Re: diffutils

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2004-04-20 10:17:30

Jan D. writes:
> 2004-04-14 kl. 23.20 skrev Göran Uddeborg:
> ...
> >   #: lib/file-type.c:69
> > N msgid "shared memory object"
> > N msgstr "delat-minnes-objekt"
> > N
> >   #: lib/file-type.c:72
> > N msgid "typed memory object"
> > N msgstr "typat-minnes-objekt"
> > N
> 
> Jag skulle kunna tänka mig "objekt för delat/typat minne" här.  Annars
> ser det bra ut.

Hmm, ja, den där blev nog inte så lyckad.  Men jag tycker inte riktigt
om ditt förslag heller.  Det är ju inte ett objekt FÖR delat minne.
Det är ju ett objekt som utgöres av delat minne.  Jag kommer inte på
något bra sätt att uttrycka det utan att göra en så här konstig
sammanskrivning.

Fast även då så skall nog första bindestrecket bort ser jag nu.
"typat minnes-objekt".

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.