Re: Re: e2fsprogs

Författare: Tomas Gradin (tg_at_df.lth.se)
Datum: 2003-08-25 13:59:31

 > > sön 2003-08-17 klockan 23.25 skrev Göran Uddeborg:
 > > > > > > > #: e2fsck/journal.c:758
 > > > > > > > #, c-format
 > > > > > > > msgid "%s: recovering journal\n"
 > > > > > > > msgstr "%s: återvinner journalen\n"

 > Ja, det var det jag svarade på. Det låter som man återställer något
 > (filsystemet) som det sett ut vid något tidigare skede. Det gör man
 > med information från journalen. Men filsystemet har inte sett ut så
 > vid något tidigare tillfälle!
 > 
 > Däremot återhämtar man (hämtar man tillbaka, läser man in igen)
 > information som man tidigare skrivit till journalen. Så journalen
 > hämtar man tillbaka från disk, det är en operation på själva
 > journalen. Sedan använder man den informationen för att avsluta de
 > operationer på själva filsystemet som inte blev färdiga. Det framgår
 > inte uttryckligen, men är rätt uppenbart.

Jag tycker en bättre översättning helt enkelt vore:

msgstr "%s: tar till vara journalen\n"

Det är ju det som sker: informationen i journalen tas till vara för att 
återställa filsystemet till det tillstånd det hade innan de avbrutna 
operationerna påbörjades.

 > > > > > > > #: e2fsck/problem.c:345
 > > > > > > > #, c-format
 > > > > > > > msgid "@i %i is a @z @d. "
 > > > > > > > msgstr "Inod %i är en nollängds katalog. "
 > > > > > > 
 > > > > > > särskrivning?
 > > > > > 
 > > > > > Är det?

Det är i alla fall en mycket tveksam och ful konstruktion.

 > > > > Nja. Jfr "16-bitarsord" osv. Antingen "nollängdskatalog" eller
 > > > > "katalog med noll längd" tycker jag.

Kan inte annat än instämma.

 > > > Även ditt exempel har ju en uppdelad motsvarighet. Ett "16-bitarsord"
 > > > är ett speciellt slags ord. Däremot är ett "16-bitars ord" ett (i
 > > > någon mening "vanligt") ord som är 16 bitar långt. Eller
 > > > trevägskorsning kontra trevägs korsning.
 > > 
 > > Eller den inbjudan jag fick igår där det väldigt prydligt stod "55-års
 > > jubileum", vilket nog egentligen skulle varit "55-årsjubileum".

"55 års jubileum" vore ju riktigt roligt, här ska festas! Tre dagar va, pfft
:)

/tg_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.