gpe-contacts-0.12

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-07-06 19:27:21

Här är översättningen av gpe-contacts. Ta gärna en titt. Filen finns
även på http://www.menthos.com/po/tp/gpe-contacts.sv.po.


Christian

# Swedish messages for gpe-contacts.
# Copyright (C) 2003 Free Software Foundation, Inc.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2003.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gpe-contacts 0.12\n"
"POT-Creation-Date: 2003-03-30 15:59+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2003-07-06 18:42+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: db.c:103 db.c:136 editing.c:188 main.c:437
msgid "Name"
msgstr "Namn"

#: db.c:104 db.c:137
msgid "Phone"
msgstr "Telefon"

#: db.c:105 db.c:138
msgid "EMail"
msgstr "E-post"

msgid "E-Mail"
msgstr "E-post"

msgid "E-mail"
msgstr "E-post"

#: editing.c:170
msgid "Edit Contact"
msgstr "Redigera kontakt"

#: editing.c:192
msgid "more detailed name options"
msgstr "mer detaljerade namnalternativ"

#: editing.c:194
msgid "Summary"
msgstr "Sammanfattning"

#: editing.c:200
msgid "Birthday"
msgstr "Födelsedag"

#: editing.c:206
msgid "Image"
msgstr "Bild"

#: editing.c:222
msgid "Schedule"
msgstr "Schema"

#: editing.c:226
msgid "automatic appointment"
msgstr "automatiskt möte"

#: editing.c:235
msgid "click to choose file"
msgstr "klicka för att välja fil"

#: editing.c:237 main.c:536
msgid "Categories"
msgstr "Kategorier"

#: editing.c:279
msgid "Personal"
msgstr "Personligt"

#: interface.c:44 main.c:538
msgid "Setup"
msgstr "Konfiguration"

#: interface.c:56 main.c:143
msgid "Detail panel"
msgstr "Detaljpanel"

#: interface.c:95 main.c:182
msgid "NAME"
msgstr "NAMN"

#: interface.c:105 main.c:192
msgid "Add"
msgstr "Lägg till"

#: interface.c:113 main.c:200
msgid "Remove"
msgstr "Ta bort"

#: interface.c:141 main.c:230
msgid "Data Field"
msgstr "Datafält"

#: interface.c:149 main.c:238
msgid "Label"
msgstr "Etikett"

#: interface.c:157 main.c:246
msgid "Pages"
msgstr "Sidor"

#: main.c:298
msgid "All categories"
msgstr "Alla kategorier"

#: main.c:424
msgid "Really delete this contact?"
msgstr "Verkligen ta bort denna kontakt?"

#: main.c:424 main.c:457 structure.c:179
msgid "Confirm"
msgstr "Bekräfta"

#: main.c:425 main.c:458 structure.c:180
msgid "Delete"
msgstr "Ta bort"

#: main.c:425 main.c:458 structure.c:180
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"

#: main.c:437
msgid "New Category"
msgstr "Ny kategori"

#: main.c:457
msgid "Really delete this category?"
msgstr "Verkligen ta bort denna kategori?"

#: main.c:487
msgid "New category"
msgstr "Ny kategori"

#: main.c:487
msgid "Tap here to create a category."
msgstr "Tryck här för att skapa en kategori."

#: main.c:491
msgid "Delete category"
msgstr "Ta bort kategori"

#: main.c:491
msgid "Tap here to delete the selected category."
msgstr "Tryck här för att ta bort den markerade kategorin."

#: main.c:534
msgid "Editing Layout"
msgstr "Redigeringslayout"

#: main.c:559
msgid "Contacts: Configuration"
msgstr "Kontakter: Konfiguration"

#: main.c:794 gpe-contacts.desktop.in.h:1
msgid "Contacts"
msgstr "Kontakter"

#: main.c:808
msgid "New contact"
msgstr "Ny kontakt"

#: main.c:808
msgid "Tap here to add a new contact."
msgstr "Tryck här för att lägga till en ny kontakt."

#: main.c:814
msgid "Edit"
msgstr "Redigera"

#: main.c:815
msgid "Edit contact"
msgstr "Redigera kontakt"

#: main.c:815
msgid "Tap here to edit the selected contact."
msgstr "Tryck här för att redigera den markerade kontakten."

#: main.c:819
msgid "Delete contact"
msgstr "Ta bort kontakt"

#: main.c:819
msgid "Tap here to delete the selected contact."
msgstr "Tryck här för att ta bort den markerade kontakten."

#: main.c:823
msgid "Properties"
msgstr "Egenskaper"

#: main.c:823
msgid "Tap here to configure the program."
msgstr "Tryck här för att konfigurera programmet."

#: main.c:835
msgid "ABC"
msgstr "ABC"

#: main.c:843
msgid "DEF"
msgstr "DEF"

#: main.c:850
msgid "GHIJ"
msgstr "GHIJ"

#: main.c:857
msgid "KLMN"
msgstr "KLMN"

#: main.c:864
msgid "OPQR"
msgstr "OPQR"

#: main.c:871
msgid "STUV"
msgstr "STUV"

# W isn't part of the Swedish alphabet, but ÅÄÖ are, and in that order
#: main.c:878
msgid "WXYZ"
msgstr "XYZÅÄÖ"

#: main.c:894 main.c:918
msgid "Contact"
msgstr "Kontakt"

#: main.c:901
msgid "Find:"
msgstr "Sök:"

#: main.c:907
msgid "in"
msgstr "i"

#: structure.c:108 structure.c:238
msgid "New page"
msgstr "Ny sida"

#: structure.c:108 structure.c:127 structure.c:152
msgid "Title"
msgstr "Titel"

#: structure.c:127
msgid "New group"
msgstr "Ny grupp"

#: structure.c:139 structure.c:169
msgid "No container selected"
msgstr "Ingen behållare markerad"

#: structure.c:153
msgid "Tag"
msgstr "Tagg"

#: structure.c:155
msgid "New field"
msgstr "Nytt fält"

#: structure.c:179
msgid "Really delete this field?"
msgstr "Verkligen ta bort detta fält?"

#: structure.c:237
msgid "Page"
msgstr "Sida"

#: structure.c:238
msgid "Tap here to add a page."
msgstr "Tryck här för att lägga till en sida."

#: structure.c:254
msgid "Delete item"
msgstr "Ta bort objekt"

#: structure.c:254
msgid "Tap here to delete the selected item."
msgstr "Tryck här för att ta bort det markerade objektet."

#: support.c:121
#, c-format
msgid "Couldn't find pixmap file: %s"
msgstr "Kunde inte hitta bildfil: %s"

#: support.c:130
#, c-format
msgid "Error loading pixmap file: %s"
msgstr "Fel vid inläsning av bildfil: %s"

#: gpe-contacts.desktop.in.h:2
msgid "GPE Contacts"
msgstr "GPE-kontakter"

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.