Fel i wget-översättningen

Författare: Peter Karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Datum: 2003-10-18 18:30:18

Noterade just en miss i wget-översättningen:

 $ wget http://www.rarlab.com/rar/wrar320.exe
 --17:27:45-- http://www.rarlab.com/rar/wrar320.exe
       => `wrar320.exe'
 Slår upp www.rarlab.com... färdig.
 Ansluter till www.rarlab.com[216.127.68.107]:80... ansluten.
 HTTP-begäran skickad, väntar på svar... 302 Found
 Adress: http://files10.rarlab.com/rar/wrar320.exe [följande]
 --17:27:45-- http://files10.rarlab.com/rar/wrar320.exe
       => `wrar320.exe'

"[following]", som är översatt till "[följande]" skall vara "[följer]".
Det är aktiviteten att wget följer länken som avses.

-- 
\\// Peter - http://www.softwolves.pp.se/

 I do not read or respond to mail with HTML attachments.

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.