Re: Programmet och "dess" eller "sin"?

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-07-04 00:03:38

tor 2003-07-03 klockan 13.27 skrev Tomas Gradin:
>  > Rapportören föreslår att "dess" byts ut mot "sin" i meddelanden av
>  > typen:
>  > 
>  > "Bug Buddy kunde inte läsa in dess användargränssnittsfil (%s).\n"
>  > "Bug Buddy kunde inte uppdatera dess felinformation.\n"
>  > "Bug Buddy uppdaterade dess felinformation utan problem."
>  > 
>  > Jag är inte riktigt säker på vilket som är rätt.
> 
> Ja, det ska helt klart vara "sin". Sin/sitt/sina syftar på subjektet i den
> sats det står i. Sen måste man förstås hålla reda på skillnaden mellan sats 
> och mening, men det är en annan historia :)
> 
> Om du skriver som det står ovan så försöker Bug Buddy göra saker med något
> annat systems felinformation i stället för sin egen.
> 
> Sin/sitt/sina saknar helt motsvarighet i engelska, så man får se upp med dem
> när man översätter därifrån. Vi kan skilja på om objektet hör till subjektet 
> eller till någon annan, det kan inte de :)
> 
> Dess heter "its" på engelska, även om många (både amerikaner och britter) tror
> att possesivt pronomen tredje person singular är "it's". Ungefär som att
> skriva "he's" när man menar his...

Ok, tack för förklaringen, jag har fixat detta nu.
Tackar så mycket.


Christian

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.