gpe-edit-0.13

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-07-06 19:27:22

Här är översättningen av gpe-edit. Ta gärna en titt. Filen finns även på
http://www.menthos.com/po/tp/gpe-edit.sv.po.


Christian

# Swedish messages for gpe-edit. 
# Copyright (C) 2003 Free Software Foundation, Inc.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2003.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gpe-edit 0.13\n"
"POT-Creation-Date: 2003-02-20 20:31+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2003-07-06 18:54+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: main.c:88 main.c:89
msgid "Untitled"
msgstr "Namnlös"

#: main.c:260
msgid "Open File ..."
msgstr "Öppna fil..."

msgid "Open File..."
msgstr "Öppna fil..."

#: main.c:289
msgid "Save as .."
msgstr "Spara som..."

msgid "Save as ..."
msgstr "Spara som..."

msgid "Save as..."
msgstr "Spara som..."

#: main.c:327
msgid "Save current file before exiting?"
msgstr "Spara aktuell fil innan avslutande?"

#: main.c:327
msgid "Question"
msgstr "Fråga"

#: main.c:328
msgid "Don't save"
msgstr "Spara inte"

#: main.c:328 main.c:616
msgid "Save"
msgstr "Spara"

#: main.c:390
msgid "Text not found"
msgstr "Texten hittades inte"

#: main.c:429
msgid "Unable to replace text"
msgstr "Kan inte ersätta text"

#: main.c:443 main.c:492
msgid "Search for:"
msgstr "Sök efter:"

#: main.c:446 main.c:498
msgid "Find"
msgstr "Sök"

#: main.c:493
msgid "Replace with:"
msgstr "Ersätt med:"

#: main.c:497 main.c:630
msgid "Replace"
msgstr "Ersätt"

#: main.c:608
msgid "New"
msgstr "Nytt"

#: main.c:609
msgid "New document"
msgstr "Nytt dokument"

#: main.c:612
msgid "Open"
msgstr "Öppna"

#: main.c:613
msgid "Open file"
msgstr "Öppna fil"

#: main.c:617
msgid "Save current file"
msgstr "Spara aktuell fil"

#: main.c:620
msgid "Save as"
msgstr "Spara som"

#: main.c:621
msgid "Save current file as"
msgstr "Spara aktuell fil som"

#: main.c:626
msgid "Search"
msgstr "Sök"

#: main.c:627
msgid "Search for a string"
msgstr "Sök efter en sträng"

#: main.c:631
msgid "Replace a string"
msgstr "Ersätt en sträng"

#: gpe-edit.desktop.in.h:1
msgid "GPE Text Editor"
msgstr "GPE-textredigerare"

#: gpe-edit.desktop.in.h:2
msgid "Text Editor"
msgstr "Textredigerare"

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.