Slrn, del 4

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2003-09-15 14:04:06

> #: src/interp.c:388
> msgid "Could not get memory for conversion table."
> msgstr "Kunde inte hämta minne för konverteringsbord."

Det är inte en tabell snarare än ett bord?

> #: src/interp.c:1397
> #, c-format
> msgid "Unable to open log file %s"
> msgstr "Kunde inte öppna log-fil %s"

loggfil, ett ord med två "g".

> #: src/interp.c:1457
> msgid "Could not replace article with given string."
> msgstr "Kunde inte ersätta artikel med givna strängen."

"... med given sträng" eller "... med den givna strängen".

> #: src/menu.c:481
> msgid "Use UP/DOWN to move, any other key to close the window."
> msgstr "Använd UPP/NED för att flytta, någon annan tangent för att stänga "
> "fönstret."

Gärna punkt istället för blank på slutet.

> #: src/misc.c:1094
> msgid "Mail the message? Yes, No, Edit"
> msgstr "E-post:a meddelandet? Ja, Nej, Redigera"

Måste du ha kolon i "e-posta"?

> #: src/misc.c:1405
> msgid "Invalid Editor definition."
> msgstr "Ogilitg redigerardefinition."

Ogiltig

> #: src/misc.c:1528
> msgid "File was not modified."
> msgstr "Filen blev inte modifierad."

Eller enklare "Filen modifierades inte."

> #: src/misc.c:2599
> #, no-c-format
> msgid "On %D, %r <%f> wrote:"
> msgstr "På %D, %r <%f> skrev:"

Efter att ha tagit en titt i manualen vad de olika koderna betyder
(http://slrn.sourceforge.net/manual/slrn-manual-5.html#header_display_format)
skulle jag istället föreslå

  Den %D skrev %r <%f>:

> #: src/nntplib.c:415
> msgid "Authorization needed, but could not determine username / password."
> msgstr "Identifiering behövs, men kunde inte hitta användarnamn / lösenord."
> 
> #: src/nntplib.c:419
> #, c-format
> msgid "Authenticating %s ..."
> msgstr "Identifierar %s ..."
> 
> #: src/nntplib.c:449
> msgid "Authorization failed."
> msgstr "Identifiering misslyckades."

Översättningen av authorization vet jag vi har haft uppe tidigare.
Vad kom vi fram till?  Inte var det väl identifiering?

> #: src/nntplib.c:1140
> msgid "Help text on way"
> msgstr "Hjälptext påväg"

Här blev det visst lite för mycket sammanskrivet.

> #: src/nntplib.c:1224
> msgid "Command syntax error"
> msgstr "Kommando syntaxfel"

Skriv ihop helt: kommandosyntaxfel.

> #: src/post.c:648
> msgid "The subject header is not allowed be to empty."
> msgstr "Ämneshuvudet är inte tillåtet att vara tomt."

Inte ett svenskt sätt att uttrycka sig.  Vad sägs om "... får inte
vara ..."?

> #: src/post.c:660
> msgid "The Newsgroups header is not allowed be to empty."
> msgstr "Nyhetsgruppshuvudet är inte tillåtet att vara tomt."

D:o.

> #: src/post.c:730
> msgid "Setting a \"Followup-To:\" is recommended when crossposting."
> msgstr "Sätta en \"Followup-To:\" är rekommenderat vid krosspostning."

Korspostning, inte krosspostning.

> #: src/post.c:841
> msgid ""
> "Perhaps this error was generated because you did not separate the header"
> msgstr ""
> "Kanske genererades det här felet eftersom du inte separerade huvudet"
> 
> #: src/post.c:843
> msgid "section from the body by a BLANK line."
> msgstr "Separera från kroppen med en BLANK rad."

De här hör säkert ihop.  Felanmäl, och rätta till översättningen så
länge.

> #: src/print.c:273
> #, c-format
> msgid "Printer process returned error code %d"
> msgstr "Utskriftsprocess returnerade fel-kod %d"

felkod, ett ord.

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.