Re: gpe-calendar-0.40

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-07-10 15:01:33

tor 2003-07-10 klockan 12.17 skrev Göran Uddeborg:
> > #: main.c:282
> > msgid "Tap here to select day-at-a-time view."
> > msgstr "Tryck här för att välja endagsvy."
> 
> "Dag-för-dag-vy" kanske ligger ännu närmare än "endagsvy"?

Jag vet inte vilket jag tycker är bättre, men jag ändrar. Det ligger
definitivt närmare.


> > #: main.c:290
> > msgid "Tap here to select week-at-a-time view."
> > msgstr "Tryck här för att välja enveckasvy."
> 
> > #: main.c:298
> > msgid "Tap here to select month-at-a-time view."
> > msgstr "Tryck här för att välja enmånadsvy."
> 
> Motsvarande.

Ok.


> > #: event-ui.c:655
> > msgid "Days"
> > msgstr "dag"
> > 
> > #: event-ui.c:656
> > msgid "Weeks"
> > msgstr "Veckor"
> 
> Är det verkligen rätt att du gått över till gemen bokstav för dag, men
> inte för vecka?  Och skall verkligen dag vara i singular, men veckor i
> plural?

Oj. Ändrat till "Dagar". Tack!


> > #: event-ui.c:1229
> > msgid "Calendar: Edit event"
> > msgstr "Kalender: Redigera händelser"
> 
> Orginalet är singular.

Fixat. Tack för granskningen! Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/tp/gpe-calendar.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.