Re: Presentation och svensk översättning av gqview

Författare: Hans Öfverbeck (hans.ofverbeck_at_home.se)
Datum: 2003-12-16 19:12:57

Svar på Tomas Gradins mail från 2003-12-15, jag hade lite
problem med listan, så jag har kopierat brevet från listarkivet.


> > "In place renaming" <--> "Namnbyte på plats"
>
>Jag skulle nog säga "namnbyte på samma ställe", men utan sammanhang är det 
>svårt att veta. Vad handlar det om?

Jag vet inte, jag skall nog fråga programförfattaren.

>Kanske "ersätter namnet"? Måste det vara ett substantiv förresten?
>
> > "Two pass zooming" <--> "Tvåstegs-zoomning"
>
>Blir bra tycker jag.
>
> > "Invalid destination" <--> "Ogiltig destination" eller (?) "Ogiltigt mål"
>
>Ogiltigt mål brukar vi nog säga.

ändrar...

> > "About to delete multiple files..." <--> "Förbereder att radera flera 
> > filer..."
>
>Jag tycker du ska skriva "kommer att radera flera filer..." i stället.
>

ändrar...

>/tg

Tack för synpunkterna
Hans Öfverbeck
 _______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.