Re: Översätta aegis

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-07-11 16:27:32

fre 2003-07-11 klockan 11.03 skrev Robert Ojala Milner:
> Jag har ångrat mig efter att ha tagit en närmare titt på filen. Det skulle
> se dumt ut om man översatt den till svenska eftersom strängarna är
> förbehållna engelska språket. Författaren har inte tagit hänsyn till att
> filen kommer att översättas till andra språk.

Ja, pot-filen för aegis liknar, milt uttryckt, inte någonting annat, och
är inte en syntaktiskt giltig pot-fil.

Du kan ju prova att påpeka problematiken med detta för författaren. Jag
tror att det gjorts tidigare men det skadar ju inte att göra det igen.


Christian

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.