Re: gpe-conf-0.1.0-pre6

Författare: Jan D. (jan.h.d_at_swipnet.se)
Datum: 2003-08-19 18:12:39

måndagen den 18 augusti 2003 kl 22.25 skrev Göran Uddeborg:

> Christian Rose writes:
> #: tools/interface.c:1654
>> msgid "6-bit Serial Line IP"
>> msgstr "6-bitars IP över seriell lina"
>
> Jag förstår inte riktigt vad som är 6-bitars.  Är du säker på att det
> är IP och inte den seriella linan?
>

6-bitars SLIP (Serial Line IP) är en kodning för att komma runt
problem med flödeskontroll som använder xon/xoff.  IP-paketens byte 
kodas
till "ofarliga" tecken som skickas ut på serielinan.

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.