Re: xchat-2.0.3pre1

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-07-10 15:38:42

lör 2003-06-21 klockan 10.59 skrev Göran Uddeborg:
> >   #: src/fe-gtk/setup.c:217
> > N msgid "Hide join/part messages"
> > N msgstr "Dölj meddelanden om ingång/lämnande av kanaler"
> 
> Behöver du lägga till "av kanaler"?

Kanske inte det. Har tagit bort det nu på alla ställen.


> >   #: src/fe-gtk/userlistgui.c:108
> >   #, c-format
> > N msgid "%d ops, %d total"
> > N msgstr "%d kanaloperatörer, %d totalt"
> > N 
> > N msgid "%d operators, %d total"
> > N msgstr "%d kanaloperatörer, %d totalt"
> 
> Behövs tillägget "kanal"?  En tänkbar svensk förkortning av
> "operatörer" vore kanske "op".

Tar bort "kanal". En motsvarighet svensk förkortning av "ops" är
"oppar", jag tror jag ändrar till det även om jag inte är helt förtjust
i det. Det råder nämligen stark platsbrist här.

Tack för granskningen! Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/tp/xchat-2.0.3pre1.


Christian

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.