Re: Presentation och svensk översättning av gqview

Författare: Tomas Gradin (tg_at_df.lth.se)
Datum: 2003-12-15 13:29:31

 > "In place renaming" <--> "Namnbyte på plats"

Jag skulle nog säga "namnbyte på samma ställe", men utan sammanhang är det 
svårt att veta. Vad handlar det om?

Kanske "ersätter namnet"? Måste det vara ett substantiv förresten?

 > "Two pass zooming" <--> "Tvåstegs-zoomning"

Blir bra tycker jag.

 > "Invalid destination" <--> "Ogiltig destination" eller (?) "Ogiltigt mål"

Ogiltigt mål brukar vi nog säga.

 > "About to delete multiple files..." <--> "Förbereder att radera flera 
 > filer..."

Jag tycker du ska skriva "kommer att radera flera filer..." i stället.

/tg_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.