Re: översättning av xfce4 - xfdesktop

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-11-09 15:41:34

lör 2003-11-08 klockan 21.26 skrev Göran Uddeborg:
> > #: src/backdrop.c:487
> > #, c-format
> > msgid "xfdesktop error: loading backdrop image: %s\n"
> > msgstr "xfdesktop error: hämtar bakgrundsbild: %s\n"
> 
> Först kan du väl översätta "error" med "fel".
> 
> Sedan, vad blir "%s" här?  Jag får känslan av att det är ett
> felmeddelande som beskriver vad som gick fel vid inläsning av
> bakgrundsbild.  Alltså att en rättare översättning vore något i stil
> med "xfdesktop fel: vid inläsning av bakgrundsbild: %s".

"xfdesktop-fel" med bindestreck bör det väl vara.


Christian


_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.