Re: coreutils 5.0.90

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2003-08-18 22:01:49

Jens Arvidsson writes:
> "Göran Uddeborg" <goeran@uddeborg.se> writes:
> > Jens Arvidsson writes:
> > > "Göran Uddeborg" <goeran@uddeborg.se> writes:
> > > > N "Note that sending a SIGUSR1 signal to a running `dd' process makes it\n"
> > > > N "print to standard error the number of records read and written so far,\n"
> > > > N "then to resume copying.\n"
> > > > [...]
> > > > N "Observera att skicka en SIGUSR1-signal till en körande \"dd\"-process\n"
> > > > N "gör att den skriver på standard fel antalet poster lästa och skrivna\n"
> > > > N "så långt, och fortsätter sedan kopiera.\n"
> > > 
> > > "Observera _att_ att", borde det väl vara (eller någon form av
> > > interpunktion efter observera).
> > 
> > Det har du rätt i. Men det ser rätt klumpigt ut med två "att" i rad,
> > även om det är korrekt. Jag avlägsnar mig en liten aning från
> > orginalet och skriver "Observera att genom att ..." istället tror jag.
> 
> Jo, det är låter bättre där, men blir inte resten av meningen konstig
> då?

Visst blir den det. Slarvigt av mig. Jag provar så här istället:

#: src/dd.c:330
msgid ""
"\n"
"Note that sending a SIGUSR1 signal to a running `dd' process makes it\n"
"print to standard error the number of records read and written so far,\n"
"then to resume copying.\n"
"\n"
" $ dd if=/dev/zero of=/dev/null& pid=$!\n"
" $ kill -USR1 $pid; sleep 1; kill $pid\n"
" 10899206+0 records in\n"
" 10899206+0 records out\n"
msgstr ""
"\n"
"Observera att genom att skicka en SIGUSR1-signal till en körande\n"
"\"dd\"-process får man den att skriva på standard fel antalet poster\n"
"lästa och skrivna så långt, och sedan fortsätta kopiera.\n"
"\n"
" $ dd if=/dev/zero of=/dev/null& pid=$!\n"
" $ kill -USR1 $pid; sleep 1; kill $pid\n"
" 10899206+0 poster in\n"
" 10899206+0 poster ut\n"

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.