Re: Slrn, del 3

Författare: Tomas Gradin (tg_at_df.lth.se)
Datum: 2003-09-15 11:50:42

 > > #: src/group.c:343 src/group.c:476 src/group.c:1095
 > > #, c-format
 > > msgid "Group %s is bogus%s."
 > > msgstr "Grupp %s är falsk%s."
 > 
 > Är inte "felaktig" bättre?

Jo, det tycker jag. Detta är en grupp som finns i .newsrc men inte hos 
newsservern. Dessutom tycker jag att det borde vara "gruppen".

 > > #: src/group.c:344 src/group.c:1096
 > > msgid " - dropping it"
 > > msgstr " - struntar i det"
 > 
 > Betyder inte det här att man "slänger" gruppen, inte att man struntar
 > i att den är falsk?

Jo, slrn tar bort såna grupper från .newsrc.

 > > #: src/group.c:2144
 > > msgid "Server failed on list newsgroups command."
 > > msgstr "Server misslyckades på lista nyhetsgrupper kommando."
 > 
 > Om du skall ha den ordföljden får du skriva ihop med bindestreck. Men
 > annars kan du skriva ... kommando lista nyhetsgrupper.

Men det handlar inte om att servern misslyckades utan om att kontakt med 
servern misslyckades. "Server failed to respond" har förkortats till "Server 
failed".

"Kommandot lista nyhetsgrupper misslyckades mot servern."

 > > #: src/group.c:2348 src/slrnpull.c:2433
 > > msgid "Server does not implement NEWGROUPS command."
 > > msgstr "Server implementerar inte NEWGROUPS kommando."
 > 
 > Skriv ihop: NEWSGROUPS-kommando.

Och som vanligt använder svenskan bestämd form:

"Servern implementerar inte kommandot NEWGROUPS."

 > > #: src/group.c:3134 src/interp.c:438
 > > msgid "Array of string expected."
 > > msgstr "Lista av strängar väntad."
 > 
 > Är det ett felmeddelande, och man fick något annat? I så fall skulle
 > jag föreslå "förväntat" istället.

Snarare:

"Lista av strängar förväntas."

Men jag tror det ska vara "...förväntades.", är nog läge att kolla källkoden 
här eftersom jag tror originalet har ett underförstått "was".

 > > #: src/help.c:57
 > > msgid "General movement:"
 > > msgstr "Generella rörelser:"
 > 
 > "General" kan ofta med fördel översättas till "allmän".

Borde det inte stå "förflyttningar"?

 > > #: src/help.c:75
 > > msgid " ESC Ctrl-C     Cancel article (you have to be the author)."
 > > msgstr " ESC Ctrl-C     Avbryt artikel (du måste vara 
upphovsmannen)."
 > 
 > Detta är ju att skicka ut ett meddelandde om att ta bort en redan
 > skickad artikel, så "avbryt" är kanske inte perfekt. "Annulera"
 > kanske?

Eller t.o.m. "annullera" :)

 > > #: src/help.c:98
 > > msgid "Moving in the header display:"
 > > msgstr "Förflyttning i huvud-ytan:"
 > 
 > Hmm, riktigt lätt är det inte att hitta bra översättningar.

"Förflyttning i artikelhuvudet:"

 > > #: src/help.c:111
 > > msgid " d       Mark article or collapsed thread as read."
 > > msgstr " d      Markera artikel eller nedbruten tråd som läst."
 > 
 > "Nedbruten" skulle jag reagera emot. Kanske "sammanslagen"?

Ihopfälld. "Collapsible" = ihopfällbar.

 > > #: src/help.c:136
 > > msgid " ESC t       Collapse / Uncollapse thread."
 > > msgstr " ESC t       Bryt ned / Sammanfoga tråd."
 > 
 > Slå samman/sprid ut
 > Veckla ihop/veckla ut

Fäll ihop - fäll ut.

 > > #: src/help.c:141
 > > msgid " K         Create a scorefile entry interactively."
 > > msgstr " K         Skapa en poängfilsinlägg interaktivt."
 > 
 > Det är väl något i en fil man själv använder, som beskriver
 > poängsättning? Du skulle jag föreslå "post" istället för "inlägg".

Ja. I vilket fall som helst heter det inte "en inlägg".

 > > #: src/help.c:207
 > > msgid " X        Force a save of the newsrc file."
 > > msgstr " X       Tvinga en sparning av newsrc-filen."
 > 
 > "Sparning" är ju ingen särskilt smidig svenska.

Substantivsjuka kallar jag sånt :)

 > Kanske "Framtvinga att newsrc-filen sparas"?

Eller "tvinga newsrc-filen att sparas".

/tg_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.