Re: ld 2.14rel030712

Författare: Tomas Gradin (tg_at_df.lth.se)
Datum: 2004-03-23 12:12:33

 > >   #: ldmain.c:1371
 > > N msgid " additional relocation overflows omitted from the output\n"
 > > N msgstr " ytterligare omlokaliseringsspill utelämnade från utdatan\n"
 > 
 > "utelämnat", väl?  Utelämnat spill.

Blir inte heller bra. Så här borde det se ut:

" ytterligare omlokaliseringsspill utelämnades från utdatat\n"

Observera att data är neutrum. Man kan även använda prepositionen "i" i om man
vill.

/tg_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.