gpe-calendar-0.40

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2003-07-10 12:17:25

Christian Rose writes:
> #: main.c:282
> msgid "Tap here to select day-at-a-time view."
> msgstr "Tryck här för att välja endagsvy."

"Dag-för-dag-vy" kanske ligger ännu närmare än "endagsvy"?

> #: main.c:290
> msgid "Tap here to select week-at-a-time view."
> msgstr "Tryck här för att välja enveckasvy."

> #: main.c:298
> msgid "Tap here to select month-at-a-time view."
> msgstr "Tryck här för att välja enmånadsvy."

Motsvarande.

> #: event-ui.c:655
> msgid "Days"
> msgstr "dag"
> 
> #: event-ui.c:656
> msgid "Weeks"
> msgstr "Veckor"

Är det verkligen rätt att du gått över till gemen bokstav för dag, men
inte för vecka?  Och skall verkligen dag vara i singular, men veckor i
plural?

> #: event-ui.c:1229
> msgid "Calendar: Edit event"
> msgstr "Kalender: Redigera händelser"

Orginalet är singular.

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.