Re: Förhandsgranskning eller förhandsvisning?

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2004-03-04 10:15:06

tor 2004-03-04 klockan 01.42 skrev Jan Morén:
> > > André Dahlqvist påpekade att jag varit inkonsekvent med översättningen
> > > av "Preview" i GNOME: http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=135883
> > >
> > > Jag undrar nu vilken översättning av detta som folk tycker är bäst, så
> > > att GNOME-översättningarna kan standardiseras på denna term, och så 
> > > även
> > > GNOME-ordlistan.
> > > Förhandsgranskning/förhandsgranska eller förhandsvisning/förhandsvisa?
> > 
> > Min röst går till förhandsgranskning.
> 
> Vill egentligen kunna använda båda. "Förhandsgranska" är någonting
> användaren (aktivt) gör, medan "Förhandsvisa" är någonting applikationen
> gör.

Det är just detta som är problemet. I vissa fall syftar det till en
åtgärd som användaren gör, och i andra fall någonting som programmet
gör.

    "If you would like to preview the document before printing it,
    click the Preview option to show a Preview dialog which will
    contain an area called Preview."
    
Ett fiktivt exempel för att illustrera hur båda betydelserna kan
förekomma omväxlande i samma program och till och med i samma
meddelande. Det är också sällan det framgår vilken av betydelserna som
används eller ens om det är ett verb eller substantiv som avses (även om
detta framgår med all önskvärd tydlighet i det fiktiva exemplet ovan).

    "Om du vill förhandsgranska dokumentet kan du klicka på
    alternativet Förhandsgranska för att visa en dialogruta för
    förhandsvisning[/förhandsgranskning] som innehåller en yta med
    namnet Förhandsvisning."

Det blir lätt otroligt förvirrat, och risken för att göra misstag i
översättningen är enorm.


Christian


_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.