xchat-2.0.0pre1

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-01-28 22:50:18

Här är uppdateringen av xchat, och en diff gentemot hur den såg ut sist
den skickades till listan. Ta gärna en titt. Filen finns även på
http://www.menthos.com/po/tp/xchat-2.0.0pre1.sv.po.


Christian


 # Swedish messages for X-Chat.
 # Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2003 Free Software Foundation, Inc.
 # Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2000, 2001, 2002, 2003.
 #
 # $Id: sv.po,v 1.13 2003/01/20 02:05:53 zed Exp $
 #
 msgid ""
 msgstr ""
G "Project-Id-Version: xchat\n"
G "POT-Creation-Date: 2001-08-20 17:39+1000\n"
G "PO-Revision-Date: 2001-08-28 19:26+0200\n"
N "Project-Id-Version: xchat-2.0.0pre1\n"
N "POT-Creation-Date: 2003-01-26 19:59+1100\n"
N "PO-Revision-Date: 2003-01-28 22:35+0100\n"
 "Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
G msgid "Cannot create ~/.xchat"
G msgstr "Kan inte skapa ~/.xchat"
 #: src/common/cfgfiles.c:315
N msgid "Cannot create ~/.xchat2"
N msgstr "Kan inte skapa ~/.xchat2"
 
G msgid ""
G "The default download directory is your\n"
G "home dir, you should change this at some stage."
G msgstr ""
G "Standardhämtningskatalogen är din hemkatalog,\n"
G "du bör ändra detta vid något tillfälle."
 #: src/common/cfgfiles.c:590
N msgid "I'm busy"
N msgstr "Jag är upptagen"
 
 #: src/common/cfgfiles.c:591
N msgid "Client exiting"
N msgstr "Klienten avslutas"
N 
 #: src/common/cfgfiles.c:634
 
G msgid "/ADDBUTTON <name> <action>, adds a button under the user-list\n"
 #: src/common/outbound.c:1301
N msgid "I need /bin/sh to run!\n"
N msgstr "Jag behöver /bin/sh för att kunna köra!\n"
N 
 #: src/common/outbound.c:1513
N msgid ""
N "\n"
N "Commands Available:\n"
N "\n"
N " "
N msgstr ""
N "\n"
N "Tillgängliga kommandon:\n"
N "\n"
N " "
N 
 #: src/common/outbound.c:1548
N msgid ""
N "\n"
N "\n"
N "Type /HELP <command> for more information, or /HELP -l\n"
N "\n"
N msgstr ""
N "\n"
N "\n"
N "Skriv /HELP <kommando> för ytterligare information, eller /HELP -l\n"
N "\n"
N 
 #: src/common/outbound.c:1549
N msgid ""
N "User defined commands:\n"
N "\n"
N " "
 msgstr ""
G "/ADDBUTTON <namn> <åtgärd>, lägger till en knapp under användarlistan\n"
N "Användardefinierade kommandon:\n"
N "\n"
N " "
N 
 #: src/common/outbound.c:1639
 #, c-format
N msgid "Unknown arg '%s' ignored."
N msgstr "Ignorerade okända kommandot \"%s\"."
N 
 #: src/common/outbound.c:2313
N msgid "No such plugin found.\n"
N msgstr "Ingen sådan insticksmodul hittades.\n"
N 
 #: src/common/outbound.c:2318 src/fe-gtk/plugingui.c:135
N msgid "That plugin is refusing to unload.\n"
N msgstr "Den insticksmodulen vägrar att glömmas.\n"
N 
 #: src/common/outbound.c:2452
N msgid "ADDBUTTON <name> <action>, adds a button under the user-list"
N msgstr "ADDBUTTON <namn> <åtgärd>, lägger till en knapp under användarlistan"
 
G msgid "/ALLCHAN <cmd>, sends a command to all channels you're in\n"
G msgstr "/ALLCHAN <kmdo>, skickar ett kommando till alla kanaler du är inne i\n"
 #: src/common/outbound.c:2454
N msgid "ALLCHAN <cmd>, sends a command to all channels you're in"
N msgstr "ALLCHAN <kmdo>, skickar ett kommando till alla kanaler du är inne i"
 
G msgid "/ALLSERV <cmd>, sends a command to all servers you're in\n"
 #: src/common/outbound.c:2456
N msgid "ALLSERV <cmd>, sends a command to all servers you're in"
 msgstr ""
G "/ALLSERV <kmdo>, skickar ett kommando till alla servrar du är ansluten till\n"
N "ALLSERV <kmdo>, skickar ett kommando till alla servrar du är ansluten till"
 
G msgid "/AWAY [<reason>], sets you away\n"
G msgstr "/AWAY [<orsak>], anger att du är frånvarande\n"
 #: src/common/outbound.c:2457
N msgid "AWAY [<reason>], sets you away"
N msgstr "AWAY [<orsak>], anger att du är frånvarande"
 
 #: src/common/outbound.c:2459
 msgid ""
G "/BAN <mask> [<bantype>], bans everyone matching the mask from the current "
N "BAN <mask> [<bantype>], bans everyone matching the mask from the current "
 "channel. If they are already on the channel this doesn't kick them (needs "
G "chanop)\n"
N "chanop)"
 msgstr ""
G "/BAN <mask> [<bannlysningstyp>], bannlyser alla som matchar masken från den "
G "aktuella kanalen. Om de redan är på kanalen kommer detta inte att kicka dem "
G "(kräver kanaloperatörsstatus)\n"
N "BAN <mask> [<bannlysningstyp>], bannlyser alla som matchar masken från den "
N "aktuella kanalen. Om de redan är på kanalen kommer detta inte att sparka ut "
N "dem (kräver kanaloperatörsstatus)"
 
G msgid "/UNBAN <mask> [<mask>...], unbans the specified masks.\n"
G msgstr "/UNBAN <mask> [<mask>...], tar bort bannlysning för angivna masker.\n"
 #: src/common/outbound.c:2461
N msgid "UNBAN <mask> [<mask>...], unbans the specified masks."
N msgstr "UNBAN <mask> [<mask>...], tar bort bannlysning för angivna masker."
 
G msgid "/CLEAR, Clears the current text window\n"
G msgstr "/CLEAR, tömmer det aktuella textfönstret\n"
 #: src/common/outbound.c:2462
N msgid "CLEAR, Clears the current text window"
N msgstr "CLEAR, tömmer det aktuella textfönstret"
 
G msgid "/CLOSE, Closes the current window/tab\n"
G msgstr "/CLOSE, stänger det aktuella fönstret/fliken\n"
 #: src/common/outbound.c:2463
N msgid "CLOSE, Closes the current window/tab"
N msgstr "CLOSE, stänger det aktuella fönstret/fliken"
 
 #: src/common/outbound.c:2466
 msgid ""
G "/CTCP <nick> <message>, send the CTCP message to nick, common messages are "
G "VERSION and USERINFO\n"
N "CTCP <nick> <message>, send the CTCP message to nick, common messages are "
N "VERSION and USERINFO"
 msgstr ""
G "/CTCP <smeknamn> <meddelande>, skickar CTCP-meddelandet till smeknamn, "
G "vanliga meddelanden är VERSION och USERINFO\n"
N "CTCP <smeknamn> <meddelande>, skickar CTCP-meddelandet till smeknamn, "
N "vanliga meddelanden är VERSION och USERINFO"
 
G msgid "/COUNTRY <code>, finds a country code, eg: au = australia\n"
G msgstr "/COUNTRY <kod>, söker efter en landskod, exempelvis se = Sverige\n"
 #: src/common/outbound.c:2468
N msgid "COUNTRY <code>, finds a country code, eg: au = australia"
N msgstr "COUNTRY <kod>, söker efter en landskod, exempelvis se = Sverige"
 
G msgid "/CYCLE, parts current channel and immediately rejoins\n"
G msgstr "/CYCLE, lämnar aktuell kanal och går omedelbart in i den igen\n"
 #: src/common/outbound.c:2470
N msgid "CYCLE, parts current channel and immediately rejoins"
N msgstr "CYCLE, lämnar aktuell kanal och går omedelbart in i den igen"
 
 #: src/common/outbound.c:2472
 msgid ""
 "\n"
G "/DCC GET <nick>     - receive an offered file\n"
G "/DCC SEND <nick> <file> - send a file to someone\n"
G "/DCC LIST        - show DCC list\n"
G "/DCC CHAT <nick>     - offer DCC CHAT to someone\n"
G "/DCC CLOSE <type> <nick> <file>     example:\n"
G "     /dcc close send johnsmith file.tar.gz\n"
N "DCC GET <nick>           - accept an offered file\n"
N "DCC SEND [-maxcps=#] <nick> [file] - send a file to someone\n"
N "DCC LIST              - show DCC list\n"
N "DCC CHAT <nick>          - offer DCC CHAT to someone\n"
N "DCC CLOSE <type> <nick> <file>     example:\n"
N "     /dcc close send johnsmith file.tar.gz"
 msgstr ""
 "\n"
G "/DCC GET <smeknamn>     - ta emot en erbjuden fil\n"
G "/DCC SEND <smeknamn> <fil> - skicka en fil till någon\n"
G "/DCC LIST          - visa DCC-lista\n"
G "/DCC CHAT <smeknamn>    - erbjud någon DCC-chatt\n"
G "/DCC CLOSE <typ> <smeknamn> <fil>    exempel:\n"
G "     /dcc close send nisse fil.tar.gz\n"
N "DCC GET <smeknamn>           - ta emot en erbjuden fil\n"
N "DCC SEND [-maxcps=#] <smeknamn> [fil] - skicka en fil till någon\n"
N "DCC LIST                - visa DCC-lista\n"
N "DCC CHAT <smeknamn>          - erbjud någon DCC-chatt\n"
N "DCC CLOSE <typ> <smeknamn> <fil>      exempel:\n"
N "     /dcc close send nisse fil.tar.gz"
 
G msgid "/DELBUTTON <name>, deletes a button from under the user-list\n"
G msgstr "/DELBUTTON <namn>, tar bort en knapp under användarlistan\n"
 #: src/common/outbound.c:2482
N msgid "DELBUTTON <name>, deletes a button from under the user-list"
N msgstr "DELBUTTON <namn>, tar bort en knapp under användarlistan"
 
 #: src/common/outbound.c:2484
 msgid ""
G "/DEHOP <nick>, removes chanhalf-op status from the nick on the current "
G "channel (needs chanop)\n"
N "DEHOP <nick>, removes chanhalf-op status from the nick on the current "
N "channel (needs chanop)"
 msgstr ""
G "/DEHOP <smeknamn>, tar bort halvkanaloperatörsstatus från smeknamnet på den "
G "aktuella kanalen (kräver kanaloperatörsstatus)\n"
N "DEHOP <smeknamn>, tar bort halvkanaloperatörsstatus från smeknamnet på den "
N "aktuella kanalen (kräver kanaloperatörsstatus)"
 
 #: src/common/outbound.c:2486
 msgid ""
G "/DEOP <nick>, removes chanop status from the nick on the current channel "
G "(needs chanop)\n"
N "DEOP <nick>, removes chanop status from the nick on the current channel "
N "(needs chanop)"
 msgstr ""
G "/DEOP <smeknamn>, tar bort kanaloperatörsstatus från smeknamnet på den "
G "aktuella (kräver kanaloperatörsstatus)\n"
N "DEOP <smeknamn>, tar bort kanaloperatörsstatus från smeknamnet på den "
N "aktuella (kräver kanaloperatörsstatus)"
 
 #: src/common/outbound.c:2488
 msgid ""
G "/DEVOICE <nick>, removes voice status from the nick on the current channel "
G "(needs chanop)\n"
N "DEVOICE <nick>, removes voice status from the nick on the current channel "
N "(needs chanop)"
 msgstr ""
G "/DEVOICE <smeknamn>, tar bort röststatus från smeknamnet på den aktuella "
G "kanalen (kräver kanaloperatörsstatus)\n"
N "DEVOICE <smeknamn>, tar bort röststatus från smeknamnet på den aktuella "
N "kanalen (kräver kanaloperatörsstatus)"
 
G msgid "/DISCON, Disconnects from server\n"
G msgstr "/DISCON, kopplar från servern\n"
 #: src/common/outbound.c:2489
N msgid "DISCON, Disconnects from server"
N msgstr "DISCON, kopplar från servern"
 
G msgid "/DNS <nick|host|ip>, Finds a users IP number\n"
G msgstr "/DNS <smeknamn|värd|ip>, söker en användares IP-nummer\n"
 #: src/common/outbound.c:2490
N msgid "DNS <nick|host|ip>, Finds a users IP number"
N msgstr "DNS <smeknamn|värd|ip>, söker en användares IP-nummer"
 
G msgid "/ECHO <text>, Prints text locally\n"
G msgstr "/ECHO <text>, skriver ut text lokalt\n"
 #: src/common/outbound.c:2491
N msgid "ECHO <text>, Prints text locally"
N msgstr "ECHO <text>, skriver ut text lokalt"
 
 #: src/common/outbound.c:2494
 msgid ""
G "/EXEC [-o] <command>, runs the command. If -o flag is used then output is "
G "sent to current channel, else is printed to current text box\n"
N "EXEC [-o] <command>, runs the command. If -o flag is used then output is "
N "sent to current channel, else is printed to current text box"
 msgstr ""
G "/EXEC [-o] <kommando>, kör kommandot. Om flaggan -o används skickas utdata "
G "till den aktuella kanalen, annars skrivs den ut i det aktuella textfältet\n"
N "EXEC [-o] <kommando>, kör kommandot. Om flaggan -o används skickas utdata "
N "till den aktuella kanalen, annars skrivs den ut i det aktuella textfältet"
 
 #: src/common/outbound.c:2496
 msgid ""
G "/EXECKILL [-9], kills a running exec in the current session. If -9 is given "
G "the process is SIGKILL'ed\n"
N "EXECKILL [-9], kills a running exec in the current session. If -9 is given "
N "the process is SIGKILL'ed"
 msgstr ""
G "/EXECKILL [-9], dödar en körande exekvering i den aktuella sessionen. Om -9 "
G "anges kommer processen att SIGKILL:as\n"
N "EXECKILL [-9], dödar en körande exekvering i den aktuella sessionen. Om -9 "
N "anges kommer processen att SIGKILL:as"
 
G msgid "/EXECSTOP, sends the process SIGSTOP\n"
G msgstr "/EXECSTOP, skickar SIGSTOP till processen\n"
 #: src/common/outbound.c:2498
N msgid "EXECSTOP, sends the process SIGSTOP"
N msgstr "EXECSTOP, skickar SIGSTOP till processen"
 
G msgid "/EXECCONT, sends the process SIGCONT\n"
G msgstr "/EXECCONT, skickar SIGCONT til processen\n"
 #: src/common/outbound.c:2499
N msgid "EXECCONT, sends the process SIGCONT"
N msgstr "EXECCONT, skickar SIGCONT til processen"
 
G msgid "/EXECWRITE, sends data to the processes stdin\n"
G msgstr "/EXECWRITE, skickar data till processens standard in\n"
 #: src/common/outbound.c:2500
N msgid "EXECWRITE, sends data to the processes stdin"
N msgstr "EXECWRITE, skickar data till processens standard in"
 
G msgid "/FLUSHQ, flushes the current server's send queue\n"
G msgstr "/FLUSHQ, tömmer den aktuella serverns sändkö\n"
 #: src/common/outbound.c:2504
N msgid "FLUSHQ, flushes the current server's send queue"
N msgstr "FLUSHQ, tömmer den aktuella serverns sändkö"
 
G msgid "/GATE <host> [<port>], proxies through a host, port defaults to 23\n"
 #: src/common/outbound.c:2506
N msgid "GATE <host> [<port>], proxies through a host, port defaults to 23"
 msgstr ""
G "/GATE <värd> [<port>], tunnlar genom en värd, standardvärde på port är 23\n"
N "GATE <värd> [<port>], tunnlar genom en värd, standardvärde på port är 23"
 
G msgid "/HOP <nick>, gives chanhalf-op status to the nick (needs chanop)\n"
 #: src/common/outbound.c:2511
N msgid "HOP <nick>, gives chanhalf-op status to the nick (needs chanop)"
 msgstr ""
G "/HOP <smeknamn>, ger halvkanaloperatörsstatus till smeknamn (kräver "
G "kanaloperatörsstatus)\n"
N "HOP <smeknamn>, ger halvkanaloperatörsstatus till smeknamn (kräver "
N "kanaloperatörsstatus)"
 
 #: src/common/outbound.c:2513
 msgid ""
G "/IGNORE <mask> <types..> <options..>\n"
N "IGNORE <mask> <types..> <options..>\n"
 "  mask - host mask to ignore, eg: *!*@*.aol.com\n"
 "  types - types of data to ignore, one or all of:\n"
 "      PRIV, CHAN, NOTI, CTCP, INVI, ALL\n"
G "  options - NOSAVE, QUIET\n"
N "  options - NOSAVE, QUIET"
 msgstr ""
G "/IGNORE <mask> <typer..> <alternativ..>\n"
N "IGNORE <mask> <typer..> <alternativ..>\n"
 "  mask - värdmask att ignorera, exempelvis: *!*@*.aol.com\n"
 "  typer - datatyper att ignorera, en eller alla av:\n"
 "      PRIV, CHAN, NOTI, CTCP, INVI, ALL\n"
G "  alternativ - NOSAVE, QUIET\n"
N "  alternativ - NOSAVE, QUIET"
 
 #: src/common/outbound.c:2520
 msgid ""
G "/INVITE <nick> [<channel>], invites someone to a channel, by default the "
G "current channel (needs chanop)\n"
N "INVITE <nick> [<channel>], invites someone to a channel, by default the "
N "current channel (needs chanop)"
 msgstr ""
G "/INVITE <smeknamn> [<kanal>], bjuder in någon till en kanal, "
G "standardalternativet är den aktuella kanalen (kräver kanaloperatörsstatus)\n"
N "INVITE <smeknamn> [<kanal>], bjuder in någon till en kanal, "
N "standardalternativet är den aktuella kanalen (kräver kanaloperatörsstatus)"
 
G msgid "/JOIN <channel>, joins the channel\n"
G msgstr "/JOIN <kanal>, går in i kanalen\n"
 #: src/common/outbound.c:2521
N msgid "JOIN <channel>, joins the channel"
N msgstr "JOIN <kanal>, går in i kanalen"
 
G msgid "/KICK <nick>, kicks the nick from the current channel (needs chanop)\n"
 #: src/common/outbound.c:2523
N msgid "KICK <nick>, kicks the nick from the current channel (needs chanop)"
 msgstr ""
G "/KICK <smeknamn>, sparkar ut smeknamn från den aktuella kanalen (kräver "
G "kanaloperatörsstatus)\n"
N "KICK <smeknamn>, sparkar ut smeknamn från den aktuella kanalen (kräver "
N "kanaloperatörsstatus)"
 
 #: src/common/outbound.c:2525
 msgid ""
G "/KICKBAN <nick>, bans then kicks the nick from the current channel (needs "
G "chanop)\n"
N "KICKBAN <nick>, bans then kicks the nick from the current channel (needs "
N "chanop)"
 msgstr ""
G "/KICKBAN <smeknamn>, bannlyser och sparkar sedan ut smeknamn från den "
G "aktuella kanalen (kräver kanaloperatörsstatus)\n"
N "KICKBAN <smeknamn>, bannlyser och sparkar sedan ut smeknamn från den "
N "aktuella kanalen (kräver kanaloperatörsstatus)"
 
G msgid "/LAGCHECK, forces a new lag check\n"
G msgstr "/LAGCHECK, tvingar fram en ny eftersläpningskontroll\n"
 #: src/common/outbound.c:2527
N msgid "LAGCHECK, forces a new lag check"
N msgstr "LAGCHECK, tvingar fram en ny eftersläpningskontroll"
 
G msgid "/LASTLOG <string>, searches for a string in the buffer.\n"
G msgstr "/LASTLOG <sträng>, söker efter en sträng i bufferten.\n"
 #: src/common/outbound.c:2529
N msgid "LASTLOG <string>, searches for a string in the buffer"
N msgstr "LASTLOG <sträng>, söker efter en sträng i bufferten"
 
G msgid "/LISTDLL, Lists all currenly loaded plugins\n"
G msgstr "/LISTDLL, listar alla för tillfället inlästa insticksmoduler\n"
 #: src/common/outbound.c:2531
N msgid "LOAD <file>, loads a plugin or script"
N msgstr "LOAD <fil>, läser in en insticksmodul eller skript"
 
 #: src/common/outbound.c:2534
 msgid ""
G "/MDEHOP, Mass deop's all chanhalf-ops in the current channel (needs chanop)\n"
G msgstr ""
G "/MDEHOP, tar bort halvkanaloperatörsstatus från alla halvkanaloperatörer i "
G "den aktuella kanalen (kräver kanaloperatörsstatus)\n"
G 
G msgid "/MDEOP, Mass deop's all chanops in the current channel (needs chanop)\n"
N "MDEHOP, Mass deop's all chanhalf-ops in the current channel (needs chanop)"
 msgstr ""
G "/MDEOP, tar bort kanaloperatörsstatus från alla kanaloperatörer i den "
G "aktuella kanalen (kräver kanaloperatörsstatus)\n"
N "MDEHOP, tar bort halvkanaloperatörsstatus från alla halvkanaloperatörer i "
N "den aktuella kanalen (kräver kanaloperatörsstatus)"
 
G msgid ""
G "/MKICK, Mass kicks everyone except you in the current channel (needs "
G "chanop)\n"
 #: src/common/outbound.c:2536
N msgid "MDEOP, Mass deop's all chanops in the current channel (needs chanop)"
 msgstr ""
G "/MKICK, sparkar ut alla utom dig själv från den aktuella kanalen (kräver "
G "kanaloperatörsstatus)\n"
N "MDEOP, tar bort kanaloperatörsstatus från alla kanaloperatörer i den "
N "aktuella kanalen (kräver kanaloperatörsstatus)"
 
 #: src/common/outbound.c:2538
 msgid ""
G "/MKICKB, Sets a ban of *@* and mass kicks everyone except you in the current "
G "channel (needs chanop)\n"
N "MKICK, Mass kicks everyone except you in the current channel (needs chanop)"
 msgstr ""
G "/MKICKB, sätter en bannlysning på *@* och sparkar ut alla utom dig själv "
G "från den aktuella kanalen (kräver kanaloperatörsstatus)\n"
N "MKICK, sparkar ut alla utom dig själv från den aktuella kanalen (kräver "
N "kanaloperatörsstatus)"
 
 #: src/common/outbound.c:2540
 msgid ""
G "/ME <action>, sends the action to the current channel (actions are written "
G "in the 3rd person, like /me jumps)\n"
N "ME <action>, sends the action to the current channel (actions are written in "
N "the 3rd person, like /me jumps)"
 msgstr ""
G "/ME <händelse>, skickar händelsen till den aktuella kanalen (händelserna "
G "skrivs i tredje person, som exempelvis /me hoppar)\n"
N "ME <händelse>, skickar händelsen till den aktuella kanalen (händelserna "
N "skrivs i tredje person, som exempelvis /me hoppar)"
 
G msgid "/MSG <nick> <message>, sends a private message\n"
G msgstr "/MSG <smeknamn> <meddelande>, skickar ett privat meddelande\n"
 #: src/common/outbound.c:2541
N msgid "MSG <nick> <message>, sends a private message"
N msgstr "MSG <smeknamn> <meddelande>, skickar ett privat meddelande"
 
G msgid "/NAMES, Lists the nicks on the current channel\n"
G msgstr "/NAMES, listar smeknamnen på den aktuella kanalen\n"
 #: src/common/outbound.c:2544
N msgid "NAMES, Lists the nicks on the current channel"
N msgstr "NAMES, listar smeknamnen på den aktuella kanalen"
 
G msgid "/NCTCP <nick> <message>, Sends a CTCP notice\n"
G msgstr "/NCTP <smeknamn> <meddelande>, skickar en CTCP-notis\n"
 #: src/common/outbound.c:2546
N msgid "NCTCP <nick> <message>, Sends a CTCP notice"
N msgstr "NCTP <smeknamn> <meddelande>, skickar en CTCP-notis"
 
G msgid "/NEWSERVER <hostname> [<port>]\n"
G msgstr "/NEWSERVER <värdnamn> [<port>]\n"
 #: src/common/outbound.c:2547
N msgid "NEWSERVER <hostname> [<port>]"
N msgstr "NEWSERVER <värdnamn> [<port>]"
 
G msgid "/NICK <nickname>, sets your nick\n"
G msgstr "/NICK <smeknamn>, ställer in ditt smeknamn\n"
 #: src/common/outbound.c:2548
N msgid "NICK <nickname>, sets your nick"
N msgstr "NICK <smeknamn>, ställer in ditt smeknamn"
 
 #: src/common/outbound.c:2551
 msgid ""
G "/NOTICE <nick/channel> <message>, sends a notice. Notices are a type of "
G "message that should be auto reacted to\n"
N "NOTICE <nick/channel> <message>, sends a notice. Notices are a type of "
N "message that should be auto reacted to"
 msgstr ""
G "/NOTICE <smeknamn/kanal> <meddelande>, skickar en notis. Notiser är en typ "
G "av meddelanden som bör reageras på automatiskt\n"
N "NOTICE <smeknamn/kanal> <meddelande>, skickar en notis. Notiser är en typ av "
N "meddelanden som bör reageras på automatiskt"
 
G msgid "/NOTIFY [<nick>], lists your notify list or adds someone to it\n"
 #: src/common/outbound.c:2553
N msgid "NOTIFY [<nick>], lists your notify list or adds someone to it"
 msgstr ""
G "/NOTIFY [<smeknamn>], visar din notifieringslista eller lägger till någon "
G "till den\n"
N "NOTIFY [<smeknamn>], visar din notifieringslista eller lägger till någon "
N "till den"
 
G msgid "/OP <nick>, gives chanop status to the nick (needs chanop)\n"
 #: src/common/outbound.c:2555
N msgid "OP <nick>, gives chanop status to the nick (needs chanop)"
 msgstr ""
G "/OP <smeknamn>, ger kanaloperatörsstatus till smeknamn (kräver "
G "kanaloperatörsstatus)\n"
N "OP <smeknamn>, ger kanaloperatörsstatus till smeknamn (kräver "
N "kanaloperatörsstatus)"
 
 #: src/common/outbound.c:2557
 msgid ""
G "/PART [<channel>] [<reason>], leaves the channel, by default the current "
G "one\n"
N "PART [<channel>] [<reason>], leaves the channel, by default the current one"
 msgstr ""
G "/PART [<kanal>] [<orsak>], lämnar kanalen, standardalternativet är den "
G "aktuella kanalen\n"
G 
G msgid "/PING <nick | channel>, CTCP pings nick or channel\n"
G msgstr "/PING <smeknamn | kanal>, CTCP-pingar smeknamn eller kanal\n"
G 
G msgid "/PKILL <name>, kills the script of the given name\n"
G msgstr "/PKILL <namn>, dödar skriptet med angivet namn\n"
G 
G msgid "/PLIST, lists the current python scripts\n"
G msgstr "/PLIST, listar de aktuella pythonskripten\n"
N "PART [<kanal>] [<orsak>], lämnar kanalen, standardalternativet är den "
N "aktuella kanalen"
 
G msgid "/PLOAD loads a python script\n"
G msgstr "/PLOAD läser in ett pythonskript\n"
 #: src/common/outbound.c:2559
N msgid "PING <nick | channel>, CTCP pings nick or channel"
N msgstr "PING <smeknamn | kanal>, CTCP-pingar smeknamn eller kanal"
 
G msgid "/QUERY <nick>, opens up a new privmsg window to someone\n"
 #: src/common/outbound.c:2561
N msgid "QUERY <nick>, opens up a new privmsg window to someone"
 msgstr ""
G "/QUERY <smeknamn>, öppnar ett nytt fönster för privata meddelanden till "
G "någon\n"
N "QUERY <smeknamn>, öppnar ett nytt fönster för privata meddelanden till någon"
 
G msgid "/QUIT [<reason>], disconnects from the current server\n"
G msgstr "/QUIT [<orsak>], kopplar från den aktuella servern\n"
 #: src/common/outbound.c:2563
N msgid "QUIT [<reason>], disconnects from the current server"
N msgstr "QUIT [<orsak>], kopplar från den aktuella servern"
 
G msgid "/QUOTE <text>, sends the text in raw form to the server\n"
G msgstr "/QUOTE <text>, skickar texten i rå form till servern\n"
 #: src/common/outbound.c:2565
N msgid "QUOTE <text>, sends the text in raw form to the server"
N msgstr "QUOTE <text>, skickar texten i rå form till servern"
 
 #: src/common/outbound.c:2568
 msgid ""
G "/RECONNECT [<host>] [<port>] [<password>] [<ssl>] [<accept_invalid_cert>], "
G "Can be called just as /RECONNECT to reconnect to the current server or with /"
G "RECONNECT ALL to reconnect to all the open servers\n"
N "RECONNECT [-ssl] [<host>] [<port>] [<password>], Can be called just as /"
N "RECONNECT to reconnect to the current server or with /RECONNECT ALL to "
N "reconnect to all the open servers"
 msgstr ""
G "/RECONNECT [<värd>] [<port>] [<lösenord>] [<ssl>] "
G "[<acceptera_ogiltigt_cert>], kan anropas bara som /RECONNECT för att "
G "återansluta till den aktuella servern eller med /RECONNECT ALL för att "
G "återansluta till alla de öppna servrarna\n"
N "RECONNECT [-ssl] [<värd>] [<port>] [<lösenord>], kan anropas bara som /"
N "RECONNECT för att återansluta till den aktuella servern eller med /RECONNECT "
N "ALL för att återansluta till alla de öppna servrarna"
 
 #: src/common/outbound.c:2571
 msgid ""
G "/RECONNECT [<host>] [<port>] [<password>], Can be called just as /RECONNECT "
N "RECONNECT [<host>] [<port>] [<password>], Can be called just as /RECONNECT "
 "to reconnect to the current server or with /RECONNECT ALL to reconnect to "
G "all the open servers\n"
N "all the open servers"
 msgstr ""
G "/RECONNECT [<värd>] [<port>] [<lösenord>] [<ssl>] "
N "RECONNECT [<värd>] [<port>] [<lösenord>] [<ssl>] "
 "[<acceptera_ogiltigt_cert>], kan anropas bara som /RECONNECT för att "
 "återansluta till den aktuella servern eller med /RECONNECT ALL för att "
G "återansluta till alla de öppna servrarna\n"
G 
G msgid "/RMDLL <dll name>, unloads a plugin\n"
G msgstr "/RMDLL <dll-namn>, glömmer en insticksmodul\n"
G 
G msgid "/SAY <text>, sends the text to the object in the current window\n"
G msgstr "/SAY <text>, skickar texten till objektet i det aktuella fönstret\n"
N "återansluta till alla de öppna servrarna"
 
 #: src/common/outbound.c:2573
 msgid ""
G "/SERVCHAN <host> <port> <channel> [<ssl>] [<accept_invalid_cert>], connects "
G "and joins a channel\n"
N "RECV <text>, send raw data to xchat, as if it was received from the irc "
N "server"
 msgstr ""
G "/SERVCHAN <värd> <port> <kanal> [<ssl>] [<acceptera_ogiltiga_cert>], "
G "ansluter och går in i en kanal\n"
N "RECV <text>, skicka rå data till xchat på samma sätt som det tas emot från "
N "irc-servern"
 
G msgid "/SERVCHAN <host> <port> <channel>, connects and joins a channel\n"
G msgstr "/SERVCHAN <värd> <port> <kanal>, ansluter och går in i en kanal\n"
 #: src/common/outbound.c:2576
N msgid "SAY <text>, sends the text to the object in the current window"
N msgstr "SAY <text>, skickar texten till objektet i det aktuella fönstret"
 
G msgid ""
G "/SERVER <host> [<port>] [<password>] [<ssl>] [<accept_invalid_cert>], "
G "connects to a server, the default port is 6667\n"
G msgstr ""
G "/SERVER <värd> [<port>] [<lösenord>] [<ssl>] [<acceptera_ogiltigt_cert>], "
G "ansluter till en server, standardporten är 6667\n"
 #: src/common/outbound.c:2577
N msgid "SET <variable> [<value>]"
N msgstr "SET <variabel> [<värde>]"
 
 #: src/common/outbound.c:2581
N msgid "SERVCHAN [-ssl] <host> <port> <channel>, connects and joins a channel"
N msgstr "SERVCHAN [-ssl] <värd> <port> <kanal>, ansluter och går in i en kanal"
N 
 #: src/common/outbound.c:2584
N msgid "SERVCHAN <host> <port> <channel>, connects and joins a channel"
N msgstr "SERVCHAN <värd> <port> <kanal>, ansluter och går in i en kanal"
N 
 #: src/common/outbound.c:2588
 msgid ""
G "/SERVER <host> [<port>] [<password>], connects to a server, the default port "
G "is 6667\n"
N "SERVER [-ssl] <host> [<port>] [<password>], connects to a server, the "
N "default port is 6667 for normal connections, and 9999 for ssl connections"
 msgstr ""
G "/SERVER <värd> [<port>] [<password>], ansluter till en server, "
G "standardporten är 6667\n"
N "SERVER [-ssl] <värd> [<port>] [<lösenord>], ansluter till en server, "
N "standardporten är 6667 för normala anslutningar, och 994 för ssl-anslutningar"
 
 #: src/common/outbound.c:2591
 msgid ""
G "/SSLSERVER <host> [<port>] [<accept_invalid_cert (y/n)>] [<password>], "
G "connects to a server, the default port is 994\n"
N "SERVER <host> [<port>] [<password>], connects to a server, the default port "
N "is 6667"
 msgstr ""
G "/SSLSERVER <värd> [<port>] [<acceptera_ogiltigt_cert (y/n)>] [<lösenord>], "
G "ansluter till en server, standardporten är 994\n"
N "SERVER <värd> [<port>] [<lösenord>], ansluter till en server, standardporten "
N "är 6667"
 
 #: src/common/outbound.c:2594
 msgid ""
G "/TOPIC [<topic>], sets the topic if one is given, else shows the current "
G "topic\n"
N "TOPIC [<topic>], sets the topic if one is given, else shows the current topic"
 msgstr ""
G "/TOPIC [<ämne>], ställer in ämnet om något anges, annars visar det aktuellt "
G "ämne\n"
N "TOPIC [<ämne>], ställer in ämnet om något anges, annars visar det aktuellt "
N "ämne"
 
G msgid "/UNIGNORE <mask> [QUIET]\n"
G msgstr "/UNIGNORE <mask> [QUIET]\n"
 #: src/common/outbound.c:2595
N msgid "UNIGNORE <mask> [QUIET]"
N msgstr "UNIGNORE <mask> [QUIET]"
 
G msgid "/UNLOADALL, Unloads all perl scripts\n"
G msgstr "/UNLOADALL, glömmer alla perlskript\n"
 #: src/common/outbound.c:2596
N msgid "UNLOAD <name>, unloads a plugin or script"
N msgstr "UNLOAD <namn>, glömmer en insticksmodul eller skript"
 
 #: src/common/outbound.c:2599
 msgid ""
G "/WALLCHOP <message>, sends the message to all chanops on the current "
G "channel\n"
N "WALLCHOP <message>, sends the message to all chanops on the current channel"
 msgstr ""
G "/WALLCHOP <meddelande>, skickar meddelandet till alla kanaloperatörer på den "
G "aktuella kanalen\n"
N "WALLCHOP <meddelande>, skickar meddelandet till alla kanaloperatörer på den "
N "aktuella kanalen"
 
G msgid "/WALLCHAN <message>, writes the message to all channels\n"
G msgstr "/WALLCHAN <meddelande>, skriver meddelandet i alla kanaler\n"
 #: src/common/outbound.c:2601
N msgid "WALLCHAN <message>, writes the message to all channels"
N msgstr "WALLCHAN <meddelande>, skriver meddelandet i alla kanaler"
 
G msgid "/VOICE <nick>, gives voice status to someone (needs chanop)\n"
 #: src/common/outbound.c:2603
N msgid "VOICE <nick>, gives voice status to someone (needs chanop)"
 msgstr ""
G "/VOICE <smeknamn>, ger röststatus till någon (kräver kanaloperatörsstatus)\n"
N "VOICE <smeknamn>, ger röststatus till någon (kräver kanaloperatörsstatus)"
 
G msgid "Usage:\n"
G msgstr "Användning:\n"
 #: src/common/outbound.c:2623
 #, c-format
N msgid "Usage: %s\n"
N msgstr "Användning: %s\n"
 
 
G msgid "Registered Scripts:\n"
G msgstr "Registrerade skript:\n"
G 
G msgid "Inbound Handlers:\n"
G msgstr "Hanterare för inkommande:\n"
G 
G msgid "Command Handlers:\n"
G msgstr "Kommandohanterare:\n"
G 
G msgid "Print Handlers:\n"
G msgstr "Utskriftshanterare:\n"
 #: src/common/plugin.c:335 src/common/plugin.c:356
N msgid "No xchat_plugin_init symbol; is this really an xchat plugin?"
N msgstr ""
N "Ingen \"xchat_plugin_init\"-symbol; är detta verkligen en xchat-"
N "insticksmodul?"
N 
 #: src/common/server.c:826
 #, c-format
N msgid ""
N "Cannot resolve hostname %s\n"
N "Check your IP Settings!\n"
N msgstr ""
N "Kan inte slå upp värdnamnet %s\n"
N "Kontrollera dina IP-inställningar!\n"
N 
 #: src/common/server.c:831
N msgid "Proxy traversal failed.\n"
N msgstr "Proxytraversering misslyckades.\n"
 
 
 #: src/common/text.c:692
N msgid "The nick of the person who did the op'ing"
N msgstr "Smeknamnet på personen som gav operatörsstatus"
N 
 #: src/common/text.c:693
 
G msgid "The nick of the person of did the halfop'ing"
 #: src/common/text.c:698
N msgid "The nick of the person who did the halfop'ing"
 msgstr "Smeknamnet på personen som gav halvoperatörsstatus"
 
 #: src/common/text.c:702
N msgid "The nick of the person who did the voice'ing"
N msgstr "Smeknamnet på personen som gav röststatus"
N 
 #: src/common/text.c:703
 
 #: src/common/text.c:813
N msgid "Nick of person who invited you"
N msgstr "Smeknamnet på personen som bjöd in dig"
N 
 #: src/common/text.c:819 src/fe-gtk/chanlist.c:593
 
G msgid "port"
G msgstr "port"
 #: src/common/text.c:864 src/common/text.c:881 src/common/text.c:911
N msgid "Error name"
N msgstr "Felnamn"
N 
N msgid "Error Name"
N msgstr "Felnamn"
 
 
G msgid "{to|from}"
G msgstr "{till|från}"
G 
G msgid "DCC type"
G msgstr "DCC-typ"
 #: src/common/text.c:923
N msgid "Pathname"
N msgstr "Sökväg"
 
 
G msgid "-%C10-%C11>%O$t%B$1%B %C14(%C10$3%C14)%C has joined $2"
G msgstr "-%C10-%C11>%O$t%B$1%B %C14(%C10$3%C14)%C gick in i $2"
G 
G msgid "%C13*%O$t$1 $2%O"
G msgstr "%C13*%O$t$1 $2%O"
 #: src/common/text.c:1011
N msgid "Error"
N msgstr "Fel"
 
G msgid "%C13*%O$t%C8%B$1%B%O $2%O"
G msgstr "%C13*%O$t%C8%B$1%B%O $2%O"
 #: src/common/text.c:1045
 #, c-format
N msgid ""
N "Error parsing event %s.\n"
N "Loading default"
N msgstr ""
N "Fel vid tolkning av händelsen %s.\n"
N "Läser in standardvärde"
 
G msgid "%C2<%O$1%C2>%O$t$2%O"
G msgstr "%C2<%O$1%C2>%O$t$2%O"
G 
G msgid "%C2<%C8%B$1%B%C2>%O$t$2%O"
G msgstr "%C2<%C8%B$1%B%C2>%O$t$2%O"
G 
G msgid "%C12*%C13$1%C12*$t%O$2%O"
G msgstr "%C12*%C13$1%C12*$t%O$2%O"
 #: src/common/util.c:285
N msgid "Remote host closed socket"
N msgstr "Fjärrvärden stängde uttaget (socket)"
 
G msgid "-%C10-%C11-%O$t$1 is now known as $2"
G msgstr "-%C10-%C11-%O$t$1 är nu känd som $2"
 #: src/common/util.c:288
N msgid "Connection refused"
N msgstr "Uppkoppling nekas"
 
G msgid "-%C10-%C11-%O$t$1 has changed the topic to: $2%O"
G msgstr "-%C10-%C11-%O$t$1 har bytt ämne till: $2%O"
G 
G msgid "-%C10-%C11-%O$tTopic for %C11$1%C is %C11$2%O"
G msgstr "-%C10-%C11-%O$tÄmnet för %C11$1%C är %C11$2%O"
G 
G msgid "<%C10-%C11-%O$t$1 has kicked $2 from $3 ($4%O)"
G msgstr "<%C10-%C11-%O$t$1 har sparkat ut $2 från $3 ($4%O)"
G 
G msgid "<%C10-%C11-%O$t$1 %C14(%O$2%C14)%C has left $3"
G msgstr "%C10-%C11-%O$t$1 %C14(%O$2%C14)%C har lämnat $3"
G 
G msgid "-%C10-%C11-%O$tChannel $1 created on $2"
G msgstr "-%C10-%C11-%O$tKanalen $1 skapad på $2"
G 
G msgid "-%C10-%C11-%O$tTopic for %C11$1%C set by %C11$2%C at %C11$3%O"
G msgstr "-%C10-%C11-%O$tÄmnet för %C11$1%C satt av %C11$2%C den %C11$3%O"
G 
G msgid "<%C10-%C11-%O$t$1 has quit %C14(%O$2%O%C14)%O"
G msgstr "<%C10-%C11-%O$t$1 har avslutat %C14(%O$2%O%C14)%O"
 #: src/common/util.c:291
N msgid "No route to host"
N msgstr "Ingen väg till värden"
 
G msgid "-%C10-%C11-%O$tPing reply from $1 : $2 second(s)"
G msgstr "-%C10-%C11-%O$tPingsvar från $1: $2 sekund(er)"
 #: src/common/util.c:293
N msgid "Connection timed out"
N msgstr "Anslutningen gjorde time-out"
 
G msgid "%C12-%C13$1%C12-%O$t$2%O"
G msgstr "%C12-%C13$1%C12-%O$t$2%O"
 #: src/common/util.c:295
N msgid "Cannot assign that address"
N msgstr "Kan inte tilldela den adressen"
 
G msgid "-%C10-%C11>%O$t%BYou%B are now talking on %C11$2%O"
G msgstr "-%C10-%C11>%O$t%BDu%B pratar nu på %C11$2%O"
 #: src/common/util.c:297
N msgid "Connection reset by peer"
N msgstr "Anslutningen nollställdes av motparten"
 
G msgid "%C6<%O$1%C6>%O$t$2%O"
G msgstr "%C6<%O$1%C6>%O$t$2%O"
 #: src/common/util.c:690
N msgid "Andorra"
N msgstr "Andorra"
 
G msgid "-%C10-%C11-%O$tYou are now known as $2"
G msgstr "-%C10-%C11-%O$tDu är nu känd som $2"
 #: src/common/util.c:691
N msgid "United Arab Emirates"
N msgstr "Förenade Arabemiraten"
 
G msgid "-%C10-%C11-%O$tYou have been kicked from $2 by $3 ($4%O)"
G msgstr "-%C10-%C11-%O$tDu har sparkats ut från $2 av $3 ($4%O)"
G 
G msgid "-%C10-%C11-%O$tYou have left channel $3"
G msgstr "-%C10-%C11-%O$tDu har lämnat kanalen $3"
G 
G msgid "-%C10-%C11-%O$tReceived a CTCP Sound $1 from $2"
G msgstr "-%C10-%C11-%O$tMottog ett CTCP Sound $1 från $2"
G 
G msgid "-%C10-%C11-%O$tReceived a CTCP $1 from $2"
G msgstr "-%C10-%C11-%O$tMottog ett CTCP $1 från $2"
 #: src/common/util.c:692
N msgid "Afghanistan"
N msgstr "Afghanistan"
 
G msgid "-%C10-%C11-%O$tReceived a CTCP $1 from $2 (to $3)"
G msgstr "-%C10-%C11-%O$tMottog ett CTCP $1 från $2 (till $3)"
 #: src/common/util.c:693
N msgid "Antigua and Barbuda"
N msgstr "Antigua och Barbuda"
 
G msgid "-%C10-%C11-%O$t$1 sets channel keyword to $2"
G msgstr "-%C10-%C11-%O$t$1 sätter kanalnyckelordet till $2"
 #: src/common/util.c:694
N msgid "Anguilla"
N msgstr "Anguilla"
 
G msgid "-%C10-%C11-%O$t$1 sets channel limit to $2"
G msgstr "-%C10-%C11-%O$t$1 sätter kanalgränsen till $2"
 #: src/common/util.c:695
N msgid "Albania"
N msgstr "Albanien"
 
G msgid "-%C10-%C11-%O$t$1 gives channel half-operator status to $2"
G msgstr "-%C10-%C11-%O$t$1 ger halvkanaloperatörsstatus till $2"
 #: src/common/util.c:696
N msgid "Armenia"
N msgstr "Armenien"
 
G msgid "-%C10-%C11-%O$t$1 gives channel operator status to $2"
G msgstr "-%C10-%C11-%O$t$1 ger kanaloperatörsstatus till $2"
 #: src/common/util.c:697
N msgid "Netherlands Antilles"
N msgstr "Nederländska Antillerna"
 
G msgid "-%C10-%C11-%O$t$1 gives voice to $2"
G msgstr "-%C10-%C11-%O$t$1 ger röststatus till $2"
G 
G msgid "-%C10-%C11-%O$t$1 sets ban on $2"
G msgstr "-%C10-%C11-%O$t$1 sätter bannlysning på $2"
G 
G msgid "-%C10-%C11-%O$t$1 removes channel keyword"
G msgstr "-%C10-%C11-%O$t$1 tar bort kanalnyckelordet"
 #: src/common/util.c:698
N msgid "Angola"
N msgstr "Angola"
 
G msgid "-%C10-%C11-%O$t$1 removes user limit"
G msgstr "-%C10-%C11-%O$t$1 tar bort användargräns"
 #: src/common/util.c:699
N msgid "Antarctica"
N msgstr "Antarktis"
 
G msgid "-%C10-%C11-%O$t$1 removes channel half-operator status from $2"
G msgstr "-%C10-%C11-%O$t$1 tar bort halvkanaloperatörsstatusen från $2"
 #: src/common/util.c:700
N msgid "Argentina"
N msgstr "Argentina"
 
G msgid "-%C10-%C11-%O$t$1 removes channel operator status from $2"
G msgstr "-%C10-%C11-%O$t$1 tar bort kanaloperatörsstatus från $2"
 #: src/common/util.c:701
N msgid "American Samoa"
N msgstr "Samoa"
 
G msgid "-%C10-%C11-%O$t$1 removes voice from $2"
G msgstr "-%C10-%C11-%O$t$1 tar bort röststatus från $2"
 #: src/common/util.c:702
N msgid "Austria"
N msgstr "Österrike"
 
G msgid "-%C10-%C11-%O$t$1 removes ban on $2"
G msgstr "-%C10-%C11-%O$t$1 tar bort bannlysning av $2"
 #: src/common/util.c:703
N msgid "Australia"
N msgstr "Australien"
 
G msgid "-%C10-%C11-%O$t$1 sets exempt on $2"
G msgstr "-%C10-%C11-%O$t$1 sätter undantag på $2"
 #: src/common/util.c:704
N msgid "Aruba"
N msgstr "Aruba"
 
G msgid "-%C10-%C11-%O$t$1 removes exempt on $2"
G msgstr "-%C10-%C11-%O$t$1 tar bort undantag på $2"
 #: src/common/util.c:705
N msgid "Azerbaijan"
N msgstr "Azerbajdzjan"
 
G msgid "-%C10-%C11-%O$t$1 sets invite on $2"
G msgstr "-%C10-%C11-%O$t$1 sätter inbjudan på $2"
 #: src/common/util.c:706
N msgid "Bosnia and Herzegovina"
N msgstr "Bosnien och Hercegovina"
 
G msgid "-%C10-%C11-%O$t$1 removes invite on $2"
G msgstr "-%C10-%C11-%O$t$1 tar bort inbjudan på $2"
 #: src/common/util.c:707
N msgid "Barbados"
N msgstr "Barbados"
 
G msgid "-%C10-%C11-%O$t$1 sets mode $2$3 $4"
G msgstr "-%C10-%C11-%O$t$1 sätter läget $2$3 $4"
 #: src/common/util.c:708
N msgid "Bangladesh"
N msgstr "Bangladesh"
 
 
 #: src/common/util.c:768
N msgid "British Channel Isles"
N msgstr "Brittiska kanalöarna"
N 
 #: src/common/util.c:769
 
 #: src/common/util.c:792
 msgid "British Indian Ocean Territory"
G msgstr "Brittiska territioriet i Indiska Oceanen"
N msgstr "Brittiskt territiorium i Indiska Oceanen"
 
 
G msgid "unknown"
G msgstr "okänd"
 #: src/common/util.c:950 src/common/util.c:958 src/fe-gtk/menu.c:438
 #: src/fe-gtk/menu.c:442 src/fe-gtk/menu.c:446 src/fe-gtk/menu.c:450
 #: src/fe-gtk/menu.c:454
N msgid "Unknown"
N msgstr "Okänd"
N 
 #: src/common/xchat.c:820
N msgid "Disconnect"
N msgstr "Koppla från"
N 
 #: src/common/xchat.c:821
N msgid "Reconnect"
N msgstr "Återanslut"
 
G msgid ""
G "An IRC Client for UNIX.\n"
G "\n"
G "This binary was compiled on "
G msgstr ""
G "En IRC-klient för UNIX.\n"
G "\n"
G "Denna binärfil kompilerades på "
 #: src/common/xchat.c:822
N msgid "Leave Channel"
N msgstr "Lämna kanal"
N 
 #: src/common/xchat.c:823
N msgid "Join Channel..."
N msgstr "Gå in i kanal..."
N 
 #: src/common/xchat.c:824
N msgid "Enter Channel to Join:"
N msgstr "Ange kanal att gå in i:"
N 
 #: src/common/xchat.c:825
N msgid "Server Links"
N msgstr "Serverlänkar"
N 
 #: src/common/xchat.c:826
N msgid "Ping Server"
N msgstr "Pinga server"
N 
 #: src/common/xchat.c:827
N msgid "Hide Version"
N msgstr "Dölj version"
N 
 #: src/common/xchat.c:837
N msgid "Op"
N msgstr "Ge op"
N 
 #: src/common/xchat.c:838
N msgid "DeOp"
N msgstr "Ta bort op"
N 
 #: src/common/xchat.c:839
N msgid "Ban"
N msgstr "Bannlys"
N 
 #: src/common/xchat.c:840
N msgid "Kick"
N msgstr "Sparka ut"
N 
 #: src/common/xchat.c:841
N msgid "bye"
N msgstr "hejdå"
N 
 #: src/common/xchat.c:842
 #, c-format
N msgid "Enter reason to kick %s:"
N msgstr "Ange orsak för att sparka ut %s:"
N 
 #: src/common/xchat.c:843
N msgid "Sendfile"
N msgstr "Skickafil"
N 
 #: src/common/xchat.c:844
N msgid "Dialog"
N msgstr "Dialog"
 
 
G msgid ""
G "(C) 1998-2001 Peter Zelezny <zed@linux.com>\n"
G "\n"
G "An IRC Client for UNIX.\n"
G "\n"
G "This binary was compiled on "
G msgstr ""
G "© 1998-2001 Peter Zelezny <zed@linux.com>\n"
G "\n"
G "En IRC-klient för UNIX.\n"
G "\n"
G "Denna binärfil kompilerades på "
 #: src/fe-gtk/ascii.c:131
N msgid "Character Chart"
N msgstr "Teckenkarta"
N 
 #: src/fe-gtk/banlist.c:173 src/fe-gtk/ignoregui.c:342
N msgid "Mask"
N msgstr "Mask"
N 
 #: src/fe-gtk/banlist.c:173 src/fe-gtk/dccgui.c:374 src/fe-gtk/dccgui.c:378
N msgid "From"
N msgstr "Från"
N 
 #: src/fe-gtk/banlist.c:173
N msgid "Date"
N msgstr "Datum"
N 
 #: src/fe-gtk/banlist.c:181
 #, c-format
N msgid "X-Chat: Ban List (%s)"
N msgstr "X-Chat: Bannlysningslista (%s)"
N 
 #: src/fe-gtk/banlist.c:206
N msgid "Unban"
N msgstr "Ta bort bannlysning"
N 
 #: src/fe-gtk/banlist.c:215
N msgid "Crop"
N msgstr "Kapa"
N 
 #. butWipe = gtkutil_button (vbox2, GTK_STOCK_CLEAR, 0, banlist_wipe,
 #. sess, _("Wipe"), 0, 0);
 #: src/fe-gtk/banlist.c:227
N msgid "Wipe"
N msgstr "Töm"
 
G msgid "Ascii Chart"
G msgstr "ASCII-tabell"
 #: src/fe-gtk/banlist.c:236
N msgid "Refresh"
N msgstr "Uppdatera"
 
 
 #: src/fe-gtk/chanlist.c:681
N msgid "Apply Match to:"
N msgstr "Verkställ matchning på:"
N 
 #: src/fe-gtk/chanlist.c:705
 
 #: src/fe-gtk/dccgui.c:264
 #, c-format
 msgid ""
 "   File: %s\n"
 "  To/From: %s\n"
G "   Size: %d\n"
N "   Size: %u\n"
 "   Port: %d\n"
 " IP Number: %s\n"
G "Start Time: %s"
N "Start Time: %s  Max CPS: %d\n"
 msgstr ""
 "    Fil: %s\n"
 " Till/Från: %s\n"
G "  Storlek: %d\n"
N "  Storlek: %u\n"
 "   Port: %d\n"
 " IP-nummer: %s\n"
G " Starttid: %s"
N " Starttid: %s  Max CPS: %d\n"
 
 
 #: src/fe-gtk/dccgui.c:417 src/fe-gtk/dccgui.c:591 src/fe-gtk/dccgui.c:716
N msgid "Abort"
N msgstr "Avbryt"
N 
 #: src/fe-gtk/dccgui.c:419 src/fe-gtk/dccgui.c:717
 
 #: src/fe-gtk/dccgui.c:421
 msgid "Resume"
G msgstr "Återgå"
N msgstr "Återuppta"
 
 
 #: src/fe-gtk/fe-gtk.c:137
 msgid ""
G "%s %s Options:\n"
N "Options:\n"
N " -d, --cfgdir DIRECTORY  use a different config dir\n"
N " -a, --no-auto      don't auto connect\n"
N " -v, --version      show version information\n"
N "\n"
N "URL:\n"
N " irc://server:port/channel\n"
 "\n"
 msgstr ""
G "Flaggor för %s %s:\n"
N "Flaggor:\n"
N "\n"
N " -d, --cfgdir KATALOG   använd en annan konfigurationskatalog\n"
N " -a, --noauto       anslut inte automatiskt\n"
N " -v, --version      visa versionsinformation\n"
N "\n"
N "URL:\n"
N " irc://server:port/kanal\n"
 "\n"
 
 #: src/fe-gtk/fe-gtk.c:201
 #, c-format
 msgid ""
G "Cannot open font:\n"
N "Failed to open font:\n"
 "\n"
 "%s"
 msgstr ""
G "Kan inte öppna typsnitt:\n"
N "Misslyckades med att öppna typsnitt:\n"
 "\n"
 "%s"
 
G msgid "gdk_font_load failed"
G msgstr "gdk_font_load misslyckades"
 #: src/fe-gtk/fe-gtk.c:539
N msgid "Search buffer is empty.\n"
N msgstr "Sökbufferten är tom.\n"
 
 
G msgid "The channel topic"
G msgstr "Kanalens ämne"
 #: src/fe-gtk/maingui.c:450
 #, c-format
N msgid "Topic for %s is: %s"
N msgstr "Ämnet för %s är: %s"
N 
 #: src/fe-gtk/maingui.c:454
N msgid "No topic is set"
N msgstr "Inget ämne är satt"
N 
 #: src/fe-gtk/maingui.c:943
N msgid "Some file transfers still active, quit xchat?"
N msgstr "En del filöverföringar är fortfarande aktiva. Avsluta xchat?"
N 
 #: src/fe-gtk/maingui.c:979
N msgid "No other tabs open, quit xchat?"
N msgstr "Inga andra flikar öppna. Avsluta xchat?"
 
 
G msgid "Open Toolbox"
G msgstr "Öppna verktygslåda"
G 
G msgid "Close Toolbox"
G msgstr "Stäng verktygslåda"
G 
G msgid "Conf"
G msgstr "Konf"
G 
G msgid "Conference mode (no join/part msgs)"
G msgstr "Konferensläge (inga meddelanden då folk går in respektive lämnar)"
G 
G msgid "CP"
G msgstr "FI"
 #: src/fe-gtk/maingui.c:1234
N msgid "Topic Protection"
N msgstr "Ämnesskydd"
 
G msgid "Color Paste"
G msgstr "Färginklistring"
 #: src/fe-gtk/maingui.c:1235
N msgid "No outside messages"
N msgstr "Inga meddelanden från utomstående"
 
G msgid "Ascii"
G msgstr "ASCII"
G 
G msgid "Open ASCII Chart"
G msgstr "Öppna ASCII-tabell"
G 
G msgid "Underline"
G msgstr "Understruken"
G 
G msgid "Bold"
G msgstr "Fet"
G 
G msgid "Plain Text"
G msgstr "Vanlig text"
G 
G msgid "Hide/Show Userlist"
G msgstr "Visa/Göm användarlista"
 #: src/fe-gtk/maingui.c:1236
N msgid "Secret"
N msgstr "Hemlig"
N 
 #: src/fe-gtk/maingui.c:1237
N msgid "Invite Only"
N msgstr "Kräver inbjudan"
N 
 #: src/fe-gtk/maingui.c:1239
N msgid "Moderated"
N msgstr "Modererad"
 
 #: src/fe-gtk/maingui.c:1240
N msgid "Ban List"
N msgstr "Bannlysningslista"
N 
 #: src/fe-gtk/maingui.c:1242
 
G msgid "Ban List"
G msgstr "Bannlysningslista"
G 
G msgid "Moderated"
G msgstr "Modererad"
 #: src/fe-gtk/maingui.c:1270
N msgid "Close this tab/window"
N msgstr "Stäng denna flik/detta fönster"
N 
 #: src/fe-gtk/maingui.c:1274
N msgid "Attach/Detach this tab"
N msgstr "Fäst/Lösgör denna flik"
N 
 #: src/fe-gtk/maingui.c:1359
N msgid "Show/Hide userlist"
N msgstr "Visa/Dölj användarlista"
N 
 #: src/fe-gtk/maingui.c:1662
N msgid "Insert color code"
N msgstr "Infoga färgkod"
 
G msgid "Invite Only"
G msgstr "Kräver inbjudan"
 #: src/fe-gtk/maingui.c:1682
 #, c-format
N msgid "(%s) Channel settings"
N msgstr "(%s) Kanalinställningar"
 
G msgid "Secret"
G msgstr "Hemlig"
 #: src/fe-gtk/maingui.c:1692
N msgid "Beep on message"
N msgstr "Pip vid meddelande"
N 
 #: src/fe-gtk/maingui.c:1694
N msgid "Hide join/parts"
N msgstr "Dölj anslutningar/lämnanden"
 
G msgid "No outside messages"
G msgstr "Inga meddelanden från utomstående"
 #: src/fe-gtk/maingui.c:1696
N msgid "Color paste"
N msgstr "Färginklistring"
 
G msgid "Topic Protection"
G msgstr "Ämnesskydd"
 #: src/fe-gtk/maingui.c:1719
N msgid "Enter new nickname:"
N msgstr "Ange nytt smeknamn:"
N 
 #: src/fe-gtk/maingui.c:1792
N msgid "Channel Options"
N msgstr "Kanalalternativ"
 
 
 #: src/fe-gtk/menu.c:679
N msgid "X-Chat: User menu"
N msgstr "X-Chat: Användarmeny"
N 
 #. sep
 #: src/fe-gtk/menu.c:688
N msgid "Edit This Menu..."
N msgstr "Redigera denna meny..."
N 
 #: src/fe-gtk/menu.c:790
 
G msgid "Select a Perl script to load"
G msgstr "Välj ett Perlskript att läsa in"
G 
G msgid "Select a Plugin to load"
G msgstr "Välj en insticksmodul att läsa in"
G 
G msgid "Select a Python script to load"
G msgstr "Välj ett Pythonskript att läsa in"
G 
G msgid "X-Chat: User Defined Commands"
G msgstr "X-Chat: Användardefinierade kommandon"
 #: src/fe-gtk/menu.c:949
N msgid ""
N "User Commands - Special codes:\n"
N "\n"
N "%c = current channel\n"
N "%m = machine info\n"
N "%n = your nick\n"
N "%t = time/date\n"
N "%v = xchat version\n"
N "%2 = word 2\n"
N "%3 = word 3\n"
N "&2 = word 2 to the end of line\n"
N "&3 = word 3 to the end of line\n"
N "\n"
N "eg:\n"
N "/cmd john hello\n"
N "\n"
N "%2 would be \"john\"\n"
N "&2 would be \"john hello\"."
N msgstr ""
N "Användarkommandon - specialkoder:\n"
N "\n"
N "%c = aktuell kanal\n"
N "%m = maskininformation\n"
N "%n = ditt smeknamn\n"
N "%t = tid/datum\n"
N "%v = xchat-version\n"
N "%2 = ord 2\n"
N "%3 = ord 3\n"
N "&2 = ord 2 till slutet på raden\n"
N "&3 = ord 3 till slutet på raden\n"
N "\n"
N "Exempel:\n"
N "/cmd nisse hej\n"
N "\n"
N "%2 blir då \"nisse\"\n"
N "&2 blir då \"nisse hej\"."
 
G msgid "X-Chat: Userlist Popup menu"
G msgstr "X-Chat: Popupmeny i användarlista"
 #: src/fe-gtk/menu.c:964
N msgid ""
N "Userlist Buttons - Special codes:\n"
N "\n"
N "%a = all selected nicks\n"
N "%c = current channel\n"
N "%h = selected nick's hostname\n"
N "%m = machine info\n"
N "%n = your nick\n"
N "%s = selected nick\n"
N "%t = time/date\n"
N msgstr ""
N "Knappar i användarlistan - specialkoder:\n"
N "\n"
N "%a = alla markerade smeknamn\n"
N "%c = aktuell kanal\n"
N "%h = markerade smeknamnets värdnamn\n"
N "%m = datorinformation\n"
N "%n = ditt smeknamn\n"
N "%s = markerade smeknamnet\n"
N "%t = tid/datum\n"
 
G msgid "X-Chat: Replace menu"
G msgstr "X-Chat: Ersättningsmeny"
 #: src/fe-gtk/menu.c:973
N msgid ""
N "Dialog Buttons - Special codes:\n"
N "\n"
N "%a = all selected nicks\n"
N "%c = current channel\n"
N "%h = selected nick's hostname\n"
N "%m = machine info\n"
N "%n = your nick\n"
N "%s = selected nick\n"
N "%t = time/date\n"
N msgstr ""
N "Dialogknappar - specialkoder:\n"
N "\n"
N "%a = alla markerade smeknamn\n"
N "%c = aktuell kanal\n"
N "%h = markerade smeknamnets värdnamn\n"
N "%m = datorinformation\n"
N "%n = ditt smeknamn\n"
N "%s = markerade smeknamnet\n"
N "%t = tid/datum\n"
 
G msgid "X-Chat: User menu"
G msgstr "X-Chat: Användarmeny"
 #: src/fe-gtk/menu.c:982
N msgid ""
N "CTCP Replies - Special codes:\n"
N "\n"
N "%d = data (the whole ctcp)\n"
N "%m = machine info\n"
N "%s = nick who sent the ctcp\n"
N "%t = time/date\n"
N "%2 = word 2\n"
N "%3 = word 3\n"
N "&2 = word 2 to the end of line\n"
N "&3 = word 3 to the end of line\n"
N "\n"
N msgstr ""
N "CTCP-svar - specialkoder:\n"
N "\n"
N "%d = data (hela ctcp-kommandot)\n"
N "%m = datorinformation\n"
N "%s = smeknamnet som skickade ctcp-kommandot\n"
N "%t = tid/datum\n"
N "%2 = ord 2\n"
N "%3 = ord 3\n"
N "&2 = ord 2 till slutet på raden\n"
N "&3 = ord 3 till slutet på raden\n"
N "\n"
 
 #: src/fe-gtk/menu.c:992
 #, c-format
N msgid ""
N "URL Handlers - Special codes:\n"
N "\n"
N "%s = the URL string\n"
N "\n"
N "Putting a ! infront of the command\n"
N "indicates it should be sent to a\n"
N "shell instead of X-Chat"
N msgstr ""
N "URL-hanterare - specialkoder:\n"
N "\n"
N "%s = URL-strängen\n"
N "\n"
N "Genom att ange ett ! framför kommandot\n"
N "indikerar du att kommandot ska skickas\n"
N "till ett skal istället för X-Chat"
N 
 #: src/fe-gtk/menu.c:1001
N msgid "X-Chat: User Defined Commands"
N msgstr "X-Chat: Användardefinierade kommandon"
N 
 #: src/fe-gtk/menu.c:1008
N msgid "X-Chat: Userlist Popup menu"
N msgstr "X-Chat: Popupmeny i användarlista"
N 
 #: src/fe-gtk/menu.c:1015
N msgid "X-Chat: Replace"
N msgstr "X-Chat: Ersätt"
N 
 #: src/fe-gtk/menu.c:1022
 
 #: src/fe-gtk/menu.c:1048
N msgid "X-Chat: Dialog buttons"
N msgstr "X-Chat: Dialogknappar"
N 
 #: src/fe-gtk/menu.c:1055
 
G msgid "Server List.."
 #: src/fe-gtk/menu.c:1143
N msgid "_X-Chat"
N msgstr "_X-Chat"
N 
 #: src/fe-gtk/menu.c:1144
N msgid "Server List..."
 msgstr "Serverlista..."
 
G msgid "New Server Tab.."
G msgstr "Ny serverflik..."
G 
G msgid "New Server Window.."
G msgstr "Nytt serverfönster..."
G 
G msgid "New Channel Tab.."
G msgstr "Ny kanalflik..."
G 
G msgid "New Channel Window.."
G msgstr "Nytt kanalfönster..."
 #: src/fe-gtk/menu.c:1148
N msgid "Server Tab..."
N msgstr "Serverflik..."
 
G msgid "New Shell Tab.."
 #: src/fe-gtk/menu.c:1149
N msgid "Channel Tab..."
N msgstr "Kanalflik..."
N 
 #: src/fe-gtk/menu.c:1150
N msgid "Server Window..."
N msgstr "Serverfönster..."
N 
 #: src/fe-gtk/menu.c:1151
N msgid "Channel Window..."
N msgstr "Kanalfönster..."
N 
 #: src/fe-gtk/menu.c:1156 src/fe-gtk/menu.c:1158
N msgid "Load Plugin or Script..."
N msgstr "Läs in insticksmodul eller skript..."
N 
 #: src/fe-gtk/menu.c:1162
N msgid "New Shell Tab..."
 msgstr "Ny skalflik..."
 
G msgid "Close"
G msgstr "Stäng"
 #: src/fe-gtk/menu.c:1168
N msgid "Detach Tab"
N msgstr "Ta loss flik"
N 
 #: src/fe-gtk/menu.c:1169
N msgid "Close Tab"
N msgstr "Stäng flik"
 
 
G msgid "Channel List Window.."
G msgstr "Kanallistefönster..."
G 
G msgid "File Send Window.."
G msgstr "Filsändningsfönster..."
G 
G msgid "File Receive Window.."
G msgstr "Filmottagningsfönster..."
G 
G msgid "DCC Chat Window.."
G msgstr "DCC-chattfönster..."
G 
G msgid "Raw Log Window.."
G msgstr "Råloggsfönster..."
G 
G msgid "URL Grabber Window.."
G msgstr "URL-fångarfönster..."
G 
G msgid "Notify List Window.."
G msgstr "Notifieringslistefönster..."
G 
G msgid "Ban List Window.."
G msgstr "Bannlysningslistefönster..."
G 
G msgid "Ignore Window.."
G msgstr "Ignoreringsfönster..."
G 
G msgid "Flush Buffer"
G msgstr "Töm buffert"
G 
G msgid "Search Buffer.."
G msgstr "Sök i buffert..."
G 
G msgid "Save Buffer.."
G msgstr "Spara buffert..."
 #. 17
 #: src/fe-gtk/menu.c:1173
N msgid "_IRC"
N msgstr "_IRC"
 
 
G msgid "Auto Rejoin on Kick"
G msgstr "Gå in automatiskt vid kick"
 #. 24
 #: src/fe-gtk/menu.c:1180
N msgid "Auto Rejoin when Kicked"
N msgstr "Gå in igen automatiskt vid kick"
 
G msgid "Auto ReConnect to Server"
 #: src/fe-gtk/menu.c:1181
N msgid "Auto Reconnect to Server"
 msgstr "Automatisk återanslutning till server"
 
 
G msgid "Auto Accept DCC Chat"
G msgstr "Acceptera DCC-chattar automatiskt"
G 
G msgid "Auto Accept DCC Send"
G msgstr "Acceptera DCC-sändningar automatiskt"
G 
G msgid "Setup.."
G msgstr "Inställningar..."
 #: src/fe-gtk/menu.c:1185
N msgid "Auto Accept Direct Chat"
N msgstr "Acceptera direktchattar automatiskt"
N 
 #: src/fe-gtk/menu.c:1186
N msgid "Auto Accept Files"
N msgstr "Acceptera filer automatiskt"
N 
 #: src/fe-gtk/menu.c:1188
N msgid "_Server"
N msgstr "_Server"
N 
 #. 32
 #: src/fe-gtk/menu.c:1190
N msgid "S_ettings"
N msgstr "_Inställningar"
N 
 #. 33
 #: src/fe-gtk/menu.c:1191
N msgid "Preferences..."
N msgstr "Inställningar..."
N 
 #: src/fe-gtk/menu.c:1193
N msgid "Lists"
N msgstr "Listor"
N 
 #: src/fe-gtk/menu.c:1194
N msgid "Auto Replace..."
N msgstr "Automatisk ersättning..."
N 
 #: src/fe-gtk/menu.c:1195
N msgid "CTCP Replies..."
N msgstr "CTCP-svar..."
N 
 #: src/fe-gtk/menu.c:1196
N msgid "Dialog Buttons..."
N msgstr "Dialogknappar..."
N 
 #: src/fe-gtk/menu.c:1197
N msgid "Key Bindings..."
N msgstr "Tangentbindningar..."
N 
 #: src/fe-gtk/menu.c:1198
N msgid "Text Events..."
N msgstr "Texthändelser..."
N 
 #: src/fe-gtk/menu.c:1199
N msgid "URL Handlers..."
N msgstr "URL-hanterare..."
N 
 #: src/fe-gtk/menu.c:1200
N msgid "User Commands..."
N msgstr "Användarkommandon..."
N 
 #: src/fe-gtk/menu.c:1201
N msgid "Userlist Buttons..."
N msgstr "Knappar i användarlista..."
N 
 #: src/fe-gtk/menu.c:1202
N msgid "Userlist Popup..."
N msgstr "Popupmeny i användarlista..."
N 
 #. 56
 #: src/fe-gtk/menu.c:1207
N msgid "Reload Settings"
N msgstr "Läs om inställningar"
N 
 #: src/fe-gtk/menu.c:1209
N msgid "Save Settings now"
N msgstr "Spara inställningar nu"
N 
 #: src/fe-gtk/menu.c:1210
N msgid "Save Settings on exit"
N msgstr "Spara inställningar vid avslut"
N 
 #: src/fe-gtk/menu.c:1213
N msgid "_Window"
N msgstr "_Fönster"
N 
 #: src/fe-gtk/menu.c:1214
N msgid "Ban List..."
N msgstr "Bannlysningslista..."
N 
 #: src/fe-gtk/menu.c:1215
N msgid "Channel List..."
N msgstr "Kanallista..."
N 
 #: src/fe-gtk/menu.c:1216
N msgid "Character Chart..."
N msgstr "Teckentabell..."
N 
 #: src/fe-gtk/menu.c:1217
N msgid "Direct Chat..."
N msgstr "Direktchatt..."
N 
 #: src/fe-gtk/menu.c:1218
N msgid "File Receive..."
N msgstr "Filmottagning..."
N 
 #: src/fe-gtk/menu.c:1219
N msgid "File Send..."
N msgstr "Filsändning..."
N 
 #: src/fe-gtk/menu.c:1220
N msgid "Ignore List..."
N msgstr "Ignoreringslista..."
N 
 #: src/fe-gtk/menu.c:1221
N msgid "Notify List..."
N msgstr "Notifieringslista..."
N 
 #: src/fe-gtk/menu.c:1222
N msgid "Plugins and Scripts..."
N msgstr "Insticksmoduler och skript..."
N 
 #: src/fe-gtk/menu.c:1223
N msgid "Raw Log..."
N msgstr "Rålogg..."
N 
 #. 51
 #: src/fe-gtk/menu.c:1224
N msgid "URL Grabber..."
N msgstr "URL-fångare..."
N 
 #: src/fe-gtk/menu.c:1226
N msgid "C_lear Text"
N msgstr "T_öm text"
N 
 #: src/fe-gtk/menu.c:1227
N msgid "Search Text..."
N msgstr "Sök text..."
N 
 #: src/fe-gtk/menu.c:1228
N msgid "Save Text..."
N msgstr "Spara text..."
N 
 #: src/fe-gtk/menu.c:1230
N msgid "_Help"
N msgstr "_Hjälp"
N 
 #. 62
 #: src/fe-gtk/menu.c:1231
N msgid "_Contents"
N msgstr "_Innehåll"
N 
N msgid "Contents"
N msgstr "Innehåll"
N 
 #: src/fe-gtk/menu.c:1232
N msgid "_About"
N msgstr "_Om"
N 
N msgid "About"
N msgstr "Om"
N 
 #: src/fe-gtk/notifygui.c:94
N msgid "Offline"
N msgstr "Frånkopplad"
N 
 #: src/fe-gtk/notifygui.c:97
N msgid "Never"
N msgstr "Aldrig"
N 
 #: src/fe-gtk/notifygui.c:116
N msgid "Online"
N msgstr "Ansluten"
N 
 #: src/fe-gtk/notifygui.c:157
N msgid "Enter nickname to add:"
N msgstr "Ange smeknamn att lägga till:"
N 
 #: src/fe-gtk/notifygui.c:164
N msgid "User"
N msgstr "Användare"
N 
 #: src/fe-gtk/notifygui.c:164
N msgid "Server"
N msgstr "Server"
N 
 #: src/fe-gtk/notifygui.c:164
N msgid "Last Seen"
N msgstr "Sågs senast"
N 
 #: src/fe-gtk/notifygui.c:173
N msgid "X-Chat: Notify List"
N msgstr "X-Chat: Notifieringslista"
N 
 #: src/fe-gtk/notifygui.c:189 src/fe-gtk/servlistgui.c:695
N msgid "Add"
N msgstr "Lägg till"
N 
 #: src/fe-gtk/notifygui.c:191
N msgid "Remove"
N msgstr "Ta bort"
N 
 #: src/fe-gtk/plugingui.c:106
N msgid "Select a Plugin or Script to load"
N msgstr "Välj en insticksmodul eller skript att läsa in"
N 
 #: src/fe-gtk/plugingui.c:149
N msgid "Version"
N msgstr "Version"
N 
 #: src/fe-gtk/plugingui.c:149 src/fe-gtk/textgui.c:374
N msgid "Description"
N msgstr "Beskrivning"
N 
 #: src/fe-gtk/plugingui.c:165
N msgid "X-Chat: Plugins and Scripts"
N msgstr "X-Chat: Insticksmoduler och skript"
N 
N msgid "Plugins and Scripts"
N msgstr "Insticksmoduler och skript"
N 
 #: src/fe-gtk/plugingui.c:179
N msgid "_Load..."
N msgstr "_Läs in..."
N 
 #: src/fe-gtk/plugingui.c:183
N msgid "_UnLoad"
N msgstr "_Glöm"
N 
 #: src/fe-gtk/rawlog.c:78
N msgid "Save rawlog"
N msgstr "Spara rålogg"
N 
 #: src/fe-gtk/rawlog.c:94
 #, c-format
N msgid "X-Chat: Rawlog (%s)"
N msgstr "X-Chat: Rålogg (%s)"
N 
 #: src/fe-gtk/rawlog.c:122
N msgid "Clear rawlog"
N msgstr "Töm rålogg"
N 
 #: src/fe-gtk/rawlog.c:125
N msgid "Save rawlog..."
N msgstr "Spara rålogg..."
N 
 #: src/fe-gtk/search.c:47
N msgid "The window you opened this Search for doesn't exist anymore."
N msgstr "Fönstret som du öppnade detta sökfönster för finns inte längre."
N 
 #: src/fe-gtk/search.c:91
N msgid "X-Chat: Search"
N msgstr "X-Chat: Sök"
N 
 #: src/fe-gtk/search.c:100
N msgid "Find:"
N msgstr "Sök:"
N 
 #: src/fe-gtk/search.c:114
N msgid "Find"
N msgstr "Sök"
N 
 #: src/fe-gtk/search.c:117 src/fe-gtk/urlgrab.c:134
N msgid "Clear"
N msgstr "Töm"
N 
 #: src/fe-gtk/search.c:119
N msgid "Close"
N msgstr "Stäng"
N 
 #: src/fe-gtk/servlistgui.c:159
 #, c-format
N msgid "Settings for %s"
N msgstr "Inställningar för %s"
N 
 #: src/fe-gtk/servlistgui.c:200 src/fe-gtk/servlistgui.c:273
N msgid "New Network"
N msgstr "Nytt nätverk"
N 
 #: src/fe-gtk/servlistgui.c:368
 #, c-format
N msgid "Really remove network \"%s\" and all its servers?"
N msgstr "Vill du verkligen ta bort nätverket \"%s\" och alla dess servrar?"
N 
 #: src/fe-gtk/servlistgui.c:405 src/fe-gtk/servlistgui.c:431
 #, c-format
N msgid "_Remove \"%s\""
N msgstr "_Ta bort \"%s\""
N 
 #: src/fe-gtk/servlistgui.c:412
N msgid "_Add new server"
N msgstr "_Lägg till ny server"
N 
 #: src/fe-gtk/servlistgui.c:438
 #, c-format
N msgid "Move \"%s\" _down"
N msgstr "Flytta _ned \"%s\""
N 
 #: src/fe-gtk/servlistgui.c:445
 #, c-format
N msgid "Move \"%s\" _up"
N msgstr "Flytta _upp \"%s\""
N 
 #: src/fe-gtk/servlistgui.c:456
N msgid "_Add new network"
N msgstr "_Lägg till nytt nätverk"
N 
 #: src/fe-gtk/servlistgui.c:809
N msgid "Global User Info"
N msgstr "Global användarinformation"
N 
 #: src/fe-gtk/servlistgui.c:817
N msgid "Nick Names:"
N msgstr "Smeknamn:"
N 
 #: src/fe-gtk/servlistgui.c:836 src/fe-gtk/servlistgui.c:1037
N msgid "User Name:"
N msgstr "Användarnamn:"
N 
 #: src/fe-gtk/servlistgui.c:849 src/fe-gtk/servlistgui.c:1039
N msgid "Real Name:"
N msgstr "Verkligt namn:"
N 
 #: src/fe-gtk/servlistgui.c:891
N msgid "C_onnect"
N msgstr "_Anslut"
N 
 #: src/fe-gtk/servlistgui.c:899
N msgid "Connect in a _new tab"
N msgstr "Anslut i en _ny flik"
N 
 #: src/fe-gtk/servlistgui.c:957
N msgid "Servers"
N msgstr "Servrar"
N 
 #: src/fe-gtk/servlistgui.c:995
N msgid "Character Set:"
N msgstr "Teckentabell:"
N 
 #: src/fe-gtk/servlistgui.c:1035
N msgid "Nick Name:"
N msgstr "Smeknamn:"
N 
 #: src/fe-gtk/servlistgui.c:1040
N msgid "Server Password:"
N msgstr "Serverlösenord:"
N 
 #: src/fe-gtk/servlistgui.c:1042
N msgid "Join Channels:"
N msgstr "Gå in i kanaler:"
N 
 #: src/fe-gtk/servlistgui.c:1044
N msgid "Channels to join, separated by commas, but not spaces!"
N msgstr "Kanaler att gå in i, åtskilda med kommatecken men inte med blanksteg!"
N 
 #: src/fe-gtk/servlistgui.c:1045
N msgid "Connect Command:"
N msgstr "Anslutningskommando:"
N 
 #: src/fe-gtk/servlistgui.c:1047
N msgid ""
N "Command to execute after connecting. Can be used to authenticate to NickServ"
N msgstr ""
N "Kommando att utföra efter anslutning. Kan användas för autentisering till "
N "NickServ"
N 
 #: src/fe-gtk/servlistgui.c:1055
N msgid "Cycle until connected"
N msgstr "Byt server tills ansluten"
N 
 #: src/fe-gtk/servlistgui.c:1056
N msgid "Use global user info"
N msgstr "Använd global användarinformation"
N 
 #: src/fe-gtk/servlistgui.c:1057
N msgid "Use secure SSL"
N msgstr "Använd säker SSL"
N 
 #: src/fe-gtk/servlistgui.c:1058
N msgid "Auto connect at startup"
N msgstr "Anslut automatiskt vid uppstart"
N 
 #: src/fe-gtk/servlistgui.c:1059
N msgid "Use a proxy server"
N msgstr "Använd en proxyserver"
N 
 #: src/fe-gtk/servlistgui.c:1060
N msgid "Accept invalid cert."
N msgstr "Acceptera ogiltigt certifikat"
N 
 #: src/fe-gtk/servlistgui.c:1069
N msgid "Settings for Selected Network"
N msgstr "Inställningar för valt nätverk"
N 
 #: src/fe-gtk/servlistgui.c:1109
N msgid "Edit mode"
N msgstr "Redigeringsläge"
N 
 #: src/fe-gtk/servlistgui.c:1116
N msgid "Networks"
N msgstr "Nätverk"
N 
 #.
 #. but = gtk_check_button_new_with_label (_("Skip MOTD"));
 #. gtk_toggle_button_set_active (GTK_TOGGLE_BUTTON (but),
 #. prefs.skipmotd);
 #. g_signal_connect (G_OBJECT (but), "toggled",
 #. G_CALLBACK (skip_motd), 0);
 #. gtk_box_pack_start (GTK_BOX (hbox), but, TRUE, FALSE, 0);
 #. gtk_widget_show (but);
 #. add_tip (but, _("Don't display the message-of-the-day when logging in"));
 #.
 #: src/fe-gtk/servlistgui.c:1161
N msgid "No server list on startup"
N msgstr "Ingen serverlista vid uppstart"
N 
 #: src/fe-gtk/servlistgui.c:1185
N msgid "X-Chat: Server List"
N msgstr "X-Chat: Serverlista"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:79
N msgid "Font:"
N msgstr "Typsnitt:"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:80
N msgid "Background image:"
N msgstr "Bakgrundsbild:"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:81
N msgid "Time stamp format:"
N msgstr "Tidsstämplingsformat:"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:82
N msgid "See strftime manpage for details."
N msgstr "Se manualsidan för strftime för detaljer."
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:83
N msgid "Time stamp text"
N msgstr "Tidsstämplingstext"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:84
N msgid "Transparent background"
N msgstr "Genomskinlig bakgrund"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:85
N msgid "Indent nicks"
N msgstr "Dra in smeknamn"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:86
N msgid "Tint transparency"
N msgstr "Tona genomskinlighet"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:87
N msgid "Colored nicks"
N msgstr "Färgade smeknamn"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:88
N msgid "Strip mIRC color"
N msgstr "Ta bort mIRC-färg"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:89
N msgid "Scrollback lines:"
N msgstr "Rulla tillbaka rader:"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:90
N msgid "Tint red:"
N msgstr "Röd toning:"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:91
N msgid "Tint green:"
N msgstr "Grön toning:"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:92
N msgid "Tint blue:"
N msgstr "Blå toning:"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:98
 #, c-format
N msgid "Interpret %nnn as an ASCII value"
N msgstr "Tolka %nnn som ett ASCII-värde"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:99
N msgid "Automatic nick completion"
N msgstr "Automatisk smeknamnskomplettering"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:100
N msgid "Interpret %C, %B as Color, Bold etc"
N msgstr "Tolka %C, %B som färg, fet, osv"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:101 src/fe-gtk/setup.c:133
N msgid "Use the Text box font and colors"
N msgstr "Använd typsnittet och färgerna för textrutor"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:102
N msgid "Nick completion suffix:"
N msgstr "Suffix för smeknamnskomplettering:"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:108
N msgid "Off"
N msgstr "Av"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:109
N msgid "Graph"
N msgstr "Graf"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:110
N msgid "Info text"
N msgstr "Infotext"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:111
N msgid "Both"
N msgstr "Både och"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:117
N msgid "A-Z, Ops first"
N msgstr "A-Ö, operatörer först"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:118
N msgid "A-Z"
N msgstr "A-Ö"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:119
N msgid "Z-A, Ops last"
N msgstr "Ö-A, operatörer sist"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:120
N msgid "Z-A"
N msgstr "Ö-A"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:121
N msgid "Unsorted"
N msgstr "Osorterad"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:127
N msgid "Lag meter:"
N msgstr "Eftersläpningsmätare:"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:128
N msgid "Throttle meter:"
N msgstr "Minskningsmätare:"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:129
N msgid "Userlist sorted by:"
N msgstr "Användarlistan sorteras efter:"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:130
N msgid "Double-click command:"
N msgstr "Dubbelklickskommando:"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:131
N msgid "Show hostnames in userlist"
N msgstr "Visa värdnamn i användarlista"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:132
N msgid "Userlist buttons enabled"
N msgstr "Aktivera knappar i användarlista"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:139
N msgid "Windows"
N msgstr "Fönster"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:140 src/fe-gtk/setup.c:755
N msgid "Tabs"
N msgstr "Flikar"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:146
N msgid "Bottom"
N msgstr "nederst"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:147
N msgid "Top"
N msgstr "överst"
N 
 #. N_("Left"),
 #. N_("Right"),
 #: src/fe-gtk/setup.c:150
N msgid "Hidden"
N msgstr "Dold"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:156
N msgid "Show tabs at:"
N msgstr "Visa flikar:"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:157
N msgid "Open channels in:"
N msgstr "Öppna kanaler i:"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:158
N msgid "Open dialogs in:"
N msgstr "Öppna dialogfönster i:"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:159
N msgid "Open utilities in:"
N msgstr "Öppna verktyg i:"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:159
N msgid "Open DCC, Ignore, Notify etc, in tabs or windows?"
N msgstr ""
N "Öppna DCC-, ignorerings-, notifieringsfönster osv. i flikar eller fönster?"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:160
N msgid "Shorten tabs to:"
N msgstr "Korta ner flikar till:"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:160
N msgid "letters."
N msgstr "bokstäver."
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:161
N msgid "Open tab for server messages"
N msgstr "Öppna flik för servermeddelanden"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:162
N msgid "Only highlight tabs on channel messages"
N msgstr "Färgmarkera endast flikar vid kanalmeddelanden"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:163
N msgid "Open tab for server notices"
N msgstr "Öppna flik för servernotiser"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:164
N msgid "Pop new tabs to front"
N msgstr "Nya flikar längst fram"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:170
N msgid "Download files to:"
N msgstr "Spara hämtade filer i:"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:171
N msgid "Move completed files to:"
N msgstr "Flytta färdighämtade filer till:"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:172
N msgid "DCC IP address:"
N msgstr "DCC-IP-adress:"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:173
N msgid "Claim you are at this address when offering files."
N msgstr "Utge dig för att vara på denna adress när du erbjuder filer."
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:174
N msgid "First DCC send port:"
N msgstr "Första DCC-sändningsport:"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:175
N msgid "Last DCC send port:"
N msgstr "Sista DCC-sändningsport:"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:176
N msgid "(Leave ports at zero for full range)."
N msgstr "(Lämna värdet noll vid portar för fullständigt intervall)."
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:177
N msgid "Auto open DCC send list"
N msgstr "Öppna DCC-sändlista automatiskt"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:178
N msgid "Convert spaces to underscore"
N msgstr "Omvandla blanksteg till understreck"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:179
N msgid "In filenames, before sending"
N msgstr "I filnamn, innan skickande"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:180
N msgid "Auto open DCC chat list"
N msgstr "Öppna DCC-chattlista automatiskt"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:181
N msgid "Save nickname in filenames"
N msgstr "Spara smeknamn i filnamn"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:182
N msgid "Auto open DCC receive list"
N msgstr "Öppna DCC-mottagningslista automatiskt"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:183
N msgid "Get my IP from IRC server"
N msgstr "Hämta mitt IP-nummer från IRC-servern"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:184
N msgid ""
N "/WHOIS yourself to find your real address. Use this if you have a 192.168.*."
N "* address!"
N msgstr ""
N "Gör /WHOIS på dig själv för att hitta din verkliga adress. Använd detta om "
N "du har en adress av typen 192.168.*.*!"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:185
N msgid "Max. send CPS:"
N msgstr "Max. CPS för skickande:"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:186 src/fe-gtk/setup.c:188
N msgid "Max. speed for one transfer"
N msgstr "Max. hastighet för en överföring"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:187
N msgid "Max. receive CPS:"
N msgstr "Max. CPS för mottagning:"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:189
N msgid "Max. global send CPS:"
N msgstr "Max. CPS för globalt skickande:"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:190 src/fe-gtk/setup.c:192
N msgid "Max. speed for all traffic"
N msgstr "Max. hastighet för all trafik"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:191
N msgid "Max. global receive CPS:"
N msgstr "Max. CPS för global mottagning:"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:193
N msgid "(Leave at zero for full speed file transfers)."
N msgstr "(Lämna värdet noll för överföringar med full hastighet)."
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:199
N msgid "Default quit message:"
N msgstr "Standardmeddelande för avsluta:"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:200
N msgid "Default part message:"
N msgstr "Standardmeddelande för lämna:"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:201
N msgid "Default away message:"
N msgstr "Standardmeddelande för frånvaro:"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:203
N msgid "(Can be a text file relative to ~/.xchat2/)."
N msgstr "(Kan vara en textfil relativ till ~/.xchat2/)."
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:205
N msgid "(Can be a text file relative to config\\)."
N msgstr "(Kan vara en textfil relativ till config\\)."
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:207
N msgid "Extra words to highlight on:"
N msgstr "Extra ord att färgmarkera:"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:208
N msgid "(Separate multiple words with commas)."
N msgstr "(Separera flera ord med kommatecken)."
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:209
N msgid "Show away once"
N msgstr "Visa frånvaro endast en gång"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:209
N msgid "Show identical away messages only once"
N msgstr "Visa identiska frånvaromeddelanden endast en gång"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:210
N msgid "Beep on private messages"
N msgstr "Pip vid privata meddelanden"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:211
N msgid "Automatically unmark away"
N msgstr "Avmarkera frånvaro automatiskt"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:211
N msgid "Unmark yourself as away before sending messages"
N msgstr "Avmarkerering av din frånvaro innan skickande av meddelanden"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:212
N msgid "Beep on channel messages"
N msgstr "Pip vid kanalmeddelanden"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:213
N msgid "Announce away messages"
N msgstr "Meddela frånvaromeddelanden"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:213
N msgid "Announce your away messages to all channels"
N msgstr "Meddela dina frånvaromeddelanden till alla kanaler"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:214
N msgid "Display MODEs in raw form"
N msgstr "Visa MODE-kommandon i rå form"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:215
N msgid "Auto reconnect delay:"
N msgstr "Fördröjning för automatisk återanslutning:"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:221
N msgid "Log filename mask:"
N msgstr "Mask för loggfilsnamn:"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:222
 #, c-format
N msgid "(%s=Server %c=Channel %n=Network)."
N msgstr "(%s=Server %c=Kanal %n=Nätverk)."
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:223
N msgid "Log timestamp format:"
N msgstr "Format för tidsstämpling av loggar:"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:224
N msgid "(See strftime manpage for details)."
N msgstr "(Se manualsidan för strftime för detaljer)."
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:225
N msgid "Enable logging of conversations"
N msgstr "Aktivera loggning av konversationer"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:226
N msgid "Insert timestamps in logs"
N msgstr "Infoga tidsstämplar i loggar"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:232
N msgid "(Disabled)"
N msgstr "(Inaktiverad)"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:233
N msgid "Wingate"
N msgstr "Wingate"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:234
N msgid "Socks4"
N msgstr "Socks4"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:235
N msgid "Socks5"
N msgstr "Socks5"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:236
N msgid "HTTP"
N msgstr "HTTP"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:242
N msgid "Address to bind to:"
N msgstr "Adress att binda till:"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:243
N msgid "(Only useful for computers with multiple addresses)."
N msgstr "(Endast användbart för datorer med flera adresser)."
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:244
N msgid "Proxy server:"
N msgstr "Proxyserver:"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:245
N msgid "Proxy port:"
N msgstr "Proxyport:"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:246
N msgid "Proxy type:"
N msgstr "Proxytyp:"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:432
N msgid "Select an Image File"
N msgstr "Välj en bildfil"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:459
N msgid "Select font"
N msgstr "Välj typsnitt"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:516
N msgid "Browse..."
N msgstr "Bläddra..."
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:636
N msgid "Select color"
N msgstr "Välj färg"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:700
N msgid "mIRC colors:"
N msgstr "mIRC-färger:"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:708
N msgid "Foreground:"
N msgstr "Förgrund:"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:709
N msgid "Background:"
N msgstr "Bakgrund:"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:711
N msgid "Mark fore:"
N msgstr "Markering förgrund:"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:712
N msgid "Mark back:"
N msgstr "Markering bakgrund:"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:714
N msgid "New Data:"
N msgstr "Nya data:"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:715
N msgid "New Message:"
N msgstr "Nytt meddelande:"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:716
N msgid "Highlight:"
N msgstr "Färgmarkera:"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:751
N msgid "Interface"
N msgstr "Gränssnitt"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:752
N msgid "Text box"
N msgstr "Textfält"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:753
N msgid "Input box"
N msgstr "Inmatningsfält"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:754
N msgid "User list"
N msgstr "Användarlista"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:756
N msgid "Colors"
N msgstr "Färger"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:758
N msgid "Chatting"
N msgstr "Chattande"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:759
N msgid "General"
N msgstr "Allmänt"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:760
N msgid "Logging"
N msgstr "Loggning"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:762
N msgid "Network"
N msgstr "Nätverk"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:763
N msgid "Network setup"
N msgstr "Nätverksinställningar"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:764
N msgid "File transfers"
N msgstr "Filöverföringar"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:869
N msgid "Categories"
N msgstr "Kategorier"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:991
N msgid "X-Chat: Preferences"
N msgstr "X-Chat: Inställningar"
N 
 #: src/fe-gtk/textgui.c:177
N msgid "There was an error parsing the string"
N msgstr "Det uppstod ett fel vid tolkning av strängen"
N 
 #: src/fe-gtk/textgui.c:185
 #, c-format
N msgid "This signal is only passed %d args, $%d is invalid"
N msgstr "Denna signal skickas endast %d argument, $%d är ogiltigt"
N 
 #: src/fe-gtk/textgui.c:297 src/fe-gtk/textgui.c:319
N msgid "Print Texts File"
N msgstr "Skriv ut textfil"
N 
 #: src/fe-gtk/textgui.c:373
N msgid "Event"
N msgstr "Händelse"
N 
 #: src/fe-gtk/textgui.c:373
N msgid "Sound"
N msgstr "Ljud"
N 
 #: src/fe-gtk/textgui.c:374
N msgid "$ Number"
N msgstr "$-nummer"
N 
 #: src/fe-gtk/textgui.c:383
N msgid "Edit Events"
N msgstr "Redigera händelser"
N 
 #: src/fe-gtk/textgui.c:422
N msgid "Sound file: "
N msgstr "Ljudfil: "
N 
 #: src/fe-gtk/textgui.c:456
N msgid "Save As"
N msgstr "Spara som"
N 
 #: src/fe-gtk/textgui.c:461
N msgid "Load From"
N msgstr "Läs in från"
N 
 #: src/fe-gtk/textgui.c:466
N msgid "Test All"
N msgstr "Testa allt"
N 
 #: src/fe-gtk/urlgrab.c:70
N msgid "Select a file to save to"
N msgstr "Välj en fil att spara till"
N 
 #: src/fe-gtk/urlgrab.c:118
N msgid "X-Chat: URL Grabber"
N msgstr "X-Chat: URL-fångare"
N 
 #~ msgid "port"
 #~ msgstr "port"
N 
 #~ msgid "Load Plugin..."
 #~ msgstr "Läs in insticksmodul..."
N 
 #~ msgid "Replace Popup..."
 #~ msgstr "Ersättningsfönster..."
N 
 #~ msgid "Cannot create ~/.xchat"
 #~ msgstr "Kan inte skapa ~/.xchat"
N 
 #~ msgid "Bye"
 #~ msgstr "Hejdå"
N 
 #~ msgid "characters."
 #~ msgstr "tecken."
N 
 #~ msgid "Load plugin..."
 #~ msgstr "Läs in insticksmodul..."
N 
 #~ msgid "X-Chat Homepage..."
 #~ msgstr "X-Chats hemsida..."
N 
 #~ msgid "Online Docs..."
 #~ msgstr "Online-dokumentation..."
N 
 #~ msgid "About X-Chat..."
 #~ msgstr "Om X-Chat..."
N 
 #~ msgid "Choose File"
 #~ msgstr "Välj fil"
N 
 #~ msgid "Ascii Chart"
 #~ msgstr "ASCII-tabell"
N 
 #~ msgid "Link/DeLink this tab"
 #~ msgstr "Länka/Avlänka denna flik"
N 
 #~ msgid "(%s) Network encoding"
 #~ msgstr "(%s) Nätverkskodning"
N 
 #~ msgid "System default"
 #~ msgstr "Systemstandard"
N 
 #~ msgid "Auto ReJoin on Kick"
 #~ msgstr "Gå in automatiskt vid kick"
N 
 #~ msgid "Server settings"
 #~ msgstr "Serverinställningar"
N 
 #~ msgid "Send and Receive UTF8"
 #~ msgstr "Skicka och ta emot UTF8"
N 
 #~ msgid "X-Chat"
 #~ msgstr "X-Chat"
N 
 #~ msgid "Ban List Window..."
 #~ msgstr "Bannlysningslistefönster..."
N 
 #~ msgid "ASCII Window..."
 #~ msgstr "ASCII-fönster..."
N 
 #~ msgid "F_lush Buffer"
 #~ msgstr "T_öm buffert"
N 
 #~ msgid "Save Buffer..."
 #~ msgstr "Spara buffert..."
N 
 #~ msgid "User Modes"
 #~ msgstr "Användarlägen"
N 
 #~ msgid "Plugins"
 #~ msgstr "Insticksmoduler"
N 
 #~ msgid "User Menu"
 #~ msgstr "Användarmeny"
N 
 #~ msgid "Edit User Menu"
 #~ msgstr "Redigera användarmeny"
N 
 #~ msgid "Left"
 #~ msgstr "till vänster"
N 
 #~ msgid "Right"
 #~ msgstr "till höger"
N 
 #~ msgid "_Load"
 #~ msgstr "_Läs in"
N 
 #~ msgid "_UnLoad..."
 #~ msgstr "_Glöm..."
N 
 #~ msgid "(Can be a text file relative to %s)."
 #~ msgstr "(Kan vara en textfil relativ till %s)."
N 
 #~ msgid "(Can be a text file relative to ~/.xchat/)."
 #~ msgstr "(Kan vara en textfil relativ till ~/.xchat/)."
N 
 #~ msgid "NewServer"
 #~ msgstr "NyServer"
N 
 #~ msgid "Open extra tab for each server"
 #~ msgstr "Öppna extra flik för varje server"
N 
 #~ msgid "New Server"
 #~ msgstr "Ny server"
N 
 #~ msgid "New server"
 #~ msgstr "Ny server"
N 
 #~ msgid "New network"
 #~ msgstr "Nytt nätverk"
N 
 #~ msgid "Server List 2..."
 #~ msgstr "Serverlista 2..."
N 
 #~ msgid "Network Name:"
 #~ msgstr "Nätverksnamn:"
N 
 #~ msgid "Channnel settings"
 #~ msgstr "Kanalinställningar"
N 
 #~ msgid "Use secure socket layer (SSL)"
 #~ msgstr "Använd SSL"
N 
 #~ msgid "Error compiling script\n"
 #~ msgstr "Fel vid kompilering av skript\n"
N 
 #~ msgid "Error Loading file\n"
 #~ msgstr "Fel vid inläsning av fil\n"
N 
 #~ msgid "Perl scripting not available in this compilation.\n"
 #~ msgstr "Perlskriptande är inte tillgängligt i denna kompilering.\n"
N 
 #~ msgid "LOADDLL <file>, loads a plugin"
 #~ msgstr "LOADDLL <fil>, läser in en insticksmodul"
N 
 #~ msgid "PKILL <name>, kills the script of the given name"
 #~ msgstr "PKILL <namn>, dödar skriptet med angivet namn"
N 
 #~ msgid "PLIST, lists the current python scripts"
 #~ msgstr "PLIST, listar de aktuella pythonskripten"
N 
 #~ msgid "PLOAD loads a python script"
 #~ msgstr "PLOAD läser in ett pythonskript"
N 
 #~ msgid "RMDLL <dll name>, unloads a plugin"
 #~ msgstr "RMDLL <dll-namn>, glömmer en insticksmodul"
N 
 #~ msgid "UNLOADALL, Unloads all perl scripts"
 #~ msgstr "UNLOADALL, glömmer alla perlskript"
N 
 #~ msgid "gdk_font_load failed"
 #~ msgstr "gdk_font_load misslyckades"
N 
 #~ msgid "Open ASCII Chart"
 #~ msgstr "Öppna ASCII-tabell"
N 
 #~ msgid "Encoding"
 #~ msgstr "Kodning"
N 
 #~ msgid "Select a Perl script to load"
 #~ msgstr "Välj ett Perlskript att läsa in"
N 
 #~ msgid "Select a Python script to load"
 #~ msgstr "Välj ett Pythonskript att läsa in"
N 
 #~ msgid "Scripts & Plugins"
 #~ msgstr "Skript och insticksmoduler"
N 
 #~ msgid "Unload All Scripts"
 #~ msgstr "Glöm alla skript"
N 
 #~ msgid "Perl List"
 #~ msgstr "Perllista"
N 
 #~ msgid "Load Python Script..."
 #~ msgstr "Läs in Pythonskript..."
N 
 #~ msgid "Python List"
 #~ msgstr "Pythonlista"
N 
 #~ msgid "Catagories"
 #~ msgstr "Kategorier"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "The default download directory is your\n"
 #~ "home dir, you should change this at some stage."
 #~ msgstr ""
 #~ "Standardhämtningskatalogen är din hemkatalog,\n"
 #~ "du bör ändra detta vid något tillfälle."
N 
 #~ msgid "/LISTDLL, Lists all currenly loaded plugins\n"
 #~ msgstr "/LISTDLL, listar alla för tillfället inlästa insticksmoduler\n"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "/MKICKB, Sets a ban of *@* and mass kicks everyone except you in the "
 #~ "current channel (needs chanop)\n"
 #~ msgstr ""
 #~ "/MKICKB, sätter en bannlysning på *@* och sparkar ut alla utom dig själv "
 #~ "från den aktuella kanalen (kräver kanaloperatörsstatus)\n"
N 
 #~ msgid "/SCPINFO, Lists some information about current Perl bindings\n"
 #~ msgstr "/SCPINFO, listar information om aktuella Perlbindningar\n"
N 
 #~ msgid "/TIMER <seconds> <command>\n"
 #~ msgstr "/TIMER <sekunder> <kommando>\n"
N 
 #~ msgid "Registered Scripts:\n"
 #~ msgstr "Registrerade skript:\n"
N 
 #~ msgid "Inbound Handlers:\n"
 #~ msgstr "Hanterare för inkommande:\n"
N 
 #~ msgid "Command Handlers:\n"
 #~ msgstr "Kommandohanterare:\n"
N 
 #~ msgid "Print Handlers:\n"
 #~ msgstr "Utskriftshanterare:\n"
N 
 #~ msgid "{to|from}"
 #~ msgstr "{till|från}"
N 
 #~ msgid "DCC type"
 #~ msgstr "DCC-typ"
N 
 #~ msgid "Priv Yes/No"
 #~ msgstr "Priv Ja/Nej"
N 
 #~ msgid "Noti Yes/No"
 #~ msgstr "Noti Ja/Nej"
N 
 #~ msgid "Chan Yes/No"
 #~ msgstr "Kana Ja/Nej"
N 
 #~ msgid "Ctcp Yes/No"
 #~ msgstr "Ctcp Ja/Nej"
N 
 #~ msgid "Invi Yes/No"
 #~ msgstr "Inbj Ja/Nej"
N 
 #~ msgid "Unig Yes/No"
 #~ msgstr "Avig Ja/Nej"
N 
 #~ msgid "Number of messages"
 #~ msgstr "Antal meddelanden"
N 
 #~ msgid "Bytes in mailbox"
 #~ msgstr "Byte i brevlådan"
N 
 #~ msgid "-%C10-%C11>%O$t%B$1%B %C14(%C10$3%C14)%C has joined $2"
 #~ msgstr "-%C10-%C11>%O$t%B$1%B %C14(%C10$3%C14)%C gick in i $2"
N 
 #~ msgid "%C13*%O$t$1 $2%O"
 #~ msgstr "%C13*%O$t$1 $2%O"
N 
 #~ msgid "%C13*%O$t%C8%B$1%B%O $2%O"
 #~ msgstr "%C13*%O$t%C8%B$1%B%O $2%O"
N 
 #~ msgid "%C2<%O$1%C2>%O$t$2%O"
 #~ msgstr "%C2<%O$1%C2>%O$t$2%O"
N 
 #~ msgid "%C2<%C8%B$1%B%C2>%O$t$2%O"
 #~ msgstr "%C2<%C8%B$1%B%C2>%O$t$2%O"
N 
 #~ msgid "%C12*%C13$1%C12*$t%O$2%O"
 #~ msgstr "%C12*%C13$1%C12*$t%O$2%O"
N 
 #~ msgid "-%C10-%C11-%O$t$1 is now known as $2"
 #~ msgstr "-%C10-%C11-%O$t$1 är nu känd som $2"
N 
 #~ msgid "-%C10-%C11-%O$t$1 has changed the topic to: $2%O"
 #~ msgstr "-%C10-%C11-%O$t$1 har bytt ämne till: $2%O"
N 
 #~ msgid "-%C10-%C11-%O$tTopic for %C11$1%C is %C11$2%O"
 #~ msgstr "-%C10-%C11-%O$tÄmnet för %C11$1%C är %C11$2%O"
N 
 #~ msgid "<%C10-%C11-%O$t$1 has kicked $2 from $3 ($4%O)"
 #~ msgstr "<%C10-%C11-%O$t$1 har sparkat ut $2 från $3 ($4%O)"
N 
 #~ msgid "<%C10-%C11-%O$t$1 %C14(%O$2%C14)%C has left $3"
 #~ msgstr "%C10-%C11-%O$t$1 %C14(%O$2%C14)%C har lämnat $3"
N 
 #~ msgid "-%C10-%C11-%O$tChannel $1 created on $2"
 #~ msgstr "-%C10-%C11-%O$tKanalen $1 skapad på $2"
N 
 #~ msgid "-%C10-%C11-%O$tTopic for %C11$1%C set by %C11$2%C at %C11$3%O"
 #~ msgstr "-%C10-%C11-%O$tÄmnet för %C11$1%C satt av %C11$2%C den %C11$3%O"
N 
 #~ msgid "<%C10-%C11-%O$t$1 has quit %C14(%O$2%O%C14)%O"
 #~ msgstr "<%C10-%C11-%O$t$1 har avslutat %C14(%O$2%O%C14)%O"
N 
 #~ msgid "-%C10-%C11-%O$tPing reply from $1 : $2 second(s)"
 #~ msgstr "-%C10-%C11-%O$tPingsvar från $1: $2 sekund(er)"
N 
 #~ msgid "%C12-%C13$1%C12-%O$t$2%O"
 #~ msgstr "%C12-%C13$1%C12-%O$t$2%O"
N 
 #~ msgid "-%C10-%C11>%O$t%BYou%B are now talking on %C11$2%O"
 #~ msgstr "-%C10-%C11>%O$t%BDu%B pratar nu på %C11$2%O"
N 
 #~ msgid "%C6<%O$1%C6>%O$t$2%O"
 #~ msgstr "%C6<%O$1%C6>%O$t$2%O"
N 
 #~ msgid "-%C10-%C11-%O$tYou are now known as $2"
 #~ msgstr "-%C10-%C11-%O$tDu är nu känd som $2"
N 
 #~ msgid "-%C10-%C11-%O$tYou have been kicked from $2 by $3 ($4%O)"
 #~ msgstr "-%C10-%C11-%O$tDu har sparkats ut från $2 av $3 ($4%O)"
N 
 #~ msgid "-%C10-%C11-%O$tYou have left channel $3"
 #~ msgstr "-%C10-%C11-%O$tDu har lämnat kanalen $3"
N 
 #~ msgid "-%C10-%C11-%O$tReceived a CTCP Sound $1 from $2"
 #~ msgstr "-%C10-%C11-%O$tMottog ett CTCP Sound $1 från $2"
N 
 #~ msgid "-%C10-%C11-%O$tReceived a CTCP $1 from $2"
 #~ msgstr "-%C10-%C11-%O$tMottog ett CTCP $1 från $2"
N 
 #~ msgid "-%C10-%C11-%O$tReceived a CTCP $1 from $2 (to $3)"
 #~ msgstr "-%C10-%C11-%O$tMottog ett CTCP $1 från $2 (till $3)"
N 
 #~ msgid "-%C10-%C11-%O$t$1 sets channel keyword to $2"
 #~ msgstr "-%C10-%C11-%O$t$1 sätter kanalnyckelordet till $2"
N 
 #~ msgid "-%C10-%C11-%O$t$1 sets channel limit to $2"
 #~ msgstr "-%C10-%C11-%O$t$1 sätter kanalgränsen till $2"
N 
 #~ msgid "-%C10-%C11-%O$t$1 gives channel half-operator status to $2"
 #~ msgstr "-%C10-%C11-%O$t$1 ger halvkanaloperatörsstatus till $2"
N 
 #~ msgid "-%C10-%C11-%O$t$1 gives channel operator status to $2"
 #~ msgstr "-%C10-%C11-%O$t$1 ger kanaloperatörsstatus till $2"
N 
 #~ msgid "-%C10-%C11-%O$t$1 gives voice to $2"
 #~ msgstr "-%C10-%C11-%O$t$1 ger röststatus till $2"
N 
 #~ msgid "-%C10-%C11-%O$t$1 sets ban on $2"
 #~ msgstr "-%C10-%C11-%O$t$1 sätter bannlysning på $2"
N 
 #~ msgid "-%C10-%C11-%O$t$1 removes channel keyword"
 #~ msgstr "-%C10-%C11-%O$t$1 tar bort kanalnyckelordet"
N 
 #~ msgid "-%C10-%C11-%O$t$1 removes user limit"
 #~ msgstr "-%C10-%C11-%O$t$1 tar bort användargräns"
N 
 #~ msgid "-%C10-%C11-%O$t$1 removes channel half-operator status from $2"
 #~ msgstr "-%C10-%C11-%O$t$1 tar bort halvkanaloperatörsstatusen från $2"
N 
 #~ msgid "-%C10-%C11-%O$t$1 removes channel operator status from $2"
 #~ msgstr "-%C10-%C11-%O$t$1 tar bort kanaloperatörsstatus från $2"
N 
 #~ msgid "-%C10-%C11-%O$t$1 removes voice from $2"
 #~ msgstr "-%C10-%C11-%O$t$1 tar bort röststatus från $2"
N 
 #~ msgid "-%C10-%C11-%O$t$1 removes ban on $2"
 #~ msgstr "-%C10-%C11-%O$t$1 tar bort bannlysning av $2"
N 
 #~ msgid "-%C10-%C11-%O$t$1 sets exempt on $2"
 #~ msgstr "-%C10-%C11-%O$t$1 sätter undantag på $2"
N 
 #~ msgid "-%C10-%C11-%O$t$1 removes exempt on $2"
 #~ msgstr "-%C10-%C11-%O$t$1 tar bort undantag på $2"
N 
 #~ msgid "-%C10-%C11-%O$t$1 sets invite on $2"
 #~ msgstr "-%C10-%C11-%O$t$1 sätter inbjudan på $2"
N 
 #~ msgid "-%C10-%C11-%O$t$1 removes invite on $2"
 #~ msgstr "-%C10-%C11-%O$t$1 tar bort inbjudan på $2"
N 
 #~ msgid "-%C10-%C11-%O$t$1 sets mode $2$3 $4"
 #~ msgstr "-%C10-%C11-%O$t$1 sätter läget $2$3 $4"
N 
 #~ msgid "-%C10-%C11-%O$t%C12[%O$1%C12] %C14(%O$2@$3%C14) %O: $4%O"
 #~ msgstr "-%C10-%C11-%O$t%C12[%O$1%C12] %C14(%O$2@$3%C14) %O: $4%O"
N 
 #~ msgid "-%C10-%C11-%O$t%C12[%O$1%C12]%C $2"
 #~ msgstr "-%C10-%C11-%O$t%C12[%O$1%C12]%C $2"
N 
 #~ msgid "-%C10-%C11-%O$t%C12[%O$1%C12]%O $2"
 #~ msgstr "-%C10-%C11-%O$t%C12[%O$1%C12]%O $2"
N 
 #~ msgid "-%C10-%C11-%O$t%C12[%O$1%C12]%O idle %C11$2%O"
 #~ msgstr "-%C10-%C11-%O$t%C12[%O$1%C12]%O inaktiv %C11$2%O"
N 
 #~ msgid "-%C10-%C11-%O$t%C12[%O$1%C12]%O idle %C11$2%O, signon: %C11$3%O"
 #~ msgstr ""
 #~ "-%C10-%C11-%O$t%C12[%O$1%C12]%O inaktiv %C11$2%O, påloggning: %C11$3%O"
N 
 #~ msgid "-%C10-%C11-%O$t%C12[%O$1%C12] %Cis away %C14(%O$2%O%C14)"
 #~ msgstr "-%C10-%C11-%O$t%C12[%O$1%C12] %Cär frånvarande %C14(%O$2%O%C14)"
N 
 #~ msgid "-%C10-%C11-%O$t%C12[%O$1%C12] %CEnd of WHOIS list."
 #~ msgstr "-%C10-%C11-%O$t%C12[%O$1%C12] %CSlut på WHOIS-lista."
N 
 #~ msgid "-%C10-%C11-%O$tCannot join%C11 %B$1 %O(User limit reached)."
 #~ msgstr "-%C10-%C11-%O$tKan inte gå in i%C11 %B$1 %O(Användargränsen nådd)."
N 
 #~ msgid "-%C10-%C11-%O$tCannot join%C11 %B$1 %O(You are banned)."
 #~ msgstr "-%C10-%C11-%O$tKan inte gå in i%C11 %B$1 %O(Du är bannlyst)."
N 
 #~ msgid "-%C10-%C11-%O$tCannot join%C11 %B$1 %O(Channel is invite only)."
 #~ msgstr ""
 #~ "-%C10-%C11-%O$tKan inte gå in i%C11 %B$1 %O(Kanalen kräver injudan)."
N 
 #~ msgid "-%C10-%C11-%O$tCannot join%C11 %B$1 %O(Requires keyword)."
 #~ msgstr "-%C10-%C11-%O$tKan inte gå in i%C11 %B$1 %O(Kräver nyckelord)."
N 
 #~ msgid "-%C10-%C11-%O$tMOTD Skipped."
 #~ msgstr "-%C10-%C11-%O$tMOTD hoppades över."
N 
 #~ msgid "-%C10-%C11-%O$t$1%O"
 #~ msgstr "-%C10-%C11-%O$t$1%O"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "-%C10-%C11-%O$tYou have been invited to %C11$1%C by %C11$2%C (%C11$3%C)"
 #~ msgstr ""
 #~ "-%C10-%C11-%O$tDu har bjudits in till %C11$1%C av %C11$2%C (%C11$3%C)"
N 
 #~ msgid "-%C10-%C11-%O$t%C11Users on $1:%C $2"
 #~ msgstr "-%C10-%C11-%O$t%C11Användare på $1:%C $2"
N 
 #~ msgid "-%C10-%C11-%O$t$1 already in use. Retrying with $2.."
 #~ msgstr "-%C10-%C11-%O$t$1 används redan. Försöker igen med $2..."
N 
 #~ msgid "-%C10-%C11-%O$tNickname already in use. Use /NICK to try another."
 #~ msgstr ""
 #~ "-%C10-%C11-%O$tSmeknamnet används redan. Använd /NICK för att försöka med "
 #~ "ett annat."
N 
 #~ msgid "-%C10-%C11-%O$tUnknown host. Maybe you misspelled it?"
 #~ msgstr "-%C10-%C11-%O$tOkänd värd. Du kanske har stavat den fel?"
N 
 #~ msgid "-%C10-%C11-%O$tConnection failed. Error: $1"
 #~ msgstr "-%C10-%C11-%O$tAnslutningen misslyckades. Fel: $1"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "-%C10-%C11-%O$tConnecting to %C11$1 %C14(%C11$2%C14)%C port %C11$3%C.."
 #~ msgstr ""
 #~ "-%C10-%C11-%O$tAnsluter till %C11$1 %C14(%C11$2%C14)%C port %C11$3%C..."
N 
 #~ msgid "-%C10-%C11-%O$tConnected. Now logging in.."
 #~ msgstr "-%C10-%C11-%O$tAnsluten. Loggar nu in..."
N 
 #~ msgid "-%C10-%C11-%O$tStopped previous connection attempt (pid=$1)"
 #~ msgstr "-%C10-%C11-%O$tStoppade föregående anslutningsförsök (pid=$1)"
N 
 #~ msgid "-%C10-%C11-%O$tDisconnected ($1)."
 #~ msgstr "-%C10-%C11-%O$tKopplade från ($1)."
N 
 #~ msgid "-%C10-%C11-%O$tNo such DCC."
 #~ msgstr "-%C10-%C11-%O$tDet finns ingen sådan DCC."
N 
 #~ msgid "-%C10-%C11-%O$t$1 deleted from notify list."
 #~ msgstr "-%C10-%C11-%O$t$1 borttagen från notifieringslistan."
N 
 #~ msgid "-%C10-%C11-%O$t$1 added to notify list."
 #~ msgstr "-%C10-%C11-%O$t$1 lades till notifieringslistan."
N 
 #~ msgid "-%C10-%C11-%O$tChannel $1 modes: $2"
 #~ msgstr "-%C10-%C11-%O$tKanallägen för $1: $2"
N 
 #~ msgid "-%C10-%C11-%O$t$1 sets modes%B %C14[%O$2%B%C14]%O"
 #~ msgstr "-%C10-%C11-%O$t$1 sätter lägena%B %C14[%O$2%B%C14]%O"
N 
 #~ msgid "-%C10-%C11-%O$tYou have been killed by $1 ($2%O)"
 #~ msgstr "-%C10-%C11-%O$tDu har dödats av $1 ($2%O)"
N 
 #~ msgid "-%C10-%C11-%O$tDCC $1 %C11$2 %Cto %C11$3 %Cstalled - aborting."
 #~ msgstr "-%C10-%C11-%O$tDCC $1 %C11$2 %Ctill %C11$3 %Cstannade - avbryter."
N 
 #~ msgid "-%C10-%C11-%O$tDCC $1 %C11$2 %Cto %C11$3 %Ctimed out - aborting."
 #~ msgstr ""
 #~ "-%C10-%C11-%O$tDCC $1 %C11$2 %Ctill %C11$3 %Cgjorde time-out - avbryter."
N 
 #~ msgid ""
 #~ "-%C10-%C11-%O$tDCC CHAT failed. Connection to $1 %C14[%O$2:$3%C14]%O lost."
 #~ msgstr ""
 #~ "-%C10-%C11-%O$tDCC CHAT misslyckades. Anslutningen till $1 %C14[%O$2:$3%"
 #~ "C14]%O avbruten."
N 
 #~ msgid "-%C10-%C11-%O$tDCC RECV: Cannot open $1 for writing - aborting."
 #~ msgstr ""
 #~ "-%C10-%C11-%O$tDCC RECV: Kan inte öppna $1 för skrivning - avbryter."
N 
 #~ msgid "-%C10-%C11-%O$tDCC RECV $1 ($2) failed. Connection to $3 lost."
 #~ msgstr ""
 #~ "-%C10-%C11-%O$tDCC RECV $1 ($2) misslyckades. Anslutningen till $3 "
 #~ "avbruten."
N 
 #~ msgid ""
 #~ "-%C10-%C11-%O$tDCC RECV %C11$1%O from %C11$3%O complete %C14[%C11$4%O cps%"
 #~ "C14]%O."
 #~ msgstr ""
 #~ "-%C10-%C11-%O$tDCC RECV %C11$1%O från %C11$3%O klar %C14[%C11$4%O cps%"
 #~ "C14]%O."
N 
 #~ msgid "-%C10-%C11-%O$tDCC $1 connect attempt to %C11$2%O failed (err=$3)."
 #~ msgstr ""
 #~ "-%C10-%C11-%O$tDCC $1-anslutningsförsök till %C11$2%O misslyckades (fel="
 #~ "$3)."
N 
 #~ msgid ""
 #~ "-%C10-%C11-%O$tDCC $1 connection established $4 %C11$2 %C14[%O$3%C14]%O"
 #~ msgstr ""
 #~ "-%C10-%C11-%O$tDCC $1-anslutning etablerad $4 %C11$2 %C14[%O$3%C14]%O"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "-%C10-%C11-%O$tDCC SEND %C11$1%O failed. Connection to %C11$2%O lost."
 #~ msgstr ""
 #~ "-%C10-%C11-%O$tDCC SEND %C11$1%O misslyckades. Anslutningen till %C11$2%O "
 #~ "avbruten."
N 
 #~ msgid ""
 #~ "-%C10-%C11-%O$tDCC SEND %C11$1%O to %C11$2%O complete %C14[%C11$3%O cps%"
 #~ "C14]%O."
 #~ msgstr ""
 #~ "-%C10-%C11-%O$tDCC SEND %C11$1%O till %C11$2%O klar %C14[%C11$3%O cps%"
 #~ "C14]%O."
N 
 #~ msgid "-%C10-%C11-%O$tOffering %C11$1 %Cto %C11$2%O"
 #~ msgstr "-%C10-%C11-%O$tErbjuder %C11$1 %Ctill %C11$2%O"
N 
 #~ msgid "-%C10-%C11-%O$tDCC $1 %C11$2 %Cto %C11$3 %Caborted."
 #~ msgstr "-%C10-%C11-%O$tDCC $1 %C11$2 %Ctill %C11$3 %Cavbruten."
N 
 #~ msgid "-%C10-%C11-%O$tNo such DCC offer."
 #~ msgstr "-%C10-%C11-%O$tDet finns inget sådant DCC-erbjudande."
N 
 #~ msgid "-%C10-%C11-%O$tAlready offering CHAT to $1"
 #~ msgstr "-%C10-%C11-%O$tErbjuder redan CHAT till $1"
N 
 #~ msgid "-%C10-%C11-%O$tOffering DCC CHAT to $1"
 #~ msgstr "-%C10-%C11-%O$tErbjuder DCC CHAT till $1"
N 
 #~ msgid "-%C10-%C11-%O$tReceived a DCC CHAT offer from $1"
 #~ msgstr "-%C10-%C11-%O$tMottog ett DCC CHAT-erbjudande från $1"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "-%C10-%C11-%O$t%C11$1 %Chas requested to resume %C11$2 %Cfrom %C11$3%C."
 #~ msgstr ""
 #~ "-%C10-%C11-%O$t%C11$1 %Char begärt att återuppta %C11$2 %Cfrån %C11$3%C."
N 
 #~ msgid "-%C10-%C11-%O$t%C11$1 %Chas offered %C11$2 %C(%C11$3 %Cbytes)"
 #~ msgstr "-%C10-%C11-%O$t%C11$1 %Char erbjudit %C11$2 %C(%C11$3 %Cbyte)"
N 
 #~ msgid "-%C10-%C11-%O$tReceived '$1%O' from $2"
 #~ msgstr "-%C10-%C11-%O$tMottog \"$1%O\" från $2"
N 
 #~ msgid "-%C10-%C11-%O$tNotify: $1 is online ($2)."
 #~ msgstr "-%C10-%C11-%O$tNotifiering: $1 är ansluten ($2)."
N 
 #~ msgid "-%C10-%C11-%O$t$1 users in notify list."
 #~ msgstr "-%C10-%C11-%O$t$1 användare i notifieringslistan."
N 
 #~ msgid "-%C10-%C11-%O$tNotify list is empty."
 #~ msgstr "-%C10-%C11-%O$tNotifieringslistan är tom."
N 
 #~ msgid "-%C10-%C11-%O$tNo process is currently running"
 #~ msgstr "-%C10-%C11-%O$tIngen sådan process körs för tillfället"
N 
 #~ msgid "-%C10-%C11-%O$tA process is already running"
 #~ msgstr "-%C10-%C11-%O$tEn process kör redan"
N 
 #~ msgid "-%C10-%C11-%O$tLooking up %C11$1%C.."
 #~ msgstr "-%C10-%C11-%O$tSlår upp %C11$1%C..."
N 
 #~ msgid "-%C10-%C11-%O$tConnected."
 #~ msgstr "-%C10-%C11-%O$tAnsluten."
N 
 #~ msgid "-%C10-%C11-%O$tFound your IP: [$1]"
 #~ msgstr "-%C10-%C11-%O$tHittade ditt IP: [$1]"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "-%C10-%C11-%O$tThe file %C11$1%C already exists, saving it as %C11$2%O "
 #~ "instead."
 #~ msgstr ""
 #~ "-%C10-%C11-%O$tFilen %C11$1%C finns redan, sparar det som %C11$2%O "
 #~ "istället."
N 
 #~ msgid "%C3>%O$1%C3<%O$tCTCP $2%O"
 #~ msgstr "%C3>%O$1%C3<%O$tCTCP $2%O"
N 
 #~ msgid "%C3>%O$1%C3<%O$t$2%O"
 #~ msgstr "%C3>%O$1%C3<%O$t$2%O"
N 
 #~ msgid "%C12-%C13$1/Wallops%C12-%O$t$2%O"
 #~ msgstr "%C12-%C13$1/Wallops%C12-%O$t$2%O"
N 
 #~ msgid "%C08,02 Hostmask       PRIV NOTI CHAN CTCP INVI UNIG %O"
 #~ msgstr "%C08,02 Värdmask       PRIV NOTI KANA CTCP INBJ AVIG %O"
N 
 #~ msgid " $1 $2 $3 $4 $5 $6 $7"
 #~ msgstr " $1 $2 $3 $4 $5 $6 $7"
N 
 #~ msgid "%C08,02                          %O"
 #~ msgstr "%C08,02                          %O"
N 
 #~ msgid "%O%C11$1%O added to ignore list."
 #~ msgstr "%O%C11$1%O lades till i ignoreringslistan."
N 
 #~ msgid "%O%C11$1%O removed from ignore list."
 #~ msgstr "%O%C11$1%O togs bort från ignoreringslistan."
N 
 #~ msgid "-%C10-%C11-%O$tLooking up IP number for%C11 $1%O.."
 #~ msgstr "-%C10-%C11-%O$tSlår upp IP-numret för%C11 $1%O..."
N 
 #~ msgid " Ignore list is empty."
 #~ msgstr " Ignoreringslistan är tom."
N 
 #~ msgid "Ignore on %C11$1%O changed."
 #~ msgstr "Ignorering på %C11$1%O ändrades."
N 
 #~ msgid "-%C10-%C11-%O$tNotify: $1 is offline ($2)."
 #~ msgstr "-%C10-%C11-%O$tNotifiering: $1 är frånkopplad ($2)."
N 
 #~ msgid "-%C10-%C11-%O$tReceived a malformed DCC request from %C11$1%O."
 #~ msgstr ""
 #~ "-%C10-%C11-%O$tMottog en felaktigt utformad DCC-begäran från %C11$1%O."
N 
 #~ msgid "-%C10-%C11-%O$tContents of packet: \"$1%O\"."
 #~ msgstr "-%C10-%C11-%O$tInnehåll i paket: \"$1%O\"."
N 
 #~ msgid "<%C10-%C11-%O$t$1 %C14(%O$2%C14)%C has left $3 %C14(%O$4%C14)%O"
 #~ msgstr "<%C10-%C11-%O$t$1 %C14(%O$2%C14)%C har lämnat $3 %C14(%O$4%C14)%O"
N 
 #~ msgid "-%C10-%C11-%O$tYou have left channel $3 %C14(%O$4%C14)%O"
 #~ msgstr "-%C10-%C11-%O$tDu har lämnat kanalen $3 %C14(%O$4%C14)%O"
N 
 #~ msgid "-%C3-%C9-%O$tYou have new mail ($1 messages, $2 bytes total)."
 #~ msgstr "-%C3-%C9-%O$tDu har ny e-post ($1 meddelanden, totalt $2 byte)."
N 
 #~ msgid "-%C10-%C11-%O$tNo ping reply for $1 seconds, disconnecting."
 #~ msgstr "-%C10-%C11-%O$tInget pingsvar under $1 sekunder, kopplar från."
N 
 #~ msgid "-%C10-%C11-%O$tYou're inviting %C11$1%C to %C11$2%C (%C11$3%C)"
 #~ msgstr "-%C10-%C11-%O$tDu bjuder in %C11$1%C till %C11$2%C (%C11$3%C)"
N 
 #~ msgid "-%C10-%C11-%O$t$1 Banlist: %C3$4 %C4$2 %C5$3%O"
 #~ msgstr "-%C10-%C11-%O$t$1 Bannlysningslista: %C3$4 %C4$2 %C5$3%O"
N 
 #~ msgid "%UChannel     Users  Topic%O"
 #~ msgstr "%UKanal      Användare Ämne%O"
N 
 #~ msgid "%C08,02 %B-- Notify List --------------- %O"
 #~ msgstr "%C08,02 %B-- Notifieringslista --------------- %O"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "%C8,2 Type To/From  Status Size  Pos   File  %O%010%B%"
 #~ "C9--------------------------------------------------%O"
 #~ msgstr ""
 #~ "%C8,2 Typ  Till/Från  Status Storlek Pos   Fil   %O%010%B%"
 #~ "C9--------------------------------------------------%O"
N 
 #~ msgid "%C12-%C13$1/$2%C12-%O$t$3%O"
 #~ msgstr "%C12-%C13$1/$2%C12-%O$t$3%O"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "NAME SUB\n"
 #~ "CMD Direct Client-To-Client\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Send File\n"
 #~ "CMD /dcc send %s\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Offer Chat\n"
 #~ "CMD /dcc chat %s\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Abort Chat\n"
 #~ "CMD /dcc close chat %s\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME ENDSUB\n"
 #~ "CMD \n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME SUB\n"
 #~ "CMD CTCP\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Version\n"
 #~ "CMD /ctcp %s VERSION\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Userinfo\n"
 #~ "CMD /ctcp %s USERINFO\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Clientinfo\n"
 #~ "CMD /ctcp %s CLIENTINFO\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Ping\n"
 #~ "CMD /ping %s\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Time\n"
 #~ "CMD /ctcp %s TIME\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Finger\n"
 #~ "CMD /ctcp %s FINGER\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME XDCC List\n"
 #~ "CMD /ctcp %s XDCC LIST\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME CDCC List\n"
 #~ "CMD /ctcp %s CDCC LIST\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME ENDSUB\n"
 #~ "CMD \n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME SUB\n"
 #~ "CMD Oper\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Kill this user\n"
 #~ "CMD /quote KILL %s :die!\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME ENDSUB\n"
 #~ "CMD \n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME SUB\n"
 #~ "CMD Mode\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Give Voice\n"
 #~ "CMD /voice %s\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Take Voice\n"
 #~ "CMD /devoice %s\n"
 #~ "NAME SEP\n"
 #~ "CMD \n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Give Ops\n"
 #~ "CMD /op %s\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Take Ops\n"
 #~ "CMD /deop %s\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME ENDSUB\n"
 #~ "CMD \n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME SUB\n"
 #~ "CMD Ignore\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Ignore User\n"
 #~ "CMD /ignore %s!*@* ALL\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME UnIgnore User\n"
 #~ "CMD /unignore %s!*@*\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME ENDSUB\n"
 #~ "CMD \n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME SUB\n"
 #~ "CMD Kick/Ban\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Kick\n"
 #~ "CMD /kick %s\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Ban\n"
 #~ "CMD /ban %s\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME SEP\n"
 #~ "CMD \n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Ban *!*@*.host\n"
 #~ "CMD /ban %s 0\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Ban *!*@domain\n"
 #~ "CMD /ban %s 1\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Ban *!*user@*.host\n"
 #~ "CMD /ban %s 2\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Ban *!*user@domain\n"
 #~ "CMD /ban %s 3\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME SEP\n"
 #~ "CMD \n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME KickBan *!*@*.host\n"
 #~ "CMD /kickban %s 0\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME KickBan *!*@domain\n"
 #~ "CMD /kickban %s 1\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME KickBan *!*user@*.host\n"
 #~ "CMD /kickban %s 2\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME KickBan *!*user@domain\n"
 #~ "CMD /kickban %s 3\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME ENDSUB\n"
 #~ "CMD \n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME SUB\n"
 #~ "CMD Info\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Who\n"
 #~ "CMD /quote WHO %s\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Whois\n"
 #~ "CMD /quote WHOIS %s\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME DNS Lookup\n"
 #~ "CMD /dns %s\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Trace\n"
 #~ "CMD /quote TRACE %s\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME UserHost\n"
 #~ "CMD /quote USERHOST %s\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME ENDSUB\n"
 #~ "CMD \n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME SUB\n"
 #~ "CMD External\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Traceroute\n"
 #~ "CMD !rxvt -e /bin/sh -c \"/usr/sbin/traceroute %h ; sleep 30\"\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Ping\n"
 #~ "CMD !rxvt -e /bin/sh -c \"ping -c 4 %h ; sleep 30\"\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Telnet\n"
 #~ "CMD !rxvt -e telnet %h\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME ENDSUB\n"
 #~ "CMD \n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Open Query\n"
 #~ "CMD /query %s\n"
 #~ "\n"
 #~ msgstr ""
 #~ "NAME SUB\n"
 #~ "CMD Direkt klient-till-klient\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Skicka fil\n"
 #~ "CMD /dcc send %s\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Erbjud chatt\n"
 #~ "CMD /dcc chat %s\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Avbryt chatt\n"
 #~ "CMD /dcc close chat %s\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME ENDSUB\n"
 #~ "CMD \n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME SUB\n"
 #~ "CMD CTCP\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Version\n"
 #~ "CMD /ctcp %s VERSION\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Användarinformation\n"
 #~ "CMD /ctcp %s USERINFO\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Klientinformation\n"
 #~ "CMD /ctcp %s CLIENTINFO\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Ping\n"
 #~ "CMD /ping %s\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Tid\n"
 #~ "CMD /ctcp %s TIME\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Finger\n"
 #~ "CMD /ctcp %s FINGER\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME XDCC-lista\n"
 #~ "CMD /ctcp %s XDCC LIST\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME CDCC-lista\n"
 #~ "CMD /ctcp %s CDCC LIST\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME ENDSUB\n"
 #~ "CMD \n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME SUB\n"
 #~ "CMD Oper\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Döda denna användare\n"
 #~ "CMD /quote KILL %s :die!\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME ENDSUB\n"
 #~ "CMD \n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME SUB\n"
 #~ "CMD Mode\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Ge röststatus\n"
 #~ "CMD /voice %s\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Ta röststatus\n"
 #~ "CMD /devoice %s\n"
 #~ "NAME SEP\n"
 #~ "CMD \n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Ge operatörsstatus\n"
 #~ "CMD /op %s\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Ta operatörsstatus\n"
 #~ "CMD /deop %s\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME ENDSUB\n"
 #~ "CMD \n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME SUB\n"
 #~ "CMD Ignore\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Ignorera användare\n"
 #~ "CMD /ignore %s!*@* ALL\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Avignorera användare\n"
 #~ "CMD /unignore %s!*@*\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME ENDSUB\n"
 #~ "CMD \n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME SUB\n"
 #~ "CMD Utsparkning/Bannlysning\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Sparka ut\n"
 #~ "CMD /kick %s\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Bannlys\n"
 #~ "CMD /ban %s\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME SEP\n"
 #~ "CMD \n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Bannlys *!*@*.värd\n"
 #~ "CMD /ban %s 0\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Bannlys *!*@domän\n"
 #~ "CMD /ban %s 1\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Bannlys *!*användare@*.värd\n"
 #~ "CMD /ban %s 2\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Bannlys *!*användare@domän\n"
 #~ "CMD /ban %s 3\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME SEP\n"
 #~ "CMD \n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Sparka ut och bannlys *!*@*.värd\n"
 #~ "CMD /kickban %s 0\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Sparka ut och bannlys *!*@domän\n"
 #~ "CMD /kickban %s 1\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Sparka ut och bannlys *!*användare@*.värd\n"
 #~ "CMD /kickban %s 2\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Sparka ut och bannlys *!*användare@domän\n"
 #~ "CMD /kickban %s 3\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME ENDSUB\n"
 #~ "CMD \n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME SUB\n"
 #~ "CMD Information\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Vem\n"
 #~ "CMD /quote WHO %s\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Vemär\n"
 #~ "CMD /quote WHOIS %s\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME DNS-uppslagning\n"
 #~ "CMD /dns %s\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Spår\n"
 #~ "CMD /quote TRACE %s\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME AnvändareVärd\n"
 #~ "CMD /quote USERHOST %s\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME ENDSUB\n"
 #~ "CMD \n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME SUB\n"
 #~ "CMD Externt\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Traceroute\n"
 #~ "CMD !rxvt -e /bin/sh -c \"/usr/sbin/traceroute %h ; sleep 30\"\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Ping\n"
 #~ "CMD !rxvt -e /bin/sh -c \"ping -c 4 %h ; sleep 30\"\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Telnet\n"
 #~ "CMD !rxvt -e telnet %h\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME ENDSUB\n"
 #~ "CMD \n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Öppna dialog\n"
 #~ "CMD /query %s\n"
 #~ "\n"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "NAME Op\n"
 #~ "CMD /op %a\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME DeOp\n"
 #~ "CMD /deop %a\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Ban\n"
 #~ "CMD /ban %s\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Kick\n"
 #~ "CMD /kick %s\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Sendfile\n"
 #~ "CMD /dcc send %s\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Dialog\n"
 #~ "CMD /query %s\n"
 #~ "\n"
 #~ msgstr ""
 #~ "NAME Ge operatörsstatus\n"
 #~ "CMD /op %a\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Ta bort operatörsstatus\n"
 #~ "CMD /deop %a\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Bannlys\n"
 #~ "CMD /ban %s\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Sparka ut\n"
 #~ "CMD /kick %s\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Skicka fil\n"
 #~ "CMD /dcc send %s\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Dialog\n"
 #~ "CMD /query %s\n"
 #~ "\n"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "NAME Whois\n"
 #~ "CMD /whois %s\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Send\n"
 #~ "CMD /dcc send %s\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Chat\n"
 #~ "CMD /dcc chat %s\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Ping\n"
 #~ "CMD /ping %s\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Clear\n"
 #~ "CMD /clear\n"
 #~ "\n"
 #~ msgstr ""
 #~ "NAME Vemär\n"
 #~ "CMD /whois %s\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Skicka\n"
 #~ "CMD /dcc send %s\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Chatt\n"
 #~ "CMD /dcc chat %s\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Ping\n"
 #~ "CMD /ping %s\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Töm\n"
 #~ "CMD /clear\n"
 #~ "\n"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "NAME SUB\n"
 #~ "CMD IRC Stuff\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Disconnect\n"
 #~ "CMD /discon\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Reconnect\n"
 #~ "CMD /reconnect\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Part Channel\n"
 #~ "CMD /part\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Cycle Channel\n"
 #~ "CMD /cycle\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Server Map\n"
 #~ "CMD /quote MAP\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Server Links\n"
 #~ "CMD /quote LINKS\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Ping Server\n"
 #~ "CMD /ping\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME ENDSUB\n"
 #~ "CMD \n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME SUB\n"
 #~ "CMD Connect\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME irc.xchat.org #Linux\n"
 #~ "CMD /servchan irc.xchat.org 6667 #linux\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Go to EFNet\n"
 #~ "CMD /newserver irc.efnet.net\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME ENDSUB\n"
 #~ "CMD \n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME SUB\n"
 #~ "CMD Settings\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME TOGGLE Hide Version\n"
 #~ "CMD hide_version\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME TOGGLE Colored Nicks\n"
 #~ "CMD colorednicks\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME TOGGLE 1.4.x Nick Comp.\n"
 #~ "CMD old_nickcompletion\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME TOGGLE Strip mIRC color\n"
 #~ "CMD stripcolor\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME TOGGLE Filter Beeps\n"
 #~ "CMD filterbeep\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME TOGGLE Raw MODE Display\n"
 #~ "CMD raw_modes\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME TOGGLE Perl Warnings\n"
 #~ "CMD perlwarnings\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME TOGGLE Mail Checker\n"
 #~ "CMD mail_check\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME ENDSUB\n"
 #~ "CMD \n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME SUB\n"
 #~ "CMD External\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Run XMMS\n"
 #~ "CMD !xmms\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Run RXVT\n"
 #~ "CMD !rxvt\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME ENDSUB\n"
 #~ "CMD \n"
 #~ "\n"
 #~ msgstr ""
 #~ "NAME SUB\n"
 #~ "CMD IRC-saker\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Koppla från\n"
 #~ "CMD /discon\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Återanslut\n"
 #~ "CMD /reconnect\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Lämna kanal\n"
 #~ "CMD /part\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Återanslut till kanal\n"
 #~ "CMD /cycle\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Servertabell\n"
 #~ "CMD /quote MAP\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Serverlänkar\n"
 #~ "CMD /quote LINKS\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Pinga server\n"
 #~ "CMD /ping\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME ENDSUB\n"
 #~ "CMD \n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME SUB\n"
 #~ "CMD Anslut\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME irc.xchat.org #Linux\n"
 #~ "CMD /servchan irc.xchat.org 6667 #linux\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Gå till EFNet\n"
 #~ "CMD /newserver irc.efnet.net\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME ENDSUB\n"
 #~ "CMD \n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME SUB\n"
 #~ "CMD Inställningar\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME TOGGLE Dölj versionsinformation\n"
 #~ "CMD hide_version\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME TOGGLE Färgade smeknamn\n"
 #~ "CMD colorednicks\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME TOGGLE 1.4.x smeknamnskomplettering\n"
 #~ "CMD old_nickcompletion\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME TOGGLE Ta bort mIRC-färg\n"
 #~ "CMD stripcolor\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME TOGGLE Filtrera pip\n"
 #~ "CMD filterbeep\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME TOGGLE Rå MODE-visning\n"
 #~ "CMD raw_modes\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME TOGGLE Perlvarningar\n"
 #~ "CMD perlwarnings\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME TOGGLE E-postkontroll\n"
 #~ "CMD mail_check\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME ENDSUB\n"
 #~ "CMD \n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME SUB\n"
 #~ "CMD Externt\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Kör XMMS\n"
 #~ "CMD !xmms\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Kör RXVT\n"
 #~ "CMD !rxvt\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME ENDSUB\n"
 #~ "CMD \n"
 #~ "\n"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "NAME SUB\n"
 #~ "CMD Netscape...\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Open in existing\n"
 #~ "CMD !netscape -remote 'openURL(%s)'\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Open in new window\n"
 #~ "CMD !netscape -remote 'openURL(%s,new-window)'\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Run new Netscape\n"
 #~ "CMD !netscape %s\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME ENDSUB\n"
 #~ "CMD \n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME SUB\n"
 #~ "CMD Mozilla...\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Open in existing\n"
 #~ "CMD !mozilla -remote 'openURL(%s)'\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Open in new window\n"
 #~ "CMD !mozilla -remote 'openURL(%s,new-window)'\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Run new Mozilla\n"
 #~ "CMD !mozilla %s\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME ENDSUB\n"
 #~ "CMD \n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME SUB\n"
 #~ "CMD Galeon...\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Open in existing\n"
 #~ "CMD !galeon -x '%s'\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Open in new window\n"
 #~ "CMD !galeon -w '%s'\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Open in new tab\n"
 #~ "CMD !galeon -n '%s'\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Run new Galeon\n"
 #~ "CMD !galeon '%s'\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME ENDSUB\n"
 #~ "CMD \n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME SUB\n"
 #~ "CMD Opera...\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Open in existing\n"
 #~ "CMD !opera -remote 'openURL(%s)'\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Open in new window\n"
 #~ "CMD !opera -remote 'openURL(%s,new-window)'\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Run new Opera\n"
 #~ "CMD !opera %s\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME ENDSUB\n"
 #~ "CMD \n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME SUB\n"
 #~ "CMD Send URL to...\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Gnome URL Handler\n"
 #~ "CMD !gnome-moz-remote %s\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Lynx\n"
 #~ "CMD !rxvt -e lynx %s\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Links\n"
 #~ "CMD !rxvt -e links %s\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME w3m\n"
 #~ "CMD !rxvt -e w3m %s\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME NcFTP\n"
 #~ "CMD !rxvt -e ncftp %s\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME gFTP\n"
 #~ "CMD !gftp %s\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Konqueror\n"
 #~ "CMD !konqueror %s\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Telnet\n"
 #~ "CMD !rxvt -e telnet %s\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Ping\n"
 #~ "CMD !rxvt -e ping -c 4 %s\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME ENDSUB\n"
 #~ "CMD \n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Connect as IRC server\n"
 #~ "CMD /newserver %s\n"
 #~ "\n"
 #~ msgstr ""
 #~ "NAME SUB\n"
 #~ "CMD Netscape...\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Öppna i existarende\n"
 #~ "CMD !netscape -remote 'openURL(%s)'\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Öppna i nytt fönster\n"
 #~ "CMD !netscape -remote 'openURL(%s,new-window)'\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Kör ny Netscape\n"
 #~ "CMD !netscape %s\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME ENDSUB\n"
 #~ "CMD \n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME SUB\n"
 #~ "CMD Mozilla...\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Öppna i existerande\n"
 #~ "CMD !mozilla -remote 'openURL(%s)'\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Öppna i nytt fönster\n"
 #~ "CMD !mozilla -remote 'openURL(%s,new-window)'\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Kör ny Mozilla\n"
 #~ "CMD !mozilla %s\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME ENDSUB\n"
 #~ "CMD \n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME SUB\n"
 #~ "CMD Galeon...\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Öppna i existerande\n"
 #~ "CMD !galeon -x '%s'\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Öppna i nytt fönster\n"
 #~ "CMD !galeon -w '%s'\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Öppna i ny flik\n"
 #~ "CMD !galeon -n '%s'\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Kör ny Galeon\n"
 #~ "CMD !galeon '%s'\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME ENDSUB\n"
 #~ "CMD \n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME SUB\n"
 #~ "CMD Opera...\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Öppna i existerande\n"
 #~ "CMD !opera -remote 'openURL(%s)'\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Öppna i nytt fönster\n"
 #~ "CMD !opera -remote 'openURL(%s,new-window)'\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Kör ny Opera\n"
 #~ "CMD !opera %s\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME ENDSUB\n"
 #~ "CMD \n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME SUB\n"
 #~ "CMD Skicka URL till...\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Gnomes URL-hanterare\n"
 #~ "CMD !gnome-moz-remote %s\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Lynx\n"
 #~ "CMD !rxvt -e lynx %s\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Links\n"
 #~ "CMD !rxvt -e links %s\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME w3m\n"
 #~ "CMD !rxvt -e w3m %s\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME NcFTP\n"
 #~ "CMD !rxvt -e ncftp %s\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME gFTP\n"
 #~ "CMD !gftp %s\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Konqueror\n"
 #~ "CMD !konqueror %s\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Telnet\n"
 #~ "CMD !rxvt -e telnet %s\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Ping\n"
 #~ "CMD !rxvt -e ping -c 4 %s\n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME ENDSUB\n"
 #~ "CMD \n"
 #~ "\n"
 #~ "NAME Anslut som IRC-server\n"
 #~ "CMD /newserver %s\n"
 #~ "\n"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "An IRC Client for UNIX.\n"
 #~ "\n"
 #~ "This binary was compiled on "
 #~ msgstr ""
 #~ "En IRC-klient för UNIX.\n"
 #~ "\n"
 #~ "Denna binärfil kompilerades på "
N 
 #~ msgid ""
 #~ "\n"
 #~ "Using GTK %d.%d.%d X %d\n"
 #~ "Running on %s"
 #~ msgstr ""
 #~ "\n"
 #~ "Använder GTK %d.%d.%d X %d\n"
 #~ "Kör på %s"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "(C) 1998-2001 Peter Zelezny <zed@xchat.org>\n"
 #~ "\n"
 #~ "An IRC Client for UNIX.\n"
 #~ "\n"
 #~ "This binary was compiled on "
 #~ msgstr ""
 #~ "© 1998-2001 Peter Zelezny <zed@xchat.org>\n"
 #~ "\n"
 #~ "En IRC-klient för UNIX.\n"
 #~ "\n"
 #~ "Denna binärfil kompilerades på "
N 
 #~ msgid ""
 #~ "\n"
 #~ "Using GTK %d.%d.%d X %d\n"
 #~ "Running on %s\n"
 #~ msgstr ""
 #~ "\n"
 #~ "Använder GTK %d.%d.%d X %d\n"
 #~ "Kör på %s\n"
N 
 #~ msgid " Apply "
 #~ msgstr " Verkställ "
N 
 #~ msgid "Config dir"
 #~ msgstr "Konfigkat."
N 
 #~ msgid "Don't Auto connect"
 #~ msgstr "Anslut inte automatiskt"
N 
 #~ msgid "Don't use GNOME Panel"
 #~ msgstr "Använd inte GNOME-panelen"
N 
 #~ msgid "Ok"
 #~ msgstr "Ok"
N 
 #~ msgid "Open Toolbox"
 #~ msgstr "Öppna verktygslåda"
N 
 #~ msgid "Beep"
 #~ msgstr "Pip"
N 
 #~ msgid "Conf"
 #~ msgstr "Konf"
N 
 #~ msgid "Conference mode (no join/part msgs)"
 #~ msgstr "Konferensläge (inga meddelanden då folk går in respektive lämnar)"
N 
 #~ msgid "CP"
 #~ msgstr "FI"
N 
 #~ msgid "Ascii"
 #~ msgstr "ASCII"
N 
 #~ msgid "Underline"
 #~ msgstr "Understruken"
N 
 #~ msgid "Bold"
 #~ msgstr "Fet"
N 
 #~ msgid "Hide/Show Userlist"
 #~ msgstr "Visa/Dölj användarlista"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "User Commands - Special codes:\n"
 #~ "\n"
 #~ "%c = current channel\n"
 #~ "%m = machine info\n"
 #~ "%n = your nick\n"
 #~ "%t = time/date\n"
 #~ "%v = x-chat version ("
 #~ msgstr ""
 #~ "Användarkommandon - specialkoder:\n"
 #~ "\n"
 #~ "%c = aktuell kanal\n"
 #~ "%m = datorinformation\n"
 #~ "%n = ditt smeknamn\n"
 #~ "%t = tid/datum\n"
 #~ "%v = xchat-version ("
N 
 #~ msgid ""
 #~ "Userlist Popup - Special codes:\n"
 #~ "\n"
 #~ "%c = current channel\n"
 #~ "%h = selected nick's hostname\n"
 #~ "%m = machine info\n"
 #~ "%n = your nick\n"
 #~ "%s = selected nick\n"
 #~ "%t = time/date\n"
 #~ msgstr ""
 #~ "Popupmeny i navändarlista - Specialkoder:\n"
 #~ "\n"
 #~ "%c = aktuell kanal\n"
 #~ "%h = markerade smeknamnets värdnamn\n"
 #~ "%m = datorinformation\n"
 #~ "%n = ditt smeknamn\n"
 #~ "%s = markerade smeknamnet\n"
 #~ "%t = tid/datum\n"
N 
 #~ msgid "Setup.."
 #~ msgstr "Inställningar..."
N 
 #~ msgid "Palette.."
 #~ msgstr "Palett..."
N 
 #~ msgid "Perl Script.."
 #~ msgstr "Perlskript..."
N 
 #~ msgid "Python Script.."
 #~ msgstr "Pythonskript..."
N 
 #~ msgid "All Perl Scripts"
 #~ msgstr "Alla Perlskript"
N 
 #~ msgid "All Python Scripts"
 #~ msgstr "Alla Pythonskript"
N 
 #~ msgid "All Plugins"
 #~ msgstr "Alla insticksmoduler"
N 
 #~ msgid "Kill"
 #~ msgstr "Döda"
N 
 #~ msgid "User _Modes"
 #~ msgstr "_Användarlägen"
N 
 #~ msgid "_Settings"
 #~ msgstr "_Inställningar"
N 
 #~ msgid "S_cripts & Plugins"
 #~ msgstr "_Skript och insticksmoduler"
N 
 #~ msgid "Use_r Menu"
 #~ msgstr "Använda_rmeny"
N 
 #~ msgid "Unload All Plugins"
 #~ msgstr "Glöm alla insticksmoduler"
N 
 #~ msgid "Use the /NOTIFY command to add people to your notify list."
 #~ msgstr ""
 #~ "Använd kommandot /NOTIFY för att lägga till personer till din "
 #~ "notifieringslista."
N 
 #~ msgid "X-Chat: Palette"
 #~ msgstr "X-Chat: Palett"
N 
 #~ msgid "Color %d"
 #~ msgstr "Färg %d"
N 
 #~ msgid "About..."
 #~ msgstr "Om..."
N 
 #~ msgid "No Channel"
 #~ msgstr "Ingen kanal"
N 
 #~ msgid "No Server"
 #~ msgstr "Ingen server"
N 
 #~ msgid "Is Tab"
 #~ msgstr "Är flik"
N 
 #~ msgid "Is Not Tab"
 #~ msgstr "Är inte flik"
N 
 #~ msgid "Hide"
 #~ msgstr "Dölj"
N 
 #~ msgid "Show"
 #~ msgstr "Visa"
N 
 #~ msgid "Move Here"
 #~ msgstr "Flytta hit"
N 
 #~ msgid "View"
 #~ msgstr "Visa"
N 
 #~ msgid "X-Chat: Edit entry"
 #~ msgstr "X-Chat: Redigera post"
N 
 #~ msgid "Edit entry:"
 #~ msgstr "Redigera post:"
N 
 #~ msgid "Name:"
 #~ msgstr "Namn:"
N 
 #~ msgid "Server:"
 #~ msgstr "Server:"
Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.