona och skicka som B-post.)

> #, fuzzy

När du är klar med ett meddelande skall du ta bort fuzzy-markeringen.
(TAB i emacs po-mod.)

> #: libmisc/age.c:110
> msgid "Your login has expired."
> msgstr "Din användare har upphört."

Jag skulle nog valt "konto" i det här fallet.

> #: libmisc/failure.c:239
> msgid "failures"
> msgstr "felaktiga inloggningar"
> 
> #: libmisc/failure.c:239
> msgid "failure"
> msgstr "felaktig inloggning"

Du vet att det är just en inloggning som misslyckas, förmodar jag?

> #: libmisc/login_desrpc.c:66
> #, c-format
> msgid "Could not set %s's secret key: is the keyserv daemon running?\n"
> msgstr "Kunde inte sätta %s's hemliga nyckel: är keyserv demonen igång?\n"

Man skriver inte genitiv med "'s" på svenska. Det får bli "%ss",
eller kanske hellre någon liten omskrivning för att minska risken för

  Kunde inte sätta matss hemliga.....


> #: libmisc/suauth.c:99
> msgid "Access to su to that account DENIED.\n"
> msgstr "Du har inte behörighet att köra su till det kontot.\n"

"Du"? Är det rätt? Eller är det så att man inte kan göra su till det
kontot alls? Om du inte redan är säker på att din översättning är
rätt kanske du bör kolla.

> #: lib/getdef.c:248
> msgid "Could not allocate space for config info.\n"
> msgstr "Kunde inte allokera rum för konfigurations information.\n"

Skriv ihop: konfigurationsinformation.

> #.
> #. * Item was never found.
> #.
> #: lib/getdef.c:302
> #, c-format
> msgid "configuration error - unknown item '%s' (notify administrator)\n"
> msgstr "konfigurations fel - okänt objekt '%s' (meddela system operatören)\n"

konfigurationsfel, systemoperatören

Sedan en liten kommentar som gäller denna och flera andra
översättningar: på svenska använder man citationstecken där engelskan
använder apostrofer: okänt object "%s"

> #: lib/getdef.c:389
> #, c-format
> msgid "error - lookup '%s' failed\n"
> msgstr "fel - kunde inte kolla upp '%s'\n"

"kolla upp" är väl lite väl mycket talspråk. "hitta" passar väl bra
här. (Och ett annat exempel på det här med citationstecken.)

> #: src/chage.c:151
> #, c-format
> msgid ""
> "Usage: %s [ -l ] [ -m min_days ] [ -M max_days ] [ -W warn ]\n"
> " [ -I inactive ] [ -E expire ] [ -d last_day ] user\n"
> msgstr ""
> "Användning: %s [ -l ] [ -m min_dagar ] [ -M max_dagar ] [ -W varn ]\n"
> " [ -I inaktiv ] [ -E utgång ] [ -d last_day ] användare\n"

- Du har använt "upphör" för "expire" vid andra tillfällen, gör det
 här också.
- Du har glömt översätta "last_day".

> #: src/chfn.c:577 src/chsh.c:416 src/passwd.c:821 src/passwd.c:922
> #: src/passwd.c:962
> msgid "Error updating the password entry.\n"
> msgstr "Fel uppstod när jag skulle uppdatera lösenords noteringen\n"

Jag skulle nog föredra "post" före "notering".

> #: src/chfn.c:600 src/chsh.c:439 src/passwd.c:834 src/passwd.c:935
> msgid "Cannot commit password file changes.\n"
> msgstr "Kan inte begå ändringar i lösenords filen.\n"

"Begå" är ju lite laddat på svenska. Vad sägs om "utföra"?

> #: src/chpasswd.c:161 src/newusers.c:418
> #, c-format
> msgid "%s: line %d: line too long\n"
> msgstr "%s: linje %d: linjen är för lång\n"
> 
> #: src/chpasswd.c:181
> #, c-format
> msgid "%s: line %d: missing new password\n"
> msgstr "%s: linje %d: det nya lösenordet saknas\n"
> 
> #: src/chpasswd.c:197
> #, c-format
> msgid "%s: line %d: unknown user %s\n"
> msgstr "%s: linje %d: okänd användare %s\n"
> 
> #: src/chpasswd.c:249
> #, c-format
> msgid "%s: line %d: cannot update password entry\n"
> msgstr "%s: linje %d: kan inte uppdatera lösenords noteringen\n"


"rad" istället för "linje".

> #: src/faillog.c:205
> msgid "Username  Failures Maximum Latest\n"
> msgstr "Användarnamn Felaktiga inloggningar Maximum Senaste\n"

Det här ser ut som kolumnrubriker. Ifall det är det bör du kanske
vara noga med att hålla dig till samma kolumnantal. T.ex:

  "Användare Missar  Maximum Senast\n"


> #: src/login.c:181
> #, c-format
> msgid "    %s [-p] [-h host] [-f name]\n"
> msgstr "    %s [-p] [-h host] [-f namn]\n"

"host" bör kanske också översättas.

> #: src/login.c:693
> #, c-format
> msgid ""
> "\n"
> "%s login: "
> msgstr ""
> "\n"
> "%s login: "

översätt gärna.

> 
> #: src/login.c:695
> msgid "login: "
> msgstr "login: "

D:o.

> #: src/mkpasswd.c:322
> #, c-format
> msgid "%s: error parsing line \"%s\"\n"
> msgstr "%s: fel under analysering av linje \"%s\"\n"

En linje till som borde vara en rad.

> #: src/newgrp.c:306 src/newgrp.c:315
> msgid "Sorry.\n"
> msgstr "Fel.\n"

Är inte "Ledsen." eller "Tyvärr." bättre. (Det ser ut som att vara
lite av en ursäkt.)

> #: src/newusers.c:472
> #, c-format
> msgid "%s: line %d: can't create UID\n"
> msgstr "%s: linje %d: kan inte skapa UID\n"

rad

> #: src/passwd.c:349
> #, c-format
> msgid "User %s has a TCFS key, his old password is required.\n"
> msgstr "Användaren %s har en TCFS nyckel, hans gamla lösenord krävs.\n"

TCFS-nyckel

> #.
> #. * Tell the user this entry has no matching
> #. * /etc/passwd entry and ask them to delete it.
> #.
> #: src/pwck.c:541
> msgid "no matching password file entry\n"
> msgstr "ingen matchande notering i lösenords filen\n"

Du tycker inte "motsvarande" låter bättre:

  ingen motsvarande post i lösenordsfilen


> #: src/su.c:443
> #, c-format
> msgid ""
> "%s: %s\n"
> "(Ignored)\n"
> msgstr ""
> "%s: %s\n"
> "(Ignorerad)\n"

Hur används detta? Det skulle kunna vara "Ignorerat" istället.

> #: src/useradd.c:419
> #, c-format
> msgid "group=%s,%ld basedir=%s skel=%s\n"
> msgstr "grupp=%s,%ld basdir=%s skel=%s\n"

"baskat" (Jag gissar att dir står för directory.)

> #: src/useradd.c:424
> #, c-format
> msgid "inactive=%ld expire=%s"
> msgstr "inaktiv=%ld expire=%s"

"expire". Du har som sagt använt "upphör" annorstädes.

> #: src/useradd.c:432
> #, c-format
> msgid "EXPIRE=%s\n"
> msgstr "EXPIRE=%s\n"

D:o. (Eller är det här (miljö)variabler? Fast då borde de nog inte
vara med i den här listan alls.)

> #: src/useradd.c:706
> msgid "\t\t[-d home] [-s shell] [-c comment] [-m [-k template]]\n"
> msgstr "\t\t[-d hem] [-s skal] [-c kommentar] [-m [-k template]]\n"

"template" kanske kan översättas med "mall"?

> #: src/useradd.c:709 src/usermod.c:319
> msgid "[-f inactive] [-e expire ] "
> msgstr "[-f inaktiv] [-e expire ] "

"expire" igen.

> #: src/useradd.c:714 src/usermod.c:324
> msgid "[-p passwd] name\n"
> msgstr "[-p passwd] användarname\n"

"användarnamn", eller gärna bara "namn".

> #: src/useradd.c:719
> msgid "\t\t[-f inactive] [-e expire ]\n"
> msgstr "\t\t[-f inaktiv] [-e expire ]\n"
 
"expire"

> #: src/useradd.c:1521 src/usermod.c:1325
> #, c-format
> msgid "%s: error adding authentication method\n"
> msgstr "%s: fel under tilläggning av äkthets bevisnings metod\n"

Det var tungt. "verifieringsmetod" kanske.

> #: src/userdel.c:404 src/userdel.c:419
> #, c-format
> msgid "%s: error deleting authentication\n"
> msgstr "%s: fel underborttagning av äkthets bevisnings metod\n"

"underborttagning" skall däremot inte skrivas ihop.

> #: src/usermod.c:1390
> #, c-format
> msgid "%s: error removing shadow password entry\n"
> msgstr ""

Här har du visst glömt en.

> #: src/usermod.c:1568
> msgid "failed to change mailbox owner"
> msgstr "kunde inte byta postlådans ägare"

"brevlåda" heter det väl.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.