Re: e2fsprogs

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2003-08-25 11:34:26

Christian Rose writes:
> sön 2003-08-17 klockan 23.25 skrev Göran Uddeborg:
> > > > > > #: e2fsck/journal.c:758
> > > > > > #, c-format
> > > > > > msgid "%s: recovering journal\n"
> > > > > > msgstr "%s: återvinner journalen\n"
> > > > > 
> > > > > eller återställer? återvinner låter som om man kastar den, vilket väl är
> > > > > precis motsatt mot vad man gör här. Gäller fler ställen.
> > > > 
> > > > Ojdå, har återvinna glidit så mycket i betydelse nu att du associerar
> > > > till motsatsen!
> > > 
> > > Jo, någonting ditåt. En pappkartong som återvinns blir ju oftast inte
> > > samma pappkartong igen, utan en ny, fräsch, och kanske en helt annan typ
> > > av kartongprodukt.
> > > På samma sätt associerar jag med "återvinner journalen": journalen
> > > raderas och återskapas i form av en ny tom journal. Vilket ju knappast
> > > är vad som sker...
> > > 
> > > 
> > > >  "Återställer" är inte riktigt bra, men vi kanske kan
> > > > enas om "återhämta"? Jag tar det.
> > > 
> > > Mja. Om det är själva journalen som återställs tycker jag "återställer
> > > journalen" fungerar bra. Om det är information som återställs från
> > > journalen tycker jag "återställer från journalen" är bättre. Men jag ser
> > > inte vad det är för fel på "återställer".
> > 
> > Om jag fattat det hela rätt, helt säker är jag inte, så handlar det om
> > att läsa in journalen och använda den information som finns där till
> > att ändra datablocken i filsystemet så att de stämmer med alla
> > operationerna.
> > 
> > "Återställer" antyder att man går tillbaka till något tidigare läge.
> > Men det är inget som återställs. Man använder informationen som finns
> > i sparad där, eftersom det kanske inte hann bli klar första gången.
> > 
> > Och man ändrar alltså inte själva journalen.
> 
> Precis, och då är ju alla begrepp som egentligen antyder operationer på
> själva journalen felaktiga.
> Därför föreslog jag ovan "återställer från journalen". Har du tagit
> ställning till det förslaget?

Ja, det var det jag svarade på. Det låter som man återställer något
(filsystemet) som det sett ut vid något tidigare skede. Det gör man
med information från journalen. Men filsystemet har inte sett ut så
vid något tidigare tillfälle!

Däremot återhämtar man (hämtar man tillbaka, läser man in igen)
information som man tidigare skrivit till journalen. Så journalen
hämtar man tillbaka från disk, det är en operation på själva
journalen. Sedan använder man den informationen för att avsluta de
operationer på själva filsystemet som inte blev färdiga. Det framgår
inte uttryckligen, men är rätt uppenbart.

> > > > > > #: e2fsck/problem.c:345
> > > > > > #, c-format
> > > > > > msgid "@i %i is a @z @d. "
> > > > > > msgstr "Inod %i är en nollängds katalog. "
> > > > > 
> > > > > särskrivning?
> > > > 
> > > > Är det? "Nollängdskatalog" vore ju en speciell sorts katalog. Men
> > > > det är det inte det handlar om, det är en katalog som har längden
> > > > noll. Och då skall det väl vara som det är?
> > > 
> > > Nja. Jfr "16-bitarsord" osv. Antingen "nollängdskatalog" eller "katalog
> > > med noll längd" tycker jag. "Nollängds katalog" sticker i ögonen på mig
> > > och jag är inte ens säker på att det är rätt.
> > 
> > Även ditt exempel har ju en uppdelad motsvarighet. Ett "16-bitarsord"
> > är ett speciellt slags ord. Däremot är ett "16-bitars ord" ett (i
> > någon mening "vanligt") ord som är 16 bitar långt. Eller
> > trevägskorsning kontra trevägs korsning.
> 
> Eller den inbjudan jag fick igår där det väldigt prydligt stod "55-års
> jubileum", vilket nog egentligen skulle varit "55-årsjubileum".
> 
> Visst blir det speciellt när det härrör till en entydig egenskap som
> längd, där både "16-bitars ord" och "16-bitarsord" nog är korrekt, men
> jag tycker att det är mycket bättre att vara konsekvent med alla sådana
> här uttryck och sammanskriva för tydlighetens skull. Härav
> "16-bitarsord" och "nollängdskatalog".

Jag kan tänka mig 16-bitarsord, eftersom det är en egenskap hos ordet.
Det är en speciell sort ord, och den ändras inte. Men en katalogen är
inte speciell, den är bara trasig. Det skall vi just nu laga. Jag
ser "nollängds" här ungefär som en preciserad variant av "trasig".
"Inod %i är en trasig katalog. (Men det skall jag fixa åt dig.)" Om
det funnits en sammansättning "traskatalog" för en speciell sorts
kataloger skulle den inte passat här.

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.