texinfo 4.6.92

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2004-03-23 11:26:15

> N " -w, --where, --location   print physical location of Info file.\n"

Den missade du, verkar det som.

>  # Är det kombinationen "@strong{Note:}" eller bara @strong{} rent allmänt som
>  # orsakar problem?
>  #: makeinfo/cmds.c:1076
> N msgid "@strong{Note:} produces a spurious cross-reference in Info; reword to avoid that"
> N msgstr "@strong{Note:} skapar en falsk korsreferens i Info; formulera om för att undvika detta"

Som svar på din kommentar: ingendera skulla jag gissa. Ordet skall
bara stå i kraftig stil. Men jag vet inte.

Om jag har rätt bör "Note" översättas.

>  #: makeinfo/insertion.c:718
>  #, c-format
> N msgid "%cfloat environments cannot be nested"
> N msgstr "%cfloat-miljöer kan inte nästlas"
> N 
>  #: makeinfo/insertion.c:972
>  #, c-format
>  
>  #: makeinfo/insertion.c:1893
>  #, c-format
> N msgid "@%s not meaningful outside `@float' environment"
> N msgstr "@%s är inte meningsfullt utanför \"@float\"-miljö"
> N 
>  #: makeinfo/insertion.c:1929
>  
>  #: makeinfo/insertion.c:1993
>  #, c-format
> N msgid "@%s not meaningful outside `@titlepage' and `@quotation' environments"
> N msgstr "@%s är inte meningsfullt utanför \"@titlepage\"- och \"@quotation\"-miljö"
> N 
>  #: makeinfo/insertion.c:2007
>  #, c-format
> N msgid "@%s not meaningful outside `@titlepage' environment"
> N msgstr "@%s är inte meningsfullt utanför \"@titlepage\"-miljö"

Jag tycker nog "omgivning" passar bättre som översättning av
"environment" i den här meningen. När det handlar om syntaktiska
delar av ett dokument.

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.