Re: gtksourceview

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2004-08-19 10:31:18

ons 2004-08-18 klockan 23.52 skrev Göran Uddeborg:
> > Jag har bara hört uttrycket "konstruktor" användas i
> > programmeringssammanhang på svenska, så jag låter det nog vara som det
> > är.
> 
> Och fackekonomer brukar kalla "investerare" för "investorer" med
> motsvarande svengelska konstruktion.  Jag tycker det är lika fel.

I sådana här sammanhang tycker jag det är läge att fundera över vad
översättningen är till för -- att agera språkpolis, eller att vara
behjälplig för användare genom att använda de termer som de både är vana
vid och som verkligen används av en mycket stor majoritet inom
fackområdet.

Sedan kan man alltid diskutera var gränsen ska dras, dvs när en term
blivit så pass etablerad att man inte längre bör använda en term som är
formellt mer korrekt i översättningen. Men i detta fall tror jag att den
gränsen för länge sedan har passerats.

Men jag ska skicka en fråga till Dataterm om detta. Om de håller med dig
om att man bör hålla fast vid "konstruerare" och lägger till detta till
sin ordlista ändrar jag gladeligen min översättning (påminn mig då gärna
om detta). Men jag ändrar inte innan dess.


Christian


_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.