Xconfigurator (Red Hat)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-10-19 02:58:59

Här är uppdateringen av Xconfigurator. Ta gärna en titt. Filen finns
även på http://www.menthos.com/po/redhat/Xconfigurator.sv.po.


Christian

# Swedish messages for Xconfigurator.
# Copyright 2000, 2001, 2002 Christian Rose <menthos@menthos.com>.
#
# $Id: sv.po,v 1.40 2002/07/19 14:20:39 menthos Exp $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Xconfigurator\n"
"POT-Creation-Date: 2002-01-30 19:53-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2002-07-19 16:28+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: ../Xconfigurator.c:214
msgid ""
"This program will create a basic XF86Config file, based on menu selections "
"you make.\n"
"\n"
"The XF86Config file usually resides in /usr/X11R6/lib/X11 or /etc/X11. A "
"sample XF86Config file is supplied with XFree86; it is configured for a "
"standard VGA card and monitor with 640x480 resolution. \n"
"\n"
"You can either take the sample XF86Config as a base and edit it for your "
"configuration, or let this program produce a base XF86Config file for your "
"configuration and fine-tune it. Refer to /usr/X11R6/lib/X11/doc/README."
"Config for a detailed overview of the configuration process. \n"
"\n"
"For accelerated servers (including accelerated drivers in the SVGA server), "
"there are many chipset and card-specific options and settings. This program "
"does not know about these. On some configurations some of these settings "
"must be specified. Refer to the server man pages and chipset-specific "
"READMEs. \n"
"\n"
"Before continuing with this program, make sure you know the chipset and "
"amount of video memory on your video card. SuperProbe can help with this. "
"It is also helpful if you know what server you want to run."
msgstr ""
"Detta program kommer att skapa en enkel XF86Config-fil som baseras på de "
"menyval du gör.\n"
"\n"
"XF86Config-filen finns vanligtvis i /usr/X11R6/lib/X11 eller /etc/X11. Ett "
"exempel på en XF86Config-fil följer med XFree86. Den är konfigurerad för ett "
"standard-VGA-kort och en standardbildskärm med upplösningen 640×480. \n"
"\n"
"Du kan antingen använda exempelfilen som grund och redigera den så att den "
"passar med din konfiguration, eller låta detta program skapa en XF86Config-"
"fil för din konfiguration och finjustera den. Se /usr/X11R6/lib/X11/doc/"
"README.Config för en detaljerad översikt över konfigurationsprocessen. \n"
"\n"
"För hårdvaruaccelererade servrar (inklusive hårdvaruaccelererade drivrutiner "
"i SVGA-servern) finns det många kretsuppsättningsspecifika och kortspecifika "
"inställningar och alternativ. Detta program känner inte till dessa. Vissa "
"konfigurationer kräver att några av dessa inställningar anges. Läs serverns "
"manualsidor och de kretsspecifika README-filerna. \n"
"\n"
"Innan du fortsätter med detta program bör du försäkra dig om att du känner "
"till ditt grafikkorts kretsuppsättning och mängden grafikminne. SuperProbe "
"kan hjälpa till med detta. Det är också till hjälp om du vet vilken server "
"du vill köra."

#: ../Xconfigurator.c:236 ../Xtest.c:20
msgid ""
"Configuration file has been written. Take a look at it before running "
"'startx'. Note that the XF86Config file must be in one of the directories "
"searched by the server (e.g. /etc/X11/XF86Config) in order to be used. "
"Within the server press ctrl, alt and '+' simultaneously to cycle video "
"resolutions. Pressing ctrl, alt and backspace simultaneously immediately "
"exits the server (use if the monitor doesn't sync for a particular mode). \n"
"\n"
"For further configuration, refer to /usr/X11R6/lib/X11/doc/README.Config.\n"
"\n"
msgstr ""
"Konfigurationsfilen har skrivits. Ta en titt på den innan du kör \"startx\". "
"Observera att XF86Config-filen måste finnas i en av de kataloger som servern "
"söker i (exempelvis /etc/X11/XF86Config) för att kunna användas. När servern "
"är startad kan du trycka ctrl, alt och \"+\" samtidigt för att växla mellan "
"grafikupplösningar. Trycker du ctrl, alt och backsteg avslutas servern "
"omedelbart (använd detta om bildskärmen inte synkroniserar för ett visst "
"grafikläge). \n"
"\n"
"För ytterligare konfiguration bör du läsa /usr/X11R6/lib/X11/doc/README."
"Config.\n"
"\n"

#: ../Xconfigurator.c:310
#, c-format
msgid "%s: cannot open /etc/inittab: %s\n"
msgstr "%s: kan inte öppna /etc/inittab: %s\n"

#: ../Xconfigurator.c:317
#, c-format
msgid "%s: cannot create /etc/inittab-: %s\n"
msgstr "%s: kan inte skapa /etc/inittab-: %s\n"

#: ../Xconfigurator.c:482
msgid ""
"Select the video modes you would like to use. 8 bit modes allow for 256 "
"colors, 16 bit modes allow for 64k colors, and 24 bit modes allow for true "
"color. Performance will be slower, however, the higher you go. You should "
"select at least one of the elements below."
msgstr ""
"Välj de grafiklägen du vill använda. 8-bitarslägen möjliggör 256 färger, 16-"
"bitarslägen möjliggör 64k färger och 24-bitarslägen möjliggör \"true color"
"\". Prestanda kommer dock att försämras ju fler färger du väljer att kunna "
"visa samtidigt. Du bör välja åtminstone ett av elementen nedan."

#: ../Xconfigurator.c:495
msgid "8 bit:"
msgstr "8 bitar:"

#: ../Xconfigurator.c:498
msgid "16 bit:"
msgstr "16 bitar:"

#: ../Xconfigurator.c:501
msgid "24 bit:"
msgstr "24 bitar:"

#: ../Xconfigurator.c:510 ../Xconfigurator.c:1360 ../Xconfigurator.c:1485
#: ../Xconfigurator.c:1602 ../Xconfigurator.c:1614 ../Xconfigurator.c:1632
#: ../Xconfigurator.c:1838 ../Xconfigurator.c:1985 ../Xconfigurator.c:2077
#: ../Xconfigurator.c:2144 ../Xconfigurator.c:2339 ../Xconfigurator.c:2388
#: ../Xconfigurator.c:2444 ../Xconfigurator.c:2531 ../Xconfigurator.c:2549
#: ../Xconfigurator.c:2641 ../Xconfigurator.c:2678 ../Xconfigurator.c:3023
#: ../Xconfigurator.c:3051 ../Xconfigurator.c:3096 ../Xconfigurator.c:3141
#: ../Xconfigurator.c:3175 ../Xconfigurator.c:3190 ../Xconfigurator.c:3253
#: ../Xconfigurator.c:3358 ../Xconfigurator.c:3923 ../Xconfigurator.c:4323
#: ../Xconfigurator.c:4643 ../Xconfigurator.c:4745 ../Xconfigurator.c:4752
#: ../Xconfigurator.c:5069 ../Xconfigurator.c:5193 ../Xconfigurator.c:5314
msgid "Ok"
msgstr "Ok"

#: ../Xconfigurator.c:510 ../Xconfigurator.c:1485 ../Xconfigurator.c:1550
#: ../Xconfigurator.c:1602 ../Xconfigurator.c:1614 ../Xconfigurator.c:1632
#: ../Xconfigurator.c:2077 ../Xconfigurator.c:2145 ../Xconfigurator.c:2445
#: ../Xconfigurator.c:2531 ../Xconfigurator.c:2549 ../Xconfigurator.c:3299
#: ../Xconfigurator.c:5070 ../Xconfigurator.c:5242
msgid "Back"
msgstr "Tillbaka"

#: ../Xconfigurator.c:513
msgid "Select Video Modes"
msgstr "Välj grafiklägen"

#: ../Xconfigurator.c:556
#, c-format
msgid "%s: cannot open /etc/sysconfig/mouse: %s\n"
msgstr "%s: kan inte öppna /etc/sysconfig/mouse: %s\n"

#: ../Xconfigurator.c:584 ../Xconfigurator.c:599 ../Xconfigurator.c:614
#: ../Xconfigurator.c:629
#, c-format
msgid "%s: mismatched quotes on line %d in /etc/sysconfig/mouse\n"
msgstr "%s: felaktigt antal citattecken på rad %d i /etc/sysconfig/mouse\n"

#: ../Xconfigurator.c:647
#, c-format
msgid "%s: line %d unexpected in /etc/sysconfig/mouse\n"
msgstr "%s: rad %d är oväntad i /etc/sysconfig/mouse\n"

#: ../Xconfigurator.c:657
#, c-format
msgid "%s: cannot read /etc/sysconfig/mouse: %s\n"
msgstr "%s: kan inte läsa /etc/sysconfig/mouse: %s\n"

#: ../Xconfigurator.c:712
#, c-format
msgid "%s: Critical error reading /etc/sysconfig/mouse.\n"
msgstr "%s: Kritiskt fel vid läsning av /etc/sysconfig/mouse.\n"

#: ../Xconfigurator.c:714
#, c-format
msgid "%s: Check permissions of /etc/sysconfig/mouse.\n"
msgstr "%s: Kontrollera rättigheterna på /etc/sysconfig/mouse.\n"

#: ../Xconfigurator.c:716 ../Xconfigurator.c:882
#, c-format
msgid "%s: Also - make sure you are running this program as root\n"
msgstr "%s: Dessutom - försäkra dig om att du kör detta program som root\n"

#: ../Xconfigurator.c:750
#, c-format
msgid "%s: cannot open /etc/sysconfig/keyboard: %s\n"
msgstr "%s: kan inte öppna /etc/sysconfig/keyboard: %s\n"

#: ../Xconfigurator.c:782
#, c-format
msgid "%s: mismatched quotes on line %d in /etc/sysconfig/keyboard\n"
msgstr "%s: felaktigt antal citattecken på rad %d i /etc/sysconfig/keyboard\n"

#: ../Xconfigurator.c:808
#, c-format
msgid "%s: line %d unexpected in /etc/sysconfig/keyboard\n"
msgstr "%s: rad %d är oväntad i /etc/sysconfig/keyboard\n"

#: ../Xconfigurator.c:818
#, c-format
msgid "%s: cannot read /etc/sysconfig/keyboard: %s\n"
msgstr "%s: kan inte läsa /etc/sysconfig/keyboard: %s\n"

#: ../Xconfigurator.c:878
#, c-format
msgid "%s: Critical error reading /etc/sysconfig/keyboard.\n"
msgstr "%s: Kritiskt fel vid läsning av /etc/sysconfig/keyboard.\n"

#: ../Xconfigurator.c:880
#, c-format
msgid "%s: Check permissions of /etc/sysconfig/keyboard.\n"
msgstr "%s: Kontrollera rättigheterna på /etc/sysconfig/keyboard.\n"

#: ../Xconfigurator.c:900
#, c-format
msgid "%s: Cannot find any keyboards\n"
msgstr "%s: Kan inte hitta några tangentbord\n"

#: ../Xconfigurator.c:958
#, c-format
msgid "%s: Xsun* servers don't support non-Sun keyboards\n"
msgstr "%s: Xsun*-servrar stöder inte annat än Sun-tangentbord\n"

#: ../Xconfigurator.c:987
msgid ""
"Now we want to set the specifications of the monitor. The two critical "
"parameters are the vertical refresh rate, which is the rate at which the the "
"whole screen is refreshed, and most importantly the horizontal sync rate, "
"which is the rate at which scanlines are displayed.\n"
"\n"
"The valid range for horizontal sync and vertical sync should be documented "
"in the manual of your monitor."
msgstr ""
"Nu vill vi ställa in bildskärmens specifikationer. De två kritiska "
"parametrarna är den vertikala uppdateringsfrekvensen, som är den frekvens "
"som hela skärmen uppdateras med, och ännu viktigare, den horisontella "
"synkroniseringsfrekvensen, som är den frekvens som sveplinjer visas med.\n"
"\n"
"Det giltiga intervallet för horisontell och vertikal synkronisering bör "
"finnas dokumenterat i din bildskärmsmanual."

#: ../Xconfigurator.c:996
msgid ""
"You must indicate the horizontal sync range of your monitor. You can either "
"select one of the predefined ranges below that correspond to industry-"
"standard monitor types, or give a specific range.\n"
"It is VERY IMPORTANT that you do not specify a monitor type with a "
"horizontal sync range that is beyond the capabilities of your monitor."
msgstr ""
"Du måste ange det intervall för horisontell synkronisering som gäller för "
"din bildskärm. Du kan antingen välja ett av de fördefinierade intervallen "
"nedan, som motsvarar standardiserade bildskärmstyper, eller ange ett eget "
"intervall.\n"
"Det är MYCKET VIKTIGT att du inte anger en bildskärmstyp med ett "
"horisontellt synkroniseringsintervall som är mer än vad din bildskärm klarar "
"av."

#: ../Xconfigurator.c:1004
msgid ""
"You must indicate the vertical sync range of your monitor. You can either "
"select one of the predefined ranges below that correspond to industry-"
"standard monitor types, or give a specific range. For interlaced modes, the "
"number that counts is the high one (e.g. 87 Hz rather than 43 Hz)."
msgstr ""
"Du måste ange det intervall för vertikal synkronisering som gäller för din "
"bildskärm. Du kan antingen välja ett av intervallen nedan, som motsvarar "
"standardiserade bildskärmstyper, eller ange ett eget intervall. För "
"sammanflätade lägen (interlaced modes) är det den högre siffran som gäller "
"(exempelvis 87 Hz istället för 43 Hz)."

#: ../Xconfigurator.c:1033 ../Xconfigurator.c:1469
msgid "Custom"
msgstr "Anpassad"

#: ../Xconfigurator.c:1034
msgid "Standard VGA, 640x480 @ 60 Hz"
msgstr "Standard VGA, 640×480 vid 60 Hz"

#: ../Xconfigurator.c:1035
msgid "Super VGA, 800x600 @ 56 Hz"
msgstr "Super-VGA, 800×600 vid 56 Hz"

#: ../Xconfigurator.c:1036
msgid "Super VGA, 1024x768 @ 87 Hz interlaced, 800x600 @ 56 Hz"
msgstr "Super-VGA, 1024×768 vid 87 Hz sammanflätat, 800×600 vid 56 Hz"

#: ../Xconfigurator.c:1037
msgid "Extended Super VGA, 800x600 @ 60 Hz, 640x480 @ 72 Hz"
msgstr "Utökad Super-VGA, 800×600 vid 60 Hz, 640×480 vid 72 Hz"

#: ../Xconfigurator.c:1038
msgid "Non-Interlaced SVGA, 1024x768 @ 60 Hz, 800x600 @ 72 Hz"
msgstr "Ej sammanflätad SVGA, 1024×768 vid 60 Hz, 800×600 vid 72 Hz"

#: ../Xconfigurator.c:1039
msgid "High Frequency SVGA, 1024x768 @ 70 Hz"
msgstr "Högfrekvens-SVGA, 1024×768 vid 70 Hz"

#: ../Xconfigurator.c:1040
msgid "Monitor that can do 1280x1024 @ 60 Hz"
msgstr "Bildskärm som klarar av 1280×1024 vid 60 Hz"

#: ../Xconfigurator.c:1041
msgid "Monitor that can do 1280x1024 @ 74 Hz"
msgstr "Bildskärm som klarar av 1280×1024 vid 74 Hz"

#: ../Xconfigurator.c:1042
msgid "Monitor that can do 1280x1024 @ 76 Hz"
msgstr "Bildskärm som klarar av 1280×1024 vid 76 Hz"

#: ../Xconfigurator.c:1043
msgid "Monitor that can do 1600x1200 @ 70 Hz"
msgstr "Bildskärm som klarar av 1600×1200 vid 70 Hz"

#: ../Xconfigurator.c:1044
msgid "Monitor that can do 1600x1200 @ 76 Hz"
msgstr "Bildskärm som klarar av 1600×1200 vid 76 Hz"

#: ../Xconfigurator.c:1045
msgid "8514 Compatible, 1024x768 @ 87 Hz interlaced (no 800x600)"
msgstr "8514-kompatibel, 1024×768 vid 87 Hz sammanflätat (inte 800×600)"

#: ../Xconfigurator.c:1176
msgid ""
"\n"
"\n"
"Monitor database was not found!\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"\n"
"Bildskärmsdatabasen kunde inte hittas!\n"
"\n"

#: ../Xconfigurator.c:1184
msgid ""
"\n"
"   These generic types are also supported (use only the 'Generic##' part\n"
"   when specifying the monitor). You must specify the preceding\n"
"   '0' if the type is less than 10 (ie. 'Generic02')\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"   Dessa standardtyper stöds också (använd bara \"Generic##\"-biten när\n"
"   du anger bildskärm). Du måste ange den inledande nollan om typen\n"
"   är mindre än 10 (exempelvis \"Generic02\")\n"
"\n"

#: ../Xconfigurator.c:1229
msgid "Unknown monitor"
msgstr "Okänd bildskärm"

#: ../Xconfigurator.c:1279 ../Xconfigurator.c:4656
msgid "Yes"
msgstr "Ja"

#: ../Xconfigurator.c:1279 ../Xconfigurator.c:4657
msgid "No"
msgstr "Nej"

#: ../Xconfigurator.c:1281
msgid "Monitor probing found a:"
msgstr "Bildskärmsundersökningen hittade en:"

#: ../Xconfigurator.c:1284
msgid "Do you want to use these settings?"
msgstr "Vill du använda dessa inställningar?"

#: ../Xconfigurator.c:1292
msgid "Monitor Name     :"
msgstr "Bildskärmsnamn      :"

#: ../Xconfigurator.c:1295
msgid "Horizontal Sync Range:"
msgstr "Horisontellt synkintervall:"

#: ../Xconfigurator.c:1298
msgid "Vertical Sync Range :"
msgstr "Vertikalt synkintervall  :"

#: ../Xconfigurator.c:1360
msgid "Monitor DB"
msgstr "Bildskärmsdatabas"

#: ../Xconfigurator.c:1361
#, c-format
msgid ""
"The monitor database file %s could not be loaded. Please select a custom "
"monitor configuration closest to your actual monitor."
msgstr ""
"Bildskärmsdatabasfilen %s kunde inte läsas in. Välj en anpassad "
"bildskärmskonfiguration som överensstämmer så bra som möjligt med din "
"verkliga bildskärm."

#: ../Xconfigurator.c:1481
msgid "Monitor Setup"
msgstr "Bildskärmskonfiguration"

#: ../Xconfigurator.c:1482
msgid ""
"What type of monitor do you have? If you would rather specify the sync "
"frequencies of your monitor, choose \"Custom\" from the list."
msgstr ""
"Vilken typ av bildskärm har du? Om du hellre vill ange din bildskärms "
"synkroniseringsfrekvenser väljer du \"Anpassad\" i listan."

#: ../Xconfigurator.c:1512
msgid ""
" Please enter the horizontal and vertical sync ranges for your monitor. This "
"information should be available from your monitor manual."
msgstr ""
" Var vänlig och ange det horisontella och det vertikala "
"synkroniseringsintervallet för din bildskärm. Denna information bör finnas i "
"din bildskärmsmanual."

#: ../Xconfigurator.c:1525
msgid "Horizontal Sync:"
msgstr "Horisontell synkronisering:"

#: ../Xconfigurator.c:1529
msgid "Vertical Sync:"
msgstr "Vertikal synkronisering:"

#: ../Xconfigurator.c:1541
msgid "kHz"
msgstr "kHz"

#: ../Xconfigurator.c:1545
msgid "Hz"
msgstr "Hz"

#: ../Xconfigurator.c:1550
msgid "OK"
msgstr "OK"

#: ../Xconfigurator.c:1553
msgid "Custom Monitor Information"
msgstr "Anpassad bildskärmsinformation"

#: ../Xconfigurator.c:1602
msgid "Custom Monitor Setup"
msgstr "Anpassad bildskärmskonfiguration"

#: ../Xconfigurator.c:1611 ../Xconfigurator.c:1629
msgid "Custom Monitor Setup (Continued)"
msgstr "Anpassad bildskärmskonfiguration (fortsättning)"

#: ../Xconfigurator.c:1699
msgid ""
"\n"
"\n"
"Can't read card database. \n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"\n"
"Kan inte läsa grafikkortsdatabas. \n"
"\n"

#: ../Xconfigurator.c:1838
msgid "Unknown Server"
msgstr "Okänd server"

#: ../Xconfigurator.c:1839
msgid "Somehow in continue mode an unknown server type exists."
msgstr "På något sätt finns det i fortsättningsläget en okänd servertyp."

#: ../Xconfigurator.c:1973
#, c-format
msgid " Resolution: %dx%d"
msgstr " Upplösning: %d×%d"

#: ../Xconfigurator.c:1979
#, c-format
msgid " Monitor type %d\n"
msgstr " Bildskärmstyp %d\n"

#: ../Xconfigurator.c:1987
msgid "SBUS probing found a:"
msgstr "SBUS-undersökningen hittade ett:"

#: ../Xconfigurator.c:1987
msgid "PCI probing found a:"
msgstr "PCI-undersökningen hittade ett:"

#: ../Xconfigurator.c:1995
msgid "SBUS Entry  :"
msgstr "SBUS-post    :"

#: ../Xconfigurator.c:1995
msgid "PCI Entry  :"
msgstr "PCI-post    :"

#: ../Xconfigurator.c:1998
msgid "X Server   :"
msgstr "X-server    :"

#: ../Xconfigurator.c:2001
msgid "XFree4 driver:"
msgstr "XFree4-drivrutin:"

#: ../Xconfigurator.c:2008 ../Xconfigurator.c:2012 ../Xconfigurator.c:2023
msgid "No match"
msgstr "Ingen träff"

#: ../Xconfigurator.c:2015 ../Xconfigurator.c:2016
msgid " (Not used by default)"
msgstr " (Används inte som standard)"

#: ../Xconfigurator.c:2028
msgid "(default)"
msgstr "(standard)"

#: ../Xconfigurator.c:2035
msgid "SBUS Probe"
msgstr "SBUS-undersökning"

#: ../Xconfigurator.c:2035
msgid "PCI Probe"
msgstr "PCI-undersökning"

#: ../Xconfigurator.c:2066
msgid "Unlisted Card"
msgstr "Olistat kort"

#: ../Xconfigurator.c:2072
msgid "Choose a Card"
msgstr "Välj ett kort"

#: ../Xconfigurator.c:2073
msgid ""
"Pick a Card from the list below (Or choose \"Unlisted Card\" at the bottom "
"of the list if your card isn't listed):"
msgstr ""
"Välj ett kort från listan nedan (eller välj \"Olistat kort\" nederst i "
"listan om ditt kort inte finns med i listan):"

#: ../Xconfigurator.c:2143
msgid "Pick a Server"
msgstr "Välj en server"

#: ../Xconfigurator.c:2143
msgid "Which server do you need?"
msgstr "Vilken server behöver du?"

#: ../Xconfigurator.c:2187
msgid "No RAMDAC Setting (recommended)"
msgstr "Ingen RAMDAC-inställning (rekommenderas)"

#: ../Xconfigurator.c:2188
msgid "AT&T 20C490 (S3 and AGX servers, ARK driver)"
msgstr "AT&T 20C490 (S3- och AGX-servrar, ARK-drivrutin)"

#: ../Xconfigurator.c:2189
msgid "AT&T 20C498/21C498/22C498 (S3, autodetected)"
msgstr "AT&T 20C498/21C498/22C498 (S3, autodetekterad)"

#: ../Xconfigurator.c:2190
msgid "AT&T 20C409/20C499 (S3, autodetected)"
msgstr "AT&T 20C409/20C499 (S3, autodetekterad)"

#: ../Xconfigurator.c:2191
msgid "AT&T 20C505 (S3)"
msgstr "AT&T 20C505 (S3)"

#: ../Xconfigurator.c:2192
msgid "BrookTree BT481 (AGX)"
msgstr "BrookTree BT481 (AGX)"

#: ../Xconfigurator.c:2193
msgid "BrookTree BT482 (AGX)"
msgstr "BrookTree BT482 (AGX)"

#: ../Xconfigurator.c:2194
msgid "BrookTree BT485/9485 (S3)"
msgstr "BrookTree BT485/9485 (S3)"

#: ../Xconfigurator.c:2195
msgid "Sierra SC15025 (S3, AGX)"
msgstr "Sierra SC15025 (S3, AGX)"

#: ../Xconfigurator.c:2197
msgid "S3 GenDAC (86C708) (autodetected)"
msgstr "S3 GenDAC (86C708) (autodetekterad)"

#: ../Xconfigurator.c:2198
msgid "S3 SDAC (86C716) (autodetected)"
msgstr "S3 SDAC (86C716) (autodetekterad)"

#: ../Xconfigurator.c:2200
msgid "S3 GenDAC (86C708)"
msgstr "S3 GenDAC (86C708)"

#: ../Xconfigurator.c:2201 ../Xconfigurator.c:2238
msgid "S3 SDAC (86C716)"
msgstr "S3 SDAC (86C716)"

#: ../Xconfigurator.c:2203
msgid "STG-1700 (S3, autodetected)"
msgstr "STG-1700 (S3, autodetekterad)"

#: ../Xconfigurator.c:2204
msgid "STG-1703 (S3, autodetected)"
msgstr "STG-1703 (S3, autodetekterad)"

#: ../Xconfigurator.c:2205
msgid "TI 3020 (S3)"
msgstr "TI 3020 (S3)"

#: ../Xconfigurator.c:2206
msgid "TI 3025 (S3, autodetected)"
msgstr "TI 3025 (S3, autodetekterad)"

#: ../Xconfigurator.c:2207
msgid "TI 3026 (S3, autodetected)"
msgstr "TI 3026 (S3, autodetekterad)"

#: ../Xconfigurator.c:2208
msgid "IBM RGB 514 (S3, autodetected)"
msgstr "IBM RGB 514 (S3, autodetekterad)"

#: ../Xconfigurator.c:2209
msgid "IBM RGB 524 (S3, autodetected)"
msgstr "IBM RGB 524 (S3, autodetekterad)"

#: ../Xconfigurator.c:2210
msgid "IBM RGB 525 (S3, autodetected)"
msgstr "IBM RGB 525 (S3, autodetekterad)"

#: ../Xconfigurator.c:2211
msgid "IBM RGB 526 (S3)"
msgstr "IBM RGB 526 (S3)"

#: ../Xconfigurator.c:2212
msgid "IBM RGB 528 (S3, autodetected)"
msgstr "IBM RGB 528 (S3, autodetekterad)"

#: ../Xconfigurator.c:2213
msgid "ICS5342 (S3, ARK)"
msgstr "ICS5342 (S3, ARK)"

#: ../Xconfigurator.c:2214
msgid "ICS5341 (W32)"
msgstr "ICS5341 (W32)"

#: ../Xconfigurator.c:2215
msgid "IC Works w30C516 ZoomDac (ARK)"
msgstr "IC Works w30C516 ZoomDac (ARK)"

#: ../Xconfigurator.c:2216
msgid "Normal DAC"
msgstr "Normal DAC"

#: ../Xconfigurator.c:2231
msgid "No Clockchip Setting (recommended)"
msgstr "Ingen klockkretsinställning (rekommenderas)"

#: ../Xconfigurator.c:2232
msgid "Chrontel 8391"
msgstr "Chrontel 8391"

#: ../Xconfigurator.c:2233
msgid "ICD2061A and compatibles (ICS9161A, DCS2824)"
msgstr "ICD2061A och kompatibla (ICS9161A, DCS2824)"

#: ../Xconfigurator.c:2234
msgid "ICS2595"
msgstr "ICS2595"

#: ../Xconfigurator.c:2235
msgid "ICS5342 (similar to SDAC, but not completely compatible)"
msgstr "ICS5342 (liknar SDAC men är inte fullt kompatibel)"

#: ../Xconfigurator.c:2236
msgid "ICS5341"
msgstr "ICS5341"

#: ../Xconfigurator.c:2237
msgid "S3 GenDAC (86C708) and ICS5300 (autodetected)"
msgstr "S3 GenDAC (86C708) och ICS5300 (autodetekterad)"

#: ../Xconfigurator.c:2239
msgid "STG 1703 (autodetected)"
msgstr "STG 1703 (autodetekterad)"

#: ../Xconfigurator.c:2240
msgid "Sierra SC11412"
msgstr "Sierra SC11412"

#: ../Xconfigurator.c:2241
msgid "TI 3025 (autodetected)"
msgstr "TI 3025 (autodetekterad)"

#: ../Xconfigurator.c:2242
msgid "TI 3026 (autodetected)"
msgstr "TI 3026 (autodetekterad)"

#: ../Xconfigurator.c:2243
msgid "IBM RGB 51x/52x (autodetected)"
msgstr "IBM RGB 51x/52x (autodetekterad)"

#: ../Xconfigurator.c:2254
msgid ""
"It is possible that the hardware detection routines in the server somehow "
"cause the system to crash and the screen to remain blank. If this is the "
"case, skip this step the next time. The server may need a Ramdac, ClockChip "
"or special option (e.g. \"nolinear\" for S3) to probe and start-up correctly."
msgstr ""
"Det är möjligt att hårdvarudetekteringsrutinerna i servern på något sätt "
"orsakar att systemet kraschar och att skärmen förblir blank. Om detta "
"inträffar bör du hoppa över detta steg nästa gång. Servern kan behöva en "
"RAMDAC-inställning, klockkretsinställning eller en speciell flagga "
"(exempelvis \"nolinear\" för S3) för att kunna undersökas och startas "
"korrekt."

#: ../Xconfigurator.c:2339 ../Xconfigurator.c:2388 ../Xconfigurator.c:3051
#: ../Xconfigurator.c:3096 ../Xconfigurator.c:3141 ../Xconfigurator.c:3175
#: ../Xconfigurator.c:3190
msgid "X Error"
msgstr "X-fel"

#: ../Xconfigurator.c:2340 ../Xconfigurator.c:2389 ../Xconfigurator.c:3142
#: ../Xconfigurator.c:3176 ../Xconfigurator.c:3191
msgid ""
"There was an error detecting the video ram on your card. You should try "
"configuring the video card manually."
msgstr ""
"Det inträffade ett fel vid detekteringen av minnesmängden på ditt kort. Du "
"bör prova att konfigurera kortet manuellt."

#: ../Xconfigurator.c:2345 ../Xconfigurator.c:2394 ../Xconfigurator.c:2502
msgid "Fatal error: Invalid amount of video memory.\n"
msgstr "Allvarligt fel: Ogiltig mängd grafikminne.\n"

#: ../Xconfigurator.c:2442
msgid "Video Memory"
msgstr "Grafikminne"

#: ../Xconfigurator.c:2443
msgid "How much video memory do you have?"
msgstr "Hur mycket grafikminne har du?"

#: ../Xconfigurator.c:2528
msgid "RAMDAC Configuration"
msgstr "RAMDAC-konfiguration"

#: ../Xconfigurator.c:2529
msgid "Which RAMDAC do you have?"
msgstr "Vilken RAMDAC har du?"

#: ../Xconfigurator.c:2547
msgid "Clockchip Configuration"
msgstr "Klockkretskonfiguration"

#: ../Xconfigurator.c:2548
msgid "Which Clockchip do you have?"
msgstr "Vilken klockkrets har du?"

#: ../Xconfigurator.c:2576 ../Xconfigurator.c:4842
msgid "Probe"
msgstr "Undersök"

#: ../Xconfigurator.c:2576 ../Xconfigurator.c:5193
msgid "Skip"
msgstr "Hoppa över"

#: ../Xconfigurator.c:2580
msgid "Do you want to run 'X -probeonly' now?"
msgstr "Vill du köra \"X -probeonly\" nu?"

#: ../Xconfigurator.c:2582
msgid "Probe for Clocks"
msgstr "Undersök klockor"

#: ../Xconfigurator.c:2641 ../Xconfigurator.c:2678
msgid "Clock Probe Failed"
msgstr "Klockundersökning misslyckades"

#: ../Xconfigurator.c:2642 ../Xconfigurator.c:2679
msgid "Configuration will proceed using default values."
msgstr "Konfigurationen kommer att fortsätta med standardvärden."

#: ../Xconfigurator.c:2664
msgid "Out of memory\n"
msgstr "Slut på minne\n"

#: ../Xconfigurator.c:2866
msgid "Unable to probe card - error running X\n"
msgstr "Kunde inte undersöka kort - fel vid körning av X\n"

#: ../Xconfigurator.c:2896 ../Xconfigurator.c:2906 ../Xconfigurator.c:2915
msgid "Couldn't grep mode lines from probe output.\n"
msgstr "Kunde inte plocka lägesrader från undersökningsutdatan.\n"

#: ../Xconfigurator.c:2986 ../Xconfigurator.c:2991 ../Xconfigurator.c:2997
#: ../Xconfigurator.c:3004
msgid "Failed to create tempfile in kickstart mode\n"
msgstr "Misslyckades att skapa temporär fil i kickstart-läge\n"

#: ../Xconfigurator.c:3023
msgid "Probing to begin"
msgstr "Undersökning startar"

#: ../Xconfigurator.c:3024
msgid ""
"Xconfigurator will now run the X server you selected to probe various "
"information about your video card. It is normal for the screen to blink "
"several times."
msgstr ""
"Xconfigurator kommer nu att köra den X-server du valde för att undersöka "
"diverse information om ditt grafikkort. Det är normalt att skärmen blinkar "
"flera gånger."

#: ../Xconfigurator.c:3052
msgid ""
"There was an error executing the X server in a probing mode. You should try "
"configuring the video card manually."
msgstr ""
"Det uppstod ett fel vid körning av X-servern i ett undersökningsläge. Du bör "
"prova att konfigurera ditt kort manuellt."

#: ../Xconfigurator.c:3097
msgid ""
"There was an error probing the clocks on your video card. You should try "
"configuring the video card manually."
msgstr ""
"Det uppstod ett fel vid undersökningen av klockorna på ditt grafikkort. Du "
"bör prova att konfigurera grafikkortet manuellt."

#: ../Xconfigurator.c:3253
msgid "No Valid Modes"
msgstr "Inga giltiga lägen"

#: ../Xconfigurator.c:3254
msgid ""
"No valid video modes were autodetected at 8, 16, or 24 bits per pixel. It is "
"likely that the X server for your video card did not return the information "
"in the way expected by this tool. You can still attempt to configure you "
"video card manually."
msgstr ""
"Inga giltiga grafiklägen autodetekterades vid 8, 16 eller 24 bitar per "
"bildpunkt. Det är troligt att X-servern för ditt grafikkort inte returnerade "
"informationen på det sätt som det här verktyget förväntar sig. Du kan "
"fortfarande försöka konfigurera ditt grafikkort manuellt."

#: ../Xconfigurator.c:3298
msgid "Probing finished"
msgstr "Undersökningen avslutad"

#: ../Xconfigurator.c:3298
msgid "Use Default"
msgstr "Använd standardvärde"

#: ../Xconfigurator.c:3299
msgid "Let Me Choose"
msgstr "Låt mig välja"

#: ../Xconfigurator.c:3300
#, c-format
msgid ""
"Xconfigurator has successfully probed your video card. The default video "
"mode will be:\n"
"\n"
"  Color Depth: %s bits per pixel\n"
"  Resolution : %s\n"
"\n"
"Do you want to accept this setting, or select for yourself?"
msgstr ""
"Xconfigurator har framgångsrikt undersökt ditt grafikkort. "
"Standardgrafikläget kommer att vara:\n"
"\n"
"  Färgdjup  : %s bitar per bildpunkt\n"
"  Upplösning : %s\n"
"\n"
"Godkänner du detta val eller vill du välja själv?"

#: ../Xconfigurator.c:3352
msgid ""
"An error occured during probing; please start over.\n"
"\n"
msgstr ""
"Ett fel inträffade vid undersökning; var vänlig och börja om.\n"
"\n"

#: ../Xconfigurator.c:3355
msgid "The error occured trying to exec X."
msgstr "Felet inträffade vid försök att köra X."

#: ../Xconfigurator.c:3357
msgid "The error occured trying to exec grep."
msgstr "Felet inträffade vid försök att köra grep."

#. error occured
#: ../Xconfigurator.c:3358 ../Xconfigurator.c:5242
msgid "Error"
msgstr "Fel"

#: ../Xconfigurator.c:3921 ../Xconfigurator.c:4321
msgid "Can't open file for writing. Perhaps you aren't root?"
msgstr "Kan inte öppna filen för skrivning. Du kanske inte är root?"

#: ../Xconfigurator.c:4641
#, c-format
msgid "Undetermined error number %d"
msgstr "Obestämt fel nummer %d"

#: ../Xconfigurator.c:4643
msgid "Fatal Error"
msgstr "Ödesdigert fel"

#: ../Xconfigurator.c:4644
msgid ""
"A fatal error occured checking the status of the link\n"
"\n"
"  /usr/X11R6/lib/X11/XF86Config\n"
"\n"
"Make sure you are running this utility as root. The fatal error was:\n"
"\n"
msgstr ""
"Ett ödesdigert fel inträffade vid kontroll av statusen på länken\n"
"\n"
"  /usr/X11R6/lib/X11/XF86Config\n"
"\n"
"Försäkra dig om att du kör detta program som root. Det ödesdigra felet var:\n"
"\n"

#: ../Xconfigurator.c:4656
msgid "Error with existing XF86Config"
msgstr "Fel med existerande XF86Config"

#: ../Xconfigurator.c:4658
msgid ""
"There is something wrong with the file\n"
"\n"
"    /usr/X11R6/lib/X11/XF86Config\n"
"\n"
"This file should normally be a link to\n"
"\n"
"    /etc/X11/XF86Config\n"
"\n"
"Shall I make that link now?"
msgstr ""
"Någonting är fel med filen\n"
"\n"
"    /usr/X11R6/lib/X11/XF86Config\n"
"\n"
"Denna fil ska normalt vara en länk till\n"
"\n"
"    /etc/X11/XF86Config\n"
"\n"
"Ska jag skapa denna länk nu?"

#. warn user link is still not ok, should look into it
#: ../Xconfigurator.c:4745
msgid "Warning"
msgstr "Varning"

#: ../Xconfigurator.c:4746
msgid ""
"Since you did not set this link, the config file created with this utilty "
"may not be used next time X is started.\n"
"\n"
"It is recommended you look into why this link is not currently set as "
"recommended.\n"
"\n"
"The install will proceed now..."
msgstr ""
"Eftersom du inte skapade denna länk kommer konfigurationsfilen som skapades "
"av detta program eventuellt inte att kunna användas nästa gång X startas.\n"
"\n"
"Det rekommenderas att du undersöker varför denna länk för närvarande inte är "
"satt på det sätt som rekommenderas.\n"
"\n"
"Installationsprogrammet kommer att fortsätta nu..."

#: ../Xconfigurator.c:4801
msgid ""
"\n"
"Usage: Xconfigurator [--kickstart] [--card <card>]\n"
"    [--server <server>] [--driver <driver>]\n"
"    [--monitor <monitor>] [--hsync <hsync>] [--vsync <vsync>]\n"
"    [--mouse <mouse>] [--mousedevice <port>] [--emulthree]\n"
"    [--startxonboot] [--preferxf3] [--preferxf4]\n"
"    [--listservers] [--listmonitors] [--listcards]\n"
"    [--usefbdev] [--noddcprobe]\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Användning: Xconfigurator [--kickstart] [--card <kort>]\n"
"    [--server <server>] [--driver <drivrutin>] \n"
"    [--monitor <bildskärm>] [--hsync <hsynk>] [--vsync <vsynk>]\n"
"    [--mouse <mus>] [--mousedevice <port>] [--emulthree]\n"
"    [--startxonboot] [--preferxf3] [--preferxf4]\n"
"    [--listservers] [--listmonitors] [--listcards]\n"
"    [--usefbdev] [--noddcprobe]\n"
"\n"

#: ../Xconfigurator.c:4808
msgid ""
"    --kickstart - try to automatically probe card.\n"
"\n"
msgstr ""
"    --kickstart - försök att automatiskt testa kortet.\n"
"\n"

#: ../Xconfigurator.c:4809
msgid ""
"\n"
"    Run 'mouseconfig --help' for info about --mouse and --mousedevice.\n"
msgstr ""
"\n"
"    Kör \"mouseconfig --help\" för info om --mouse och --mousedevice.\n"

#: ../Xconfigurator.c:4811
msgid ""
"\n"
"    Just one of --card and --server needs to be specified. If neither "
"given\n"
"    the PCI bus will be scanned for a video card.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"    Endast en av --card och --server får anges. Om ingen anges kommer\n"
"    PCI-bussen att genomsökas efter ett grafikkort.\n"
"\n"

#: ../Xconfigurator.c:4815
msgid "    Specify either --monitor, or --hsync and --vsync.\n"
msgstr "    Ange antingen --monitor, eller --hsync och --vsync.\n"

#: ../Xconfigurator.c:4817
msgid ""
"\n"
"    Example: Xconfigurator --kickstart --monitor \"Cool Tube 1000\" \\\n"
"         --mouse ps/2 --mousedevice cua0\n"
msgstr ""
"\n"
"    Exempel: Xconfigurator --kickstart --monitor \"Häftig Skärm 1000\" "
"\\\n"
"         --mouse ps/2 --mousedevice cua0\n"

#: ../Xconfigurator.c:4820
msgid ""
"\n"
"    If --kickstart is NOT specified, the user will be interactively "
"queried\n"
"    for card type and monitor type.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"    Om --kickstart INTE anges kommer användaren att frågas interaktivt\n"
"    efter korttyp och bildskärmstyp.\n"
"\n"

#: ../Xconfigurator.c:4841
msgid "Screen Configuration"
msgstr "Skärmkonfiguration"

#: ../Xconfigurator.c:4842
msgid "Don't Probe"
msgstr "Undersök inte"

#: ../Xconfigurator.c:4843
msgid ""
"Xconfigurator now needs to setup the default resolution and color depth. "
"Most modern PCI video cards can be probed, and Xconfigurator will "
"automatically determine the best video mode/color depth possible for your "
"system. There is a chance, however, this could lock up your system. If you "
"would prefer to give the required information instead of having it probed, "
"answer \"Don't Probe\" to the following question."
msgstr ""
"Xconfigurator måste nu ställa in standardupplösningen och "
"standardfärgdjupet. De flesta moderna PCI-kort kan frågas om dessa värden, "
"och Xconfigurator kommer att automatiskt avgöra de bästa möjliga "
"grafikläges-/färgdjupsinställningarna för ditt system. Det finns dock en "
"risk att detta kan låsa ditt system. Om du föredrar att ange den nödvändiga "
"informationen istället för att få den undersökt åt dig svarar du \"Undersök "
"inte\" på följande fråga."

#: ../Xconfigurator.c:4954
msgid ""
"\n"
"\n"
"Can't read card database. Exiting.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"\n"
"Kan inte läsa grafikkortsdatabas. Avslutar.\n"
"\n"

#: ../Xconfigurator.c:4959
msgid ""
"\n"
"\n"
"Can't prefer both XFree 3.3.x and XFree 4.x server. Exiting.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"\n"
"Kan inte föredra både XFree 3.3.x- och XFree 4.x-server. Avslutar.\n"
"\n"

#: ../Xconfigurator.c:4973
msgid "You must be root to run Xconfigurator...\n"
msgstr "Du måste vara root för att kunna köra Xconfigurator...\n"

#: ../Xconfigurator.c:4991
msgid ""
"\n"
"\n"
"Can't both enable and disable DRI. Exiting.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"\n"
"Kan inte både aktivera och inaktivera DRI. Avslutar.\n"
"\n"

#: ../Xconfigurator.c:5003
#, c-format
msgid "unexpected argument %s -- use --help for usage information\n"
msgstr "oväntat argument: %s -- använd --help för användningsinformation\n"

#: ../Xconfigurator.c:5057
#, c-format
msgid "Xconfigurator %s - (C) 1997-2001 Red Hat, Inc. and others"
msgstr "Xconfigurator %s - © 1997-2001 Red Hat, Inc. med flera"

#: ../Xconfigurator.c:5059
msgid ""
" <Tab>/<Alt-Tab> between elements | <Space> selects | <F12> next screen"
msgstr ""
" <Tab>/<Alt-Tab> mellan element | <Blanksteg> väljer | <F12> nästa skärm"

#: ../Xconfigurator.c:5069
msgid "Welcome"
msgstr "Välkommen"

#: ../Xconfigurator.c:5070
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"

#: ../Xconfigurator.c:5100
msgid "No card determined in kickstart - bailing\n"
msgstr "Inget kort bestämt i kickstart - ger upp\n"

#: ../Xconfigurator.c:5155
#, c-format
msgid "tried to use %s\n"
msgstr "försökte att använda %s\n"

#: ../Xconfigurator.c:5193 ../Xconfigurator.c:5200
msgid "Starting X"
msgstr "Startar X"

#: ../Xconfigurator.c:5194
msgid "Xconfigurator will now start X to test your configuration."
msgstr "Xconfigurator kommer nu att starta X för att testa din konfiguration."

#: ../Xconfigurator.c:5203
msgid "Preparing to start the X server..."
msgstr "Förbereder start av X-servern..."

#: ../Xconfigurator.c:5242
msgid "Quit"
msgstr "Avsluta"

#: ../Xconfigurator.c:5243
msgid ""
"There is a problem with your X configuration. You may go back and modify "
"your configuration or exit now."
msgstr ""
"Det finns ett problem med din X-konfiguration. Du kan gå tillbaka och ändra "
"din konfiguration eller avsluta nu."

#: ../Xconfigurator.c:5314
msgid "You're Done!"
msgstr "Du är färdig!"

#: ../Xtest.c:41
msgid ""
"Xconfigurator can set up your computer to automatically start X upon "
"booting. Would you like X to start when you reboot? "
msgstr ""
"Xconfigurator kan konfigurera din dator så att X automatiskt startar när "
"datorn startar. Vill du att X ska starta när du startar om? "

#: ../Xtest.c:108 ../Xtest.c:165
#, c-format
msgid ""
"Can you see this message?\n"
"\n"
"Automatic timeout in: %d seconds"
msgstr ""
"Kan du se detta meddelande?\n"
"\n"
"Automatisk time-out om: %d sekunder"

#: ../Xtest.c:159
#, c-format
msgid "Testing graphic mode %dx%d pixels with %d bits per pixel\n"
msgstr "Testar grafikläget %d×%d bildpunkter med %d bitar per bildpunkt\n"

#: ../Xtest.c:178 ../Xtest.c:391
msgid "_Yes"
msgstr "_Ja"

#: ../Xtest.c:186 ../Xtest.c:398
msgid "_No"
msgstr "_Nej"

#: ../Xtest.c:338
msgid "_OK"
msgstr "_OK"_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.