Re: StarOffice-användare på listan?

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-12-09 10:08:06

mån 2003-12-08 klockan 12.58 skrev Gudmund Areskoug:
> > Det har bl.a. varit spreadsheet som kallas för tabelldokument och sheet 
> > för tabell i stället för kalkylblad resp. blad. Men det skulle vara 
> > mycket jobb att ändra alla förekomster av "tabelldokument" till 
> > "kalkylblad".

Jag skulle trots det rekommendera ett sådant byte -- kalkylblad osv. är
de vedertagna termerna upplever jag det som.


> > Ett annat problem är bilderna i Impress som kallas både dia(bilder) och 
> > sida. Fast där måste jag göra ändringar i vilket fall som helst eftersom 
> > det är så rörigt.
> 
> Skärmbild? Presentationsbild? (inte optimalt, men börjar man spåna 
> någonstans, så lossnar det nog).

"Skärmbild" misstänker jag kan enkelt förväxlas med "screenshot". Och en
presentation behöver ju inte bara visas på en skärm.


Christian


_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.