Re: Översättningsfråga: Straw

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-11-12 00:31:43

tis 2003-11-11 klockan 17.05 skrev Maarten Woxberg:
> Hej..

Hejhej.


> Såg att Straw inte var översatt till Svenska och det hade dessutom en
> ganska liten .pot fil så jag tänkte ge mig in på den.

Det är rätta takter!

Först en allmän kommentar dock. I engelskan finns det två sätt att
använda stora och små bokstäver på. Det första liknar det som vi också
använder i svenskan och som i stora drag bygger på att första bokstaven
i varje mening, de flesta namn och förkortningar skrivs med stor bokstav
i meningar, men *inget* annat.

Det andra sättet i engelskan kallas Book Title Capitalization och bygger
på att de flesta orden inleds med stor bokstav, undantaget vissa små
skiljeord och artiklar. Som namnet antyder används denna form i huvudsak
i litteraturtitlar, rubriker, överskrifter och liknande, och har även
fått viss användning i liknande sammanhang i grafiska gränssnitt. Den
"normala" första formen ovan används dock fortfarande för själva
brödtexten.

Men vad som är viktigt att komma ihåg när man översätter till svenska är
att någon motsvarighet till den andra formen, Book Title Capitalization,
inte finns på svenska. I svenskan använder vi bara den första formen,
dvs använder stor bokstav i början på meningar, i början på namn, men
inte till så mycket mer. Att Skriva Så Här På Svenska Blir Inte Bara
Konstigt, det ser också i mångas ögon fult och felöversatt ut.


> I filen står det ofta "Found a feed" eller mer direkt:
> #: glade/strings.c:14
> msgid "Feed _Information"
> msgstr "_Information om Kanalen"
> 
> Just nu har jag översatt det som Kanal men vad är egentligen korrekt?
> en "News feed" är vad på svenska? en Nyhets-Ström?

"News feed" skulle jag översatt med "nyhetskälla". Visserligen finns det
en liten nyansskillnad mellan "feed" och "källa" men i de sammanhang som
begreppet "news feed" används i de flesta fall, och som jag misstänker
att det gör även här, så är "nyhetskälla" eller bara "källa" helt
likvärdigt. "Nyhetsmatning" känns svårsmält.


> #: glade/strings.c:15
> msgid "S_ubscriptions and Blogroll"
> msgstr "Pren_umerationer och Blogroll"
> 
> Här har jag inte översatt blogroll då jag inte har en aning om vad som
> är den svenska motsvarigheten. Bör jag översätta det över huvud taget?

Datatermgruppen (http://www.nada.kth.se/dataterm/) har en rekommendation
för översättning av ordet "blog" länkat från sin webbplats, eller
rättare sagt ett svar på en fråga om översättning av det. Du hittar det
om du säker på sidan http://www.tnc.se/html/2datafrag.html :

    "Svar: Vi föreslår webbjournal alternativt webblogg; det
    jargongaktiga blogg passar bättre i informella sammanhang."
    
Jag har sedan tidigare valt att översätta blog med "webblogg" i GNOME.

Vad som sedan åsyftas med "blogroll" här vet jag inte. Mitt tips skulle
vara att helt enkelt skicka ett brev till författaren/författarna av
programmet och be dem beskriva vad de menar med det ordet. Om du vill
kan du ju sedan framföra svaret här så kan kanske fler komma med fler
idéer om hur det kan översättas utifrån det.


> Jag behöver också ett tips på denna rad:
> #: glade/strings.c:40
> msgid ""
> "Please specify either location of the news site, or a direct URL to the
> RSS ""feed."
> msgstr "Specificera antingen XXXX eller en direkt länk till RSS "
> 
> Platsen eller en direkt länk???

"Specify" skulle jag i detta sammanhang helt enkelt översatt till
"ange". "Specificera" känns onödigt byråkratiskt på svenska. Mitt
förslag är:

"Ange antingen adressen till nyhetswebbplatsen eller en direkt URL till
RSS-källan."


Christian


_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.