Re: diffutils

Författare: Jan D. (jan.h.d_at_swipnet.se)
Datum: 2004-04-20 23:26:31

2004-04-20 kl. 10.17 skrev Göran Uddeborg:

> Jan D. writes:
>> 2004-04-14 kl. 23.20 skrev Göran Uddeborg:
>> ...
>>>   #: lib/file-type.c:69
>>> N msgid "shared memory object"
>>> N msgstr "delat-minnes-objekt"
>>> N
>>>   #: lib/file-type.c:72
>>> N msgid "typed memory object"
>>> N msgstr "typat-minnes-objekt"
>>> N
>>
>> Jag skulle kunna tänka mig "objekt för delat/typat minne" här.  Annars
>> ser det bra ut.
>
> Hmm, ja, den där blev nog inte så lyckad.  Men jag tycker inte riktigt
> om ditt förslag heller.  Det är ju inte ett objekt FÖR delat minne.
> Det är ju ett objekt som utgöres av delat minne.  Jag kommer inte på
> något bra sätt att uttrycka det utan att göra en så här konstig
> sammanskrivning.
>
> Fast även då så skall nog första bindestrecket bort ser jag nu.
> "typat minnes-objekt".

Hur motiverar du det kvarvarande bindestrecket?  Går det inte lika bra
med "typat minnesobjekt"?

	Jan D.


_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.