Re: Gnumeric-översättning

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-12-09 10:39:15

mån 2003-12-08 klockan 13.13 skrev Göran Uddeborg:
> > Mm. Kan kanske hålla med. Problemet är att Göran (och, antar jag, du)
> > kommer slå på mig om jag använder "sek." istället för vedertagen
> > standard, och Christian kommer misshandla mig om jag använder "s",
> > vilket inte överensstämmer med orginalet.
> 
> Har Christian verkligen argumenterat för att vi skall använda
> felaktiga förkortningar för att likna orginalet någon gång?  Det har
> jag i så fall glömt (vilket i och för sig inte vore så förvånande).
> Han brukar ju rätta när de använt versalt "K" för "kilo" och liknande,
> så jag tror inte det.
> 
> Men bäst vore naturligtvis om Christian själv vill kommentera detta.

Jag tycker vi ska använda de rätta benämningarna på enheter (i detta
fallet "s"). Givetvis tycker jag att även originalet bör ändras, men
även om de inte går med på det så tycker jag att vi bör skriva enheterna
rätt i den svenska översättningen.

Rent allmänt tycker jag det sker slarvigt i engelskan. Ett exempel är ju
km/h som nästan alltid skrivs kph i engelskan, vilket ju egentligen är
helt uppåt väggarna. Även om detta kanske är ett dåligt exempel eftersom
står km/t på svenska gatuskyltar upplever jag det som att man i svenskan
ofta ligger närmare de vedertagna skrivsätten för enheter, och då kan
ett frånsteg från principen "fixa originalet först" vara motiverat
tycker jag.


> > Det skaq inte vara mellanslag i engelska heller. Antingen har man en
> > definitiv tanke med att ha ett mellanskag i dom strängarna, och då ska
> > vi också ha det - eller så är orginalet felaktigt, och då gör vi också
> > fel och buggrapporterar orginalsträngen.
> > 
> > Visst ser det bättre ut utan mellanslaget. Visst är det helfel at det
> > finns där. Och vi fixar det i samma ögonblick som orginalsträngarna
> > rättas.
> 
> Riktigt så trogna orginalet brukar vi inte va.  Om de stavar fel till
> ett ord så inför vi inte en felstavning av ett svenskt ord i
> översättningen bara för att den skall följa orginalet.
> 
> Det finns gott om gråzoner här, där man kan diskutera hur nära ett
> tveksamt orginal man skall hålla sig.  Men direkta fel, som här,
> brukar vi inte bevara.

Där håller jag inte med. Gråzoner, där jag inte säkert vet om det är
felskrivet i originalet eller inte, brukar jag inte korrigera i
översättningen. Ett extra blanksteg på slutet är ett ypperligt exempel
på detta -- vet jag inte säkert om det är ett skrivfel eller inte följer
det med i översättningen:

msgid "Window "
msgstr "Fönster "

Samtidigt felrapporterar jag. Visar det sig sedan att det av någon
anledning inte var fel med ett extra blanksteg där utan att det
verkligen behövdes är ingen skada skedd. Visar det sig att det var fel
och originalet fixas så får jag uppdatera översättningen som vanligt när
den ska uppdateras nästa gång. Men jag behöver inte fixa problemet två
gånger, och jag behöver inte oroa mig för att ha introducerat ett fel
som inte fanns tidigare genom att modifiera översättningen till att inte
skriva på detta sätt, om det nu visar sig att det skulle skrivas med
extra blanksteg av en god anledning.

Jag tycker att detta är klart annorlunda än sådana här exempel:

msgid "Widnow"
msgstr "Fönster"

Här översätter jag ju inte till "Fösnter", precis som du säger, eftersom
jag är säker på att det är ett skrivfel, och jag vet exakt vad det ska
vara istället. Jag tycker att man ska vara noggrann med att skilja på de
fall där man är säker och de där man inte är det.


Men för att återgå till det specifika exemplet blanksteg innan kolon
(eller övriga skiljetecken), så är det helfel både på engelska och
svenska. Se exempelvis http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=99430 .
Och eftersom vi därför vet helt säkert att originalet här är fel och vi
vet exakt vad det borde vara istället så ser jag ingen vits med att föra
över felet till svenskan, även innan det är fixat i originalet. Jag
tycker att i sådana fall kan man kosta på sig att göra det.


> Sedan är det ju bra om man felrapporterar orginalet också, så att det
> blir rättat i framtiden.

Det tycker jag är ett absolut krav om man korrigerar saker i sin
översättning gentemot originalet, som i exemplet ovan. Man bör alltid
rapportera fel som man hittar, men hittar man fel och dessutom fixar dem
i sin översättning borde det bli obligatoriska piskrapp om man inte
samtidigt rapporterar dem så att originalet också kan fixas.


Christian


_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.