Re: Glibc 2.1, hela filen

bserrander_at_atr.se
Date: 1999-01-15 14:55:46

> Jag heter Bosse och jag är relativt ny i den här gruppen

Välkommen!
- Tackar...

> Först har jag några termfrågor
> - 'public key' är översatt med 'publik nyckel' vilket inte är särskilt
> beskrivande. Varför inte använda MS översättning 'Offentlig nyckel' eller
> varför inte 'Öppen nyckel' eller 'Allmän nyckel'?

Ett ständigt återkommande problem är avvägningen mellan att få bra
svenska, och att inte missleda eller göra det svårare för den som kan
det engelska uttrycket. I det här fallet så tycker jag personligen
inte att "publik" är konstigt, är det det? SAOL (10:e upplagan) tar
ju upp ordet i betydelsen "offentlig; allmän, allmänhetens". Så
eftersom de andra uttrycken varken är bättre eller sämre tycker jag
det finns en poäng i att använda det som ligger närmast det engelska.
För de som känner till den engelska termen är det enklare så.

Man kan argumentera mot detta om det finns en etablerad översättning
av just den termen, som t.ex. om MS har gjort den. Är det konsekvent
gjort av dem? Är den spridd? I vilken sammanhang. Vad kallar de den
privata nyckeln?

- Nu stack jag nog ut huvudet lite väl långt. Det är nog en ganska allmän
förvirring om vad Public Key borde heta och det finns ingen vedertagen
översättning för termen. Du har rätt när du säger att publik är ett korrekt
ord
att använda, jag tycker mest att offäntlig/allmän är vanligare ord.

> - "server" är översatt med "betjänt" - är inte "server" bättre?

Men är "server" verkligen svenska? Jag ser det som svengelska.

- Ordet server är nog ett ganska verdertaget begrepp som nästan alla
företag i branchen (MS, IBM, HP, Sun, Netscape etc ) använder i sina
översättningar. Jag tycker att man alltid ska sträva efter att hitta
svenska ord
men ibland måste man nog böja sig för vad som blir 'vedertagna begrepp'.
IBM försökte eng gång att använda ordet 'ritare' för 'plotter', det är ett
alldelles utmärkt ord som beskrev ganska väl vad det är för någonting.
Det hela slutade med att marknadsavdelningen slog bakut eftersom de
inte kunde sälja en produkt som ingen kund kunde förstå vad de menade
eftersom alla kallar en plotter för en plotter.
> msgid "%s: Error reading %s\n"
> msgstr "%s: Fel vid läsning från %s\n"
> - "%s: Kan inte läsa %s\n"

Du får en viss betydelseglidning när du ändrar så här. Felmeddelandet
betyder att det blir fel när man håller på att läsa en fil. Eventuellt
redan från första tecknet, men inte nödvändigtvis. Ditt felmeddelande
skulle jag inte förstå på det sättet.

Samma invändning kan resas mot några av dina andra ersättningar av
ing-formerna. Däremot håller jag med om att du har lite "lättare"
formuleringar, i de fall man inte får betydelseglidningen.

- Du har rätt - man bör nog lägga tonvikten vid att bibehålla en så nära
betydelse som möjligt.

> msgid "Creation Time : %s"
> msgstr "Tid skapad : %s"
> - har man skapat tid?

:-) Kul observation!

> Sedan undrar jag om det är någon i gruppen som har tips på var/hur jag
ska
> börja om jag vill översätta någonting.

Jag har två tips du kan överväga:

1. Välj något programpaket som du själv använder. Det blir roligare
  då, och dessutom ser man resultatet och kan upptäcka fel man gjort.
2. Välj något omedelbart efter att det annonserats. Det brukar betyda
  att det finns "liv" i utvecklingen, och ökar chansen att
  översättningen kommer ut i en ny version av paketet.


- Tack för tipsen!

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.